Vi tenker ofte at vold først og fremst er fysiske handlinger, som for eksempel slag og spark, men vold kan også være psykisk.

Vold er forskjellige handlinger som har til felles at de kan skremme, krenke eller skade en annen person, og få denne personen til å endre atferden sin på grunn av frykt. Det finner mange ulike typer vold.

Fysisk vold

Fysisk vold er alle former for fysisk handling som skader eller tvinger et annet menneske.

Fysisk vold kan være: Slag, sparking, dytting, klyping, lugging, biting, knivstikking, binding, brennemerking, angrep med ulike gjenstander, bruk av kniv eller våpen, ta kvelertak og lignende.

Psykisk vold

Psykisk vold er all bruk av ord eller mimikk/kroppsspråk for å kontrollere, skremme, krenke eller skade noen.

I parforhold og familier kan man si ting som man angrer på. Når det gjentar seg, uten hensyn til den andres følelser, er det psykisk vold

Psykisk vold kan være:: Utskjelling, direkte trusler, indirekte trusler, truende kroppsspråk, gjentatt sårende kritikk, ignorere, ydmyke, latterliggjøre, framsette uriktige anklager, forhør, og kontroll. Psykisk vold foregår også ofte på internett og i sosiale medier.

Kontroll er en type psykisk vold som kan skje på ulike måter: noen kan ta kontroll over en annen sine penger, kontrollere hvor den andre er, hva den andre gjør, hvem den andre er sammen med, hva den andre snakker med andre om. Det kan være kontroll av bruk av internett og sosiale medier, trusler om eller å legge ut intime bilder, krav om å få personlige passord osv.

Psykisk vold kan også være sterk sjalusi; for eksempel at å sjekke mobilen, forhør etter at den andre har gjort ting på egen hånd, eller kommemed uriktige beskyldninger, for eksempel at man har interesse for andre eller at man er utro.

Materiell vold

Materiell vold går utover gjenstander, for eksempel når noen knuser ting, river i stykker ting, kaster gjenstander (på noen), ødelegger ting, slår i vegger og dører.

Dette er vold fordi hensikten er å skremme eller å såre ved å ødelegge noe som har stor betydning for andre.

FAKTA

Det finnes ulike typer vold:

  • Fysisk vold
  • Psykisk vold
  • Materiell vold
  • Seksuell vold
  • Digital vold
  • Latent vold
Det er viktig at du søker hjelp slik at du kan komme deg bort fra volden. Du skal ikke oppleve eller påføre vold om andre, og du kan få hjelp!

Seksuell vold

Noen opplever seksuell vold, enten fra noen man kjenner eller fra andre som er ukjente.

Seksuell trakassering

Seksuell trakassering er oppførsel som kan gjenkjennes på to trekk:

Den spiller på kjønn, kropp og seksualitet. Dette skiller seksuell trakassering fra annen type "mobbing".

Den føles ubehagelig, nedverdigende eller truende. Flørting, som også spiller på kjønn, kropp og seksualitet, er gøy og hyggelig for begge parter. Seksuell trakassering er ubehagelig for minst en av partene. Det kan for eksempel være å true med eller å sende uønska intime bilder.

Seksuelle overgrep

Seksuelle overgrep er når et barn eller en ungdom opplever at en annen person gjør noe seksuelt med kroppen som er ubehagelig og de de ikke har lov til. Du kan lese mer om seksuelle overgrep her.

Seksuell vold i kjæresteforhold kan være ubehagelige seksuelle kommentarer eller kroppsspråk, at man blir presset til å ha sex, ha sex på måter som man ikke vil eller voldtekt.

Digital vold

Digital vold kan være når digitale kommunikasjonsmidler er del av av et regime av andre typer vold - altså at volden (f.eks. kontroll, trusler, overvåking etc.) skjer på ulike arenaer, også de digitale.

Det å kontrollere hva andre gjør er en viktig dimensjon ved vold. Dette kan foregå som digital sporing, gjennom for eksempel kontroll av telefon, nettbrett, PC, GPS-funksjoner, bankkort/kodebrikke/bankkonto, etc.

Digital vold kan også være når digitale plattformer, som nett og sosiale medier, er hovedarena for å utøve overgrep og vold, for eksempel gjennom spredning av nakenbilder, utpressing på nett, grooming og seksuelle overgrep, og andre nettrelaterte overgrep.

Latent vold

Latent vold er noe som "ligger i lufta". Trusler eller tidligere vold fører til at man vet at risikoen for ny vold er tilstede.

Dette gjør at man blir ekstra redd for at noe skal skje, slik at man går på tå og hev, kanskje er forsiktig og tilpasser hva man gjør og ikke for å unngå ny vold. Det kan gi en utrygg og skremmende stemning, som kalles latent vold.

Du kan få hjelp

Hvis du opplever, eller kjenner noen som du tror opplever trusler og vold, er det mulig å søke hjelp. Ring politiet eller barnevernet og få råd og veiledning om hva du kan gjøre videre.

Alarmtelefonen for barn og unge, tlf: 116111

Alarmtelefonen er åpen fra 15.00 tl 08.00 hver ukedag og hele døgnet i helgene. Det er gratis å ringe og du kan være anonym. Tlf: 116111 (fra utlandet 0047 95 41 17 55, SMS 41716111).

Helsesykepleier/rådgiver/sosiallærer

Ved ungdoms- og videregående skoler er det skolehelsetjeneste, sosiallærere og rådgivere som du kan snakke med. De kan også hjelpe deg med å ta kontakt med andre hjelpeinstanser.

Politiet

Ring 02800, så blir du satt over til ditt lokale politikontor.

Du som utøver vold mot andre bør søke hjelp

Kontakt familievernet der du bor, de skal kunne gi deg hjelp slik at du slutter å utøve vold mot andre. Du kan også snakke med fastlegen din. Han eller hun skal vite hva som finnes av hjelp der du bor.