Er du rasende og trist? Føles alt galt? Skulle du ønske du kunne snakke med noen? Kanskje er du i tvil om det er noe hjelp i å prate? Du er ikke alene om å ha det vanskelig, og det er mulig å få hjelp.

Hva er BUP?

«BUP» står for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og hjelper barn under 18 år med sin psykiske helse. At det er en poliklinikk betyr at du får timeavtaler der, men du er ikke innlagt.

På BUP kan du snakke om alt. Du kan snakke om mobbing, ensomhet, konflikter, problemer hjemme, vanskelige tanker og følelser, vonde opplevelser eller andre ting som er vanskelig i livet.

Du kan ikke ta direkte kontakt med BUP. Du må få en henvisning. Det er et brev som forklarer hvorfor du trenger hjelp. Det er som regel fastlegen som sender et slikt brev. Du kan også få hjelp på helsestasjon for ungdom.

FAKTA

På BUP jobber det psykologer, barnepsykiatere, familieterapeuter, kliniske pedagoger, kliniske sosionomer, psykiatriske sykepleiere eller andre yrkesgrupper. Noen ganger jobber flere sammen.

 • arrow_drop_down_circle  Hva skjer når jeg blir henvist til BUP?
  Når du blir henvist til BUP, vurderer de om du trenger hjelp. Du har rett på svar innen 14 dager.

  Hvis de vurderer at du har rett til nødvendig helsehjelp, skal hjelpen starte senest innen 90 dager. Det kan starte før.

  Hvis de vurderer at du ikke har rett til nødvendig helsehjelp, men likevel kan få helsehjelp fra BUP, gjelder ikke fristen på 90 dager. Da kan det ta lenger tid.

  Hvis de vurderer at du ikke har rett til helsehjelp fra BUP, skal du også få beskjed om det. Da er det fordi BUP mener du heller kan få god hjelp hos fastlegen din, eller andre deler av helsevesenet.

  Svaret på henvisningen bygger på en helsefaglig vurdering gjort av en spesialist. Du kan få helsetilstanden din vurdert på nytt av en annen spesialist eller ved et annet sykehus. Prat med fastlegen din om du ønsker det.

  Hvis du skulle få avslag på henvisningen, er det kanskje andre som heller kan hjelpe deg videre. Ta kontakt med fastlegen, helsesykepleier, sosiallærer eller andre "hjelpere" i kommunen din.

Hvordan arbeider BUP?

Aller først blir de kjent med deg. Da får de en oversikt over situasjonen din, og hvorfor du trenger hjelp. De bruker også spørreskjema og tester.

Deretter blir de sammen med deg, enige om hva dere skal jobbe videre med, og hvordan dere skal gjøre det sammen.

Den vanligste arbeidsmåten i BUP er gjennom samtale. Der snakker dere om det som er vanskelig, men også om mulighetene dine. Noen ganger er foreldre med på samtalen.

Samtaler kan også inneholde øvelser, rollespill, skriving, maling, lek eller tegning. Noen ganger deltar man i gruppe med jevnaldrende.

Noen får tilbud om medisiner i tillegg.

Alle har en psykisk helse

Alle har en psykisk helse. Noen ganger kan den være god. Noen ganger kan den være dårlig. Det er lurt å ha litt kunnskap om psykisk helse. Da kan du hjelpe både deg selv og andre med å ta godt vare på den psykiske helsa. Da er det også lettere å be om hjelp, om man trenger det.

Dine rettigheter

 • BUP er frivillig og gratis.

 • BUP har taushetsplikt. De forteller ikke videre det du eller foreldrene dine sier til dem. Det finnes noen få unntak. BUP forteller mer om dette.

 • Er du fylt 16 år er det vanligvis du som velger om foreldrene dine skal vite om kontakten med BUP.

 • Du har rett til å lese din egen journal (Det BUP skriver om deg). Er du mellom 12 og 16 år vurderer BUP om foreldrene dine skal få lese journalen. Er du over 16 år bestemmer du det selv.

 • Du har rett til å være med på å bestemme hva som skal skje på BUP.

 • Du kan klage hvis du ikke er fornøyd med hjelpen fra BUP. Ta kontakt med BUPs leder. Så kan du klage til Helsetilsynet.