På BUP får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig. Du får selv være med å bestemme hvordan du får hjelp som passer deg.

Jente prater med en psykolog (colourbox.com)
HJELP: Kanskje har du møtt noen fra BUP som har snakket om psykisk helse på skolen din? BUP driver også forebyggende arbeid, som for eksempel undervisning og veiledning. Foto: Colourbox

Er du rasende eller trist? Føles alt galt? Skulle du ønske du kunne snakke med noen? Eller kanskje er du i tvil om det er noe hjelp i å prate?

Du er ikke alene om å ha det vanskelig og det er mulig å få hjelp.

Hva er BUP?

BUP er forkortelse for Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og hjelper barn under 18 år med sin psykiske helse. At det er en poliklinikk betyr at du får timeavtaler der, men du er ikke innlagt. Noen steder heter tilbudet BUPA.

På BUP kan du snakke om alt. Du kan snakke om mobbing, ensomhet, konflikter, problemer hjemme, vanskelige tanker og følelser, vonde opplevelser eller andre ting som er vanskelig i livet.

Du kan ikke ta direