Alle som vil og går inn for det, kan lære å mestre sinne sitt bedre. Løsningen er ikke alltid enkel. Det krever vilje, tid og innsats, men det er mulig.

Hvorfor blir du så sint?

Det er viktig å finne ut hvorfor man blir sint, samtidig finnes det ikke noe enkelt svar. Årsakene til ubehersket sinne er mange, de kan være sammensatte og forskjellige.

Sinne og aggresjon kan være skremmende, og er ofte uforståelig både for den sinte og for de det går ut over. Fordi sinne gjerne er rettet mot andre mennesker, kan de det går utover fort oppleve at årsakene ligger hos dem.

Mange kan unngå å bli sinte hvis de forstår hvorfor de blir sinte.

 • Mange plasserer ansvaret for sitt eget sinne hos andre mennesker
 • Mange blander sammen stimulansen (den utløsende faktor) til sinnet og årsaken til sinnet
 • Mange har dårlig kontakt med egne behov og følelser (annet enn sinne)
 • Mange feiltolker andres utsagn eller signaler

Det er derfor viktig å jobbe for å forstå hvilke av disse punktene som gir deg de største problemene.

Hos noen ligger årsaken til sinneproblemene på et dypere plan. Det kan ligge i en personlighetsforstyrrelse (det finnes flere typer) eller komme fra traumer som har fått utvikle seg over lengre tid.

Det er grader av sinneproblemer, men de alvorligste kan trenge ulike typer hjelp, som langvarig terapi.

FAKTA

Bli bevisst FØR sinnet kommer
Hva skjer før sinneutbruddet kommer? Når du forstår hva som skjer i deg, vil sinnet i de fleste tilfeller være overflødig.

Store problemer? Be om hjelp!
Det er grader av sinneproblemer, men de alvorligste kan trenge hjelp. Hvis du har store problemer med sinne eller vold, bør du søke hjelp hos en profesjonell terapeut. Spør legen din om han eller hun kjenner noen. Familievernkontoret på ditt hjemsted kan hjelpe deg med å finne et tilbud til deg.

Hvem kan hjelpe deg?

For noen vil det være nødvendig å søke hjelp hos en profesjonell terapeut for å klare å mestre sinne sitt. Det er flere steder å henvende seg for å få hjelp.

Du kan prate med læreren som kan hjelpe deg å kontakte PPT (pedagogisk-psykologisk-tjeneste) i kommunen eller i fylket. Du kan prate med helsesykepleier på skolen din eller på Helsestasjon for ungdom og få hjelp videre i kommunen, du kan kontakte barnevernet der du bor, utekontakten eller du kan kontakte fastlegen og be om å bli henvist til psykolog.

Du kan også kontakte familievernkontoret på hjemstedet ditt. Familievernet hjelper alle som trenger å prate om vanskelige forhold i familien. Du kan selv ta direkte kontakt med familievernkontoret på ditt hjemsted, uten henvisning fra lege eller andre. Alle tilbudene er gratis (bortsett fra fastlege hvis du er over 16 år)

Hva betyr det å ha et sinnemestringsproblem?

Vi bør skille mellom det å være sint og det å ha problemer som følge av sinne.

Hvis du for eksempel er mye sint hjemme og din familie, venner eller kjæreste tåler sinnet ditt helt fint, tar igjen med samme mynt og dere likevel har det godt sammen, er det ikke sikkert at sinnet ditt gir deg direkte problemer i dagliglivet. Graden av problemer bestemmes ikke bare av ditt temperament og din måte å være på, men også av miljøet og kulturen rundt deg.

Selv om den kulturen du lever i, aksepterer sinne, er det likevel slik at sinne kan dekke over sentrale følelser og behov og dermed skape kommunikasjonsproblemer.

Å bli kjent med ditt eget sinne kan derfor uansett være nyttig, selv om du ikke tror at sinne ditt gir deg problemer.

Ulike former for sinne

Når vi snakker om sinne, tenker de fleste på enten aggressivt verbale uttrykk, fysisk vold eller ødeleggelse av gjenstander. Sinne har svært mange ulike former og uttrykk.

Det er viktig å forstå at sinne egentlig er en følelsesmessig reaksjon. Denne reaksjonen kan like gjerne slå innover (innadvendt sinne), som utover (utadvendt sinne).

Innadvendt sinne og utadvendt sinne har høyst forskjellig karakteristikker:


INNADVENT SINNE:

 • Går vekk, lukker seg, blir taus, legger seg til å "sove"

 • Blir sarkastisk, ironisk, sur, klovnete, klagende eller lignende

 • Klandrer seg selv

 • Skader seg selv

 • Strammer muskler, særlig i kjeve, nakke og skuldre, får hodepine

 • Blir deprimert


UTADVENDT SINNE:

 • Ødelegger gjenstander, inventar

 • Bruker fysisk vold mot andre

 • Bruker psysisk vold mot andre

 • Bruker tvang mot andre

 • Bruker grov kjeft, roper og skriker

 • Truer

En person som oftest viser utadvendt sinne, vil ha dette som primærvalg, i situasjoner med sinne. Men den som vanligvis har et utadvendt sinne, kan også i noen situasjoner velge å holde sinnet tilbake, slik at det blir et mer innadvendt sinne.

