Hva er BUP?

På BUP får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig. Du får selv være med å bestemme hvordan du får hjelp som passer deg.

Sist oppdatert: 17.01.2022 Av: Redaksjonen, ung.no

Ung jente prater med en psykolog
HJELP: Kanskje har du møtt noen fra BUP som har snakket om psykisk helse på skolen din? BUP driver også forebyggende arbeid, som for eksempel undervisning og veiledning. (Foto: Colourbox)

Er du rasende eller trist? Føles alt galt? Skulle du ønske du kunne snakke med noen? Kanskje er du i tvil om det er noe hjelp i å prate?

Du er ikke alene om å ha det vanskelig, og det er mulig å få hjelp.

BUP er et psykisk helsetilbud for barn og unge

BUP er forkortelse for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og hjelper barn under 18 år med sin psykiske helse. At det er en poliklinikk betyr at du får timeavtaler der, men du er ikke innlagt. Noen steder heter tilbudet BUPA.

Fakta

På BUP jobber det psykologer, barnepsykiatere, familieterapeuter, kliniske pedagoger, kliniske sosionomer, psykiatriske sykepleiere eller andre yrkesgrupper. Noen ganger jobber flere sammen.

Hva kan BUP hjelpe med?

På BUP kan du snakke om alt. Du kan snakke om mobbing, ensomhet, konflikter, problemer hjemme, vanskelige tanker og følelser, vonde opplevelser eller andre ting som er vanskelig i livet.

Du kan ikke ta direkte kontakt med BUP. Du må få en henvisning. Det er et skriv som forklarer hvorfor du trenger hjelp. Det er som regel fastlegen som sender et slikt skriv. Du kan også få hjelp med slik henvisning på helsestasjon for ungdom.

Hva skjer på BUP?

Aller først blir de kjent med deg. Da får de en oversikt over situasjonen din, og hvorfor du trenger hjelp. De bruker også spørreskjema og tester.

Deretter blir de enige med deg om hva dere skal jobbe videre med, og hvordan dere skal gjøre det sammen.

Den vanligste arbeidsmåten i BUP er gjennom samtale. Der snakker dere om det som er vanskelig, men også om mulighetene dine. Noen ganger er foreldre med på samtalen.

Samtaler kan også inneholde øvelser, rollespill, skriving, maling, lek eller tegning. Noen ganger deltar man i gruppe med jevnaldrende.

Noen får tilbud om medisiner i tillegg.

Hvordan vi har det psykisk kan variere

Alle har en psykisk helse. Noen ganger kan den være god. Noen ganger kan den være dårlig.

Det er lurt å ha litt kunnskap om psykisk helse. Da kan du hjelpe både deg selv og andre med å ta godt vare på den, og det er det også lettere å be om hjelp, om man trenger det.

Dine rettigheter hos BUP

  • BUP er frivillig og gratis.
  • De som jobber i BUP har taushetsplikt. De forteller ikke videre det du eller foreldrene dine sier til dem. Det finnes noen få unntak. BUP forteller mer om dette.
  • Er du fylt 16 år, er det vanligvis du som velger om foreldrene dine skal vite om kontakten med BUP.
  • Du har rett til å lese din egen journal (det BUP skriver om deg). Er du mellom 12 og 16 år, vurderer BUP om det er noe i journalen som foreldrene dine ikke skal få innsyn i. Er du over 16 år bestemmer du det selv.
  • Du har rett til å være med på å bestemme hva som skal skje på BUP.
  • Du kan klage hvis du ikke er fornøyd med hjelpen fra BUP. Ta kontakt med BUPs leder. Når du ikke frem, kan du klage til Statsforvalteren.
Ung jente prater med en psykolog
HJELP: Kanskje har du møtt noen fra BUP som har snakket om psykisk helse på skolen din? BUP driver også forebyggende arbeid, som for eksempel undervisning og veiledning. (Foto: Colourbox)

Fakta

På BUP jobber det psykologer, barnepsykiatere, familieterapeuter, kliniske pedagoger, kliniske sosionomer, psykiatriske sykepleiere eller andre yrkesgrupper. Noen ganger jobber flere sammen.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?