Hva er seksuell trakassering?

Har du blitt klådd på ufrivillig, blitt kalt hore, horebukk eller andre seksuelle skjellsord? Dette regnes som seksuell trakassering og er ikke greit.

Tegning av en som legger en hånd på rumpa til en annen person (illustrasjon: ung.no)
IKKE GREIT: Likestillingsloven definerer seksualisert trakassering som “enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.” Illustrasjon: ung.no.

Seksuell trakassering er en samlebetegnelse på oppførsel som kan gjenkjennes ved at:

 • den spiller på kjønn, kropp og seksualitet. Dette trekket er det som skiller seksuell trakassering fra annen type "mobbing".
 • den føles ubehagelig, nedverdigende eller truende. Det er dette som skiller seksuell trakassering fra f. eks flørting, som jo også spiller på kjønn, kropp og seksualitet, men som er gøy og hyggelig for begge parter. Seksuell trakassering er ubehagelig for minst en av partene.

Likestillingsloven definerer seksualisert trakassering som “enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Flere former for trakassering

Seksuell trakassering deles gjerne inn i tre former: Verbale, ikke-verbale og fysiske utrykk.

 • Verbale uttrykk er direkte bruk av kjønnede ord som ”hore” og ”homse”, kommentarer om kropp, utseende eller privatliv, eller forslag om seksuelle aktiviteter.
 • Ikke-verbale former er visning av pornografiske bilder og mer indirekte former som meldinger, oppringninger, bilder med seksuelt innhold, ryktespredning, eller spredning av bilder med seksuelt innhold av personer på nett eller i sosiale medier.
 • Fysiske former for trakassering er ufrivillig seksuell kontakt som klemming, kyssing, og beføling av bryster eller underliv. Disse formene for trakassering grenser opp mot seksuelle overgrep og krenkelser og kan straffes etter straffeloven.

Hva sier straffeloven om trakassering?

Straffeloven § 266 omhandler ulike former for sjikane/trakassering. Her stilles det ikke krav om at trakasseringen har gitt seg utslag i en fysisk handling eller er seksuelt motivert.

Bestemmelsen gjelder skremmende eller plagsom opptreden, eller annen hensynsløs atferd som krenker en annens fred. Overtredelse kan straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

Kravet om at handlingen må være hensynsløs gjelder også den plagsomme atferden, slik at dagliglivets små krenkelser faller utenfor. I forarbeidene er det uttalt at kravet til «hensynsløs» atferd som oftest vil forutsette at atferden er «moralsk forkastelig». «Plagsom opptreden» omfatter utidig personlig henvendelser.

Straffeloven § 297 rammer seksuell handling med noen som ikke har samtykket. De fleste tilfeller av seksuell trakassering som gir seg utslag i fysiske handlinger mot fornærmede rammes av bestemmelsen.

Straffeloven § 298 rammer den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd på offentlig sted i nærvær av eller overfor noen som ikke har samtykket til det. Kikking som er seksuelt motivert omfattes av bestemmelsen.

Straffeloven § 305 rammer den som i ord eller handling utviser seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd overfor barn under 16 år.

Se spørsmål og svar om seksuelle overgrep og seksuell trakassering.

Seksuell tvang

I denne studien fra NOVA kan du lese mer om seksuell trakassering blant ungdom.

35% av jentene og 25% av guttene i denne studien oppga at de hadde oppleved minst en form for seksuell tvang. Uønsket beføling og kyssing var mest vanlig. 13% gutter og 6% jenter rapporterte å ha tvunget andre seksuelt minst en gang siste år.

Hvem har ansvar

Alle har ansvar for å ikke utsette andre for seksuell trakassering

Arbeidsgiver og ledelsen i organisasjoner eller utdanningsinstitusjoner har ansvar for å forebygge og å søke å hindre at seksuell trakassering skjer innenfor sitt ansvarsområde.

Lurt å lære:

Seksuell kommunikasjon er komplisert og viktig å bli bevisst på.

 • Lær deg å vise hensyn og ikke bruke ord som kan oppleves krenkende av andre.
 • Lær deg å tolke andres grenser
 • Lær deg å sette egne, tydelige grenser for hva som er greit og ikke greit for deg av kommentarer og tilnærmelser.
 • Vær bevisst på hvilke seksuelle signaler du sender og hvordan disse kan tolkes.
 • Lær deg å flørte på en god måte uten å krenke andres grenser med ord eller handling. Slik flørting er god seksuell kommunikasjon.
 • Prat med andre hvis du opplever noe som seksuelt trakasserende.
 • Si ifra om du opplever, ser eller hører seksuell trakassering.

Hvem kan hjelpe?

Skoleledelse og lærer, trener, klubbleder,helsesykepleier, foreldre eller andre voksne. Ta kontakt med politiet om du har opplevd overgrep.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 28.06.2021

Offentlig og kvalitetssikret
Tegning av en som legger en hånd på rumpa til en annen person (illustrasjon: ung.no)
IKKE GREIT: Likestillingsloven definerer seksualisert trakassering som “enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.” Illustrasjon: ung.no.

Fakta

 • Lær deg å vise hensyn og ikke bruke ord som kan oppleves krenkende av andre.
 • Lær deg å tolke andres grenser
 • Lær deg å sette egne, tydelige grenser for hva som er greit og ikke greit for deg av kommentarer og tilnærmelser.
 • Vær bevisst på hvilke seksuelle signaler du sender og hvordan disse kan tolkes.
 • Lær deg å flørte på en god måte uten å krenke andres grenser med ord eller handling. Slik flørting er god seksuell kommunikasjon.
 • Prat med andre hvis du opplever noe som seksuelt trakasserende.
 • Si ifra om du opplever, ser eller hører seksuell trakassering.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Husk at du har seksuelle rettigheter

Visste du at menneskerettighetene gir deg seksuelle rettigheter? Det betyr at du også har plikter du må kjenne til.

Tegning av jente med plakaten "Det er jeg som bestemmer over denne kroppen". Illustrasjon: ung.no

Hva er seksuelle overgrep?

Å gjøre noe seksuelt med noen som ikke vil det, kan være et seksuelt overgrep. Seksuelle overgrep og krenkelser er ulovlig.

Illustrasjon av naken jente under en dyne som ser bekymra ut.
Aktuelt

10 tips for et godt forhold

Noe av det hyggeligste i verden er å ha kjæreste, men det er ikke alltid lett. Hvordan opprettholder du og pleier et godt forhold?

Kjærestepar sitter på kaia i Oslo (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hva er BUP?

På BUP får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig. Du får selv være med å bestemme hvordan du får hjelp som passer deg.

Jente prater med en psykolog (colourbox.com)

HPV-virus og HPV-vaksine

HPV-virus er den desidert vanligste kjønnssykdommen i verden, antagelig fordi kondom ikke gir fullstendig beskyttelse. Det finnes en effektiv vaksine alle unge i dag får tilbud om. I denne artikkelen kan du finne svar på dine spørsmål om HPV.

Vaksine i armen (icolourbox.com)