Dette kan lett skje om den sinte gjentatte ganger har fått beskjed om å dempe sinnet sitt, eller advarsler for eksempel i form av trusler fra partner om at hun eller han vil bryte forholdet hvis ikke sinneproblemet løses, eller en advarsel fra skole eller lærer.

Det samme gjelder for en person som lettere viser innadvendt sinne, i noen tilfeller kunne eksplodere i et utadvendt sinne og aggresjon. Når trykket innenfra blir for stort, kan denne eksplosjonen bli voldsom.

Mange forstår ikke at de er sinte

Mange mennesker med naturlig tilbøyelighet til innadvendt sinne forstår ikke at de er sinte.

Sinne kan undertrykkes så effektivt at verken personen selv eller andre mennesker forstår at det er sinne det dreier seg om. Men selv det innadvendte sinne har imidlertid et uttrykk som kan gi problemer både for den sinte og for andre mennesker. Det er derfor sannsynlig at mange mennesker har sinnemestringsproblemer uten at de er klar over det selv.

Årsaken er at problemer forårsaket av innadvendt sinne kalles noe annet enn sinnemestringsproblemer, f.eks. ømme og stive muskler, depresjon, rusmisbruk eller utrivelig adferd. Det betyr slett ikke at den type problemer alltid skyldes sinne, men det kan altså gjøre det.

Det er en stor misforståelse å tro at vi kan løse sinnemestringsproblemer ved å holde tilbake sinnet. Dette vil kun gi oss andre typer problemer.

Sinne kan gi helseproblemer

Sinne kan gi oss helseproblemer, noe som kanskje er mindre kjent blant folk flest. De mest typiske følgene av hyppig og kraftig sinne er høyt blodtrykk, hjerte/kar-lidelser, muskelspenninger, hodepine og depresjoner.

 

Førstehjelp for sinte folk

Det finnes ingen snarlig løsning på sinnemestringsproblemer. Det er ikke noe hokuspokus du kan ta i bruk for å bli kvitt sinneproblemet raskt, det må jobbes med over tid. Noe kan du likevel gjøre allerede nå, for å unngå de største problemene.

 1. Lær deg å kjenne igjen et sinnesignal

  Når du er sint, skjer det mye i kroppen din. Dette er automatiske reaksjoner som kalles stressreaksjoner, f.eks. blodtrykket øker, pulsen går raskere, fordøyelsesfunksjoner opphører, musklene strammer seg, spytt og slimhinner tørker.

  Neste gang du blir sint, forsøker du å legge merke til hva som skjer i kroppen din. Hva legger du merke til? Kanskje du er i stand til å merke en av de reaksjonene som er nevnt ovenfor? Noen merker at det strammer seg over brystet eller i armene, noen kjenner de blir varme eller "røde i toppen", noen blir oppmerksomme på noe i magen eller prikking et sted.

  Det er flott hvis du legger merke til noe! Dette er ditt sinnesignal. Tenk på sinnesignalet som et slags trafikklys: når du merker sinnesignalet, vet du at du er i ferd med å bli sint. Det spiller ingen rolle hva signalet er eller hva du kaller det, det viktigste er at du kjenner det igjen når du blir sint.

 2. Legg en plan for å utløse energien

  Når du er veldig sint, har du mye energi i kroppen. Det vil være en hjelp for deg i øyeblikket å få denne energien ut. Hvis du er sint på en utadvendt måte, vil aggresjonen din sørge for å tømme energien ut av deg. Men energien kan også hjelpes ut på en annen og mer positiv måte.

  All fysisk aktivitet vil være til hjelp for deg: gå raskt, løpe, sykle, hoppe osv. Bestem deg for en type aktivitet som du kan ty til når du er sint. Det er viktig at det er noe du kan gjøre umiddelbart og som alltid er tilgjengelig for deg. Dette er din energiutløser. Du benytter deg av energiutløseren når du merker sinnesignalet ditt.

 3. Informer de andre om planen din

  La de menneskene som er mest utsatt for sinnet ditt (kjæresten din, dine foreldre, venner, lærer osv.) få vite hva du planlegger å gjøre dersom du skulle bli sint.

  Hvis din energiutløser er å gå ut av huset og løpe en tur, la dem få vite det og fortell hvorfor det er viktig for deg å gjøre akkurat det (for å få ut energien).

  Si til dem at du har problemer med sinnet ditt og at du nå vil ta ansvar for det. Be om litt hjelp, slik som at du kan gi læreren et avtalt signal så han vet at hvis du går ut av klasserommet, er det en "energiutløser" og ti minutter pause du trenger, eller tilsvarende hjemme; at du har noe du greier å si eller gjøre før du stikker ut en tur. -Med sånne avtaler og åpenhet om problemet blir det mindre styr både der og da og etterpå.

 4. Repeter planen for deg selv hver eneste morgen

  Hver morgen, før du tar til med dagens aktiviteter, minner du deg selv om følgende: når jeg merker sinnesignalet mitt (som for meg er ... ) , skal jeg ta i bruk energiutløseren min (som for meg er ... ).

 5. Følg planen din

LYKKE TIL!

Men husk at dette ikke er en fullstendig løsning på sinnemestringsproblemene, kun en førstehjelp. Tiltaket vil ikke gjøre deg mindre sint.

Har du mye problemer med sinne, bør du søke profesjonell hjelp. Dersom du er i stand til å gjenkjenne et sinnesignal hos deg selv og klarer å handle på det, er du imidlertid på god vei i en viktig prosess for deg!