Hopp til hovedinnholdet

Ytringsfrihet - kritiske uttalelser fra politikere

Jente 15 år
 

Spørsmål

I hvilken grad er det riktig at for eksempel Mullah Krekar kan true norske politikere fordi vi har ytringsfrihet, men samtidig kan ikke norske politikere kritisere han?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Det er grunnlovfestet ytringsfrihet i Norge. Dvs. en rettighet som innebærer friheten til å ha egne meninger, til å motta og gi informasjon i den offentlige sfære uten innblanding fra myndighetene eller andre personer. Men det finnes noen begrensninger i lovverket, og disse begrensningene går gjerne på ytringer (muntlige, skriftlige) som kan krenke en annen person eller gruppe.

Det er heller ikke tillatt å true noen som du bruker i ditt eksempel.

 

Mullah Krekar ble bl.a. nylig dømt til 5 års fengsel for trusler mot flere navngitte personer.

 

Norske politikere kan kritisere han, men det er viktig å huske hvilke rolle politikerne spiller i samfunnet. De bør derfor uttale seg mer på generelt grunnlag enn å kommentere enkeltsaker.

 

Hilsen Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Ytringsfrihet
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om ytringsfrihet