Har du dårlig selvtillit eller selvfølelse? Hva er forskjellen på de to, og hvordan kan du få god selvfølelse og passe god selvtillit?

Jentegjeng
VÆR ÆRLIG: Når man har dårlig selvfølelse, føler man ofte at man aldri er bra nok. Men lærer du å bli ærlig med deg selv, vil du se at det ikke er sant. Foto: Steven Lasry/Unsplash

Selvfølelse og selvtillit er to begrep som ofte blir brukt om hverandre. Men det er ikke alltid det samme.

Selvfølelse er måten vi kjenner oss selv på, hvem vi er og hva vi står for. Du kan si det er verdien man ser i seg selv slik man er.

Selvtillit er hvilken tro vi har på oss selv ved det vi gjør og får til.

Det går an å ha høy selvtillit, men dårlig selvfølelse. Gjerne fordi man tenker at man ikke er fornøyd med seg selv som man er.

Bra med passe mye selvtillit

I noen situasjoner hjelper det mye å ha god selvtillit. Det hjelper når du vil si din mening eller hva du føler.

Det hjelper når du vil si nei til en venn som vil ha deg til å gjøre noe du ikke vil, eller til noen som vil utnytte deg. Det hjelper når du skal utføre en stor og utfordrende oppgave, eller når du skal prestere.

Men for mye selvtillit er ikke nødvendigvis bra det heller.

Bra med god selvfølelse

God selvfølelse er imidlertid bra i store mengder. Den hjelper oss til å bli trygge på oss selv. Den hjelper oss til å våge, og feile.

Selvfølelse er noe som skapes i oss i møte med andre mennesker. Hvordan vi bedømmer oss selv er avhengig av våre forestillinger om hva andre tror om oss.

Har du lav selvfølelse?

Her er noen kjennetegn på at du kanskje har lav selvfølelse:

 • Du ser ned på, og baksnakker andre. Behovet for å føle at man er bedre enn andre bunner egentlig ned i det motsatte – man føler seg i virkeligheten mindreverdig.

En person som liker seg selv og behandler seg selv med respekt, sørger også for å behandle andre mennesker på samme måte. Liker du deg selv for den du er, har du som regel ikke behov for å se ned på andre.

 • Du gjør ting for å bevise for andre at du kan, i stedet for å gjøre det du vil. Du "beviser" at du tør å drikke deg full, eller naske i en butikk fordi vennene dine gjør det.

Kanskje velger du å ta en utdatnning eller ta et annet stort valg i livet, fordi du tenker at foreldrene dine forventer det av deg.

Du klarer ikke å velge å følge ditt eget hjerte.

 • Du føler deg mislykket, og tror at du snart kommer til å bli avslørt. Samme hvor flink du er, er det aldri godt nok.
 • Du sammenligner deg stadig vekk med andre, og du er bare god hvis ingen andre er bedre. Du føler at du mestrer det du holder på med, helt til det kommer en annen som du oppfatter som litt flinkere. Og plutselig føler du deg helt verdiløs.
 • Du synes selv at du er stygg, og tror at du ville ha vært lykkeligere dersom du var penere. Men husk, lykken kommer innenfra. Andre vil merke din utstråling dersom du har det bra med deg selv.
 • Du oppfører deg slik du tror andre forventer, i stedet for å være deg selv. Husk at du får stor respekt hvis du tør å være den du er. Da vil du også være mer fornøyd med deg selv!

Følelser som misunnelse, sjalusi, mindreverdighet og skyld kan være ødeleggende for både selvfølelsen og selvtilliten.

Prøv å finne ut av slike følelser og lær deg å håndtere dem ved å tenke på mer hjelpsomme måter.

Les mer om hvordan i artikkelen Kaos i hodet og følelser som koker

I denne filmen kan du lære mer om forskjellen på selvtillit og selvfølelse, og hvordan du kan få mer av begge:

Skrevet av redaksjonen, ung.no i samarbeid med psykolog

Sist oppdatert: 14.06.2021

Offentlig og kvalitetssikret
Jentegjeng
VÆR ÆRLIG: Når man har dårlig selvfølelse, føler man ofte at man aldri er bra nok. Men lærer du å bli ærlig med deg selv, vil du se at det ikke er sant. Foto: Steven Lasry/Unsplash

Fakta

Tips for å få bedre selvfølelse og passe god selvtillit:

 • Tren deg på å vise til andre hva du føler, tenker og mener
 • Rett oppmerksomheten mot andre – hva er det andre tenker og føler?
 • Gjør ditt beste, og stol på at du er god nok.
 • Ikke si noe om noen som du ikke kunne sagt rett til personen.
 • Ikke sammenlign deg selv med alle andre hele tiden.
 • Hold fokus på INNSATS, og sett deg oppnåelige mål.
 • Si fra hvis du opplever noe som urettferdig eller hvis du føler deg misforstått.
 • Prøv å ikke tolke det andre sier, men heller å finne ut hva folk egentlig mener.
 • Vær til å stole på - hold avtaler.
 • Vært ærlig med deg selv og andre.
 • Si noe positivt til deg selv
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Har du slitsomme tanker, grubling og tankekjør?

Grubling er når vi tenker på det samme igjen og igjen og ikke finner en løsning. Tankekjør er når det kommer mye tanker på en gang som gjør deg urolig eller sliten i hodet. Her får du råd som kan hjelpe.

Aktuelt

Hvordan få til smarte endringer i kostholdet?

Hva og hvordan du spiser er et resultat av vaner du har opparbeidet deg gjennom hele livet. Det kan være vanskelig å endre en vane, men denne metoden kan gjøre det både moro og enkelt!

LAG EN PLAN: Tegn med grønn farge de dagene du klarer målet ditt. På den måten kan du se at du blir litt flinkere hver dag/uke. Foto: Estée Janssens/Unsplash

Hvem kan du snakke med om videregående skole?

Finn ut hvem du må snakke med for å få svar på spørsmål om eksamen, karakterer, inntak på vgs, vitnemål, omvalg, utveksling, læreplass og ungdomsrett.

Elev rekker opp hånda (colourbox.com)

Promping, rumling og luft i magen

De fleste opplever ulike former for plager i magen og fordøyelsen i blant. Men hva skyldes det egentlig, hva er normalt og hva kan du gjøre med det?