Sinne og aggresjon kan være skremmende å oppleve og vanskelig å forstå, både for den som blir sint og for andre.

Den som sinnet går ut over kan fort føle at årsaken til sinneutbruddet ligger hos dem. Noen bli også lettere redde for sinne enn andre. Hvordan vi takler egne og andres sinne henger også sammen med tidligere opplevelser og erfaringer.

Alle som vil og går inn for det, kan lære å mestre sinnet sitt. Det krever vilje, tid og innsats, men det er mulig.

Finn ut hvorfor du blir så sint

Det er viktig at du finner ut hvorfor du blir sint. Årsakene kan være mange, og de kan være kompliserte og forskjellige.

Forsår du hvorfor du blir sint, er det lettere å unngå sinnet.

 • Plasserer du ansvaret for ditt eget sinne hos andre?
 • Blander du sammen årsaken til sinnet(for eksempel at du er lei deg) med det som utløste det (for eksempel at noen sa noe sårende).
 • Kjenner du etter hvilke ulike følelser du har og hva du treger
 • Feiltolker du fort andres utsagn og signaler.

Svarer du ja på noen av disse punktene? Finn ut hva som gir deg de største problemene.

Hos noen ligger årsaken til sinneproblemene dypere. Det kan være en personlighetsforstyrrelse (det finnes flere typer), eller det kan komme fra traumer som har utviklet seg over lang tid.

 • arrow_drop_down_circle  Hvem kan hjelpe deg?

  Noen trenger profesjonell hjelp for å lære seg å mestre sinnet sitt, for eksempel hos en terapeut. Det er flere steder du kan henvende deg.

  Du kan prate med læreren som kan hjelpe deg å kontakte PPT (pedagogisk-psykologisk-tjeneste) i kommunen eller i fylket. Du kan prate med helsesykepleier på skolen din eller på Helsestasjon for ungdom og få hjelp videre i kommunen, du kan kontakte barnevernet der du bor, utekontakten eller du kan kontakte fastlegen og be om å bli henvist til psykolog.

  Du kan også kontakte familievernkontoret på hjemstedet ditt. Familievernet hjelper alle som trenger å prate om vanskelige forhold i familien. Du kan selv ta direkte kontakt med familievernkontoret på ditt hjemsted, uten henvisning fra lege eller andre. Mange steder finnes det også et tilbud som heter Alternativ til vold. De fleste av tilbudene er helt gratis.

Hva betyr det å ha et sinnemestringsproblem?

Vi bør skille mellom det å være sint, som er en normal følelse, og det å ha problemer som følge av sinne.

Det er ikke bare temperamentet som bestemmer hvor mange problemer du vil få med sinnet ditt. Miljøet rundt deg har også mye å si.

Hvis du for eksempel er mye sint hjemme, men familien din tåler det godt, og dere likevel har det fint sammen, er det ikke sikkert sinnet ditt gir deg problemer i dagliglivet.

Det kan uansett være nyttig å bli kjent med sitt eget sinne.

Ulike former for sinne

Når vi snakker om at noen er sinna, tenker de fleste at den personen enten sier stygge sting, slår rundt seg eller ødelegger ting. Men sinne kommer i mange former.

Det er viktig å forstå at sinne egentlig er en følelsesmessig reaksjon. Denne reaksjonen kan like gjerne slå innover (innadvendt sinne), som utover (utadvendt sinne).

Her er noen kjennetegn på de to.

 • arrow_drop_down_circle  Innadvendt sinne
  • Går vekk, lukker seg, blir taus, legger seg til å "sove".

  • Blir sarkastisk, ironisk, sur, klovnete, klagende eller lignende.

  • Klandrer seg selv.

  • Skader seg selv.

  • Strammer muskler, særlig i kjeve, nakke og skuldre, får hodepine.

  • Blir deprimert.

En som vanligvis viser utadvendt sinne, kan i noen situasjoner velge å holde sinnet tilbake, slik at det blir et mer innadvendt sinne.

Det samme gjelder for en som vanligvis viser innadvendt sinne. Når trykket innenfra blir for stort, kan personen eksplodere i utadvendt sinne.

Mange forstår ikke at de er sinte

Særlig de med mye innadvendt sinne, kan holde tilbake sinnet sitt så mye at verken personen selv eller andre mennesker rundt forstår at det er sinne det dreier seg om.

Dette betyr ikke at problemene forsvinner.

Det er en stor misforståelse å tro at du kan løse sinnemestringsproblemer ved å holde tilbake sinnet. Dette vil kun gi deg andre typer problemer.

Førstehjelp ved sinne

Det finnes ingen rask løsning på sinnemestringsproblemer. Det må jobbes med over tid. Noe kan du likevel gjøre allerede nå, for å unngå de største problemene.

 1. Lær deg å kjenne igjen et sinnesignal

  Når du er sint, skjer det mye i kroppen din. Dette er automatiske reaksjoner som kalles stressreaksjoner.

  Neste gang du blir sint, forsøker du å legge merke til hva som skjer i kroppen din. Noen merker at det strammer seg over brystet eller i armene, noen kjenner de blir varme eller "røde i toppen", noen blir oppmerksomme på noe i magen eller prikking.

  Tenk på sinnesignalet som et slags trafikklys. Når du merker sinnesignalet, vet du at du er i ferd med å bli sint.

  FAKTA

  Bli bevisst FØR sinnet kommer
  Hva skjer før sinneutbruddet kommer? Når du forstår hva som skjer i deg, vil sinnet i de fleste tilfeller være overflødig.

  Store problemer? Be om hjelp!
  Det er grader av sinneproblemer, men de alvorligste kan trenge hjelp. Hvis du har store problemer med sinne eller vold, bør du søke hjelp hos en profesjonell terapeut. Spør fastlegen din. Familievernkontoret på ditt hjemsted kan også hjelpe deg med å finne et tilbud.

 2. Legg en plan for å utløse energien

  Når du er veldig sint, har du mye energi i kroppen. Det vil være til hjelp å få denne energien ut.

  Hvis du er sint på en utadvendt måte, vil aggresjonen din sørge for å tømme energien ut av deg. Men energien kan også komme ut på en mer positiv måte.

  All fysisk aktivitet vil være til hjelp for deg: gå raskt, løpe, sykle, hoppe osv. Bestem deg for en type aktivitet som det går an å sette i gang med umiddelbart.

  Dette er din energiutløser. Benytt deg av energiutløseren når du merker sinnesignalet ditt.

  For noen kan det å bestemme seg for å puste rolig, telle til 10 baklengs, hente frem en tanke som er til hjelp eller høre på musikk være andre måter å takle situasjonen på når du kjenner at sinnet kommer.

 3. Informer de andre om planen din

  Fortell de menneskene som er mest utsatt for sinnet ditt (kjæresten din, dine foreldre, venner, lærer osv.) om hva du planlegger å gjøre dersom du skulle bli sint.

  Hvis din energiutløser er å gå ut av huset og løpe en tur, fortell dem hvorfor det er viktig for deg å gjøre akkurat det.

  Det er helt greit å be om litt hjelp. For eksempel kan du avtale et hemmelig signal med læreren din, så han/hun vet når du trenger en liten energiutløser utenfor klasserommet. Med sånne avtaler blir det mindre styr.

 4. Repeter planen for deg selv hver dag

  Hver morgen minner du deg selv om følgende: når jeg merker sinnesignalet mitt (som for meg er ...), skal jeg ta i bruk energiutløseren min (som for meg er ...).

  Følg planen din.

Søk hjelp hvis du trenger det

Husk at dette ikke er en fullstendig løsning på sinnemestringsproblemene, kun en førstehjelp. Det vil ikke gjøre deg mindre sint med en gang.

Dersom du er i stand til å gjenkjenne et sinnesignal hos deg selv, og klarer å handle på det, er du imidlertid på god vei.

Har du mye problemer med sinne, bør du søke profesjonell hjelp.

Det står respekt av dem som ønsker å jobbe med seg selv for å mestre sinnet sitt bedre. At du har lest artikkelen, og vist overfor deg selv at du ønsker å få kontroll på sinnet, er halve jobben. Resten handler om å øve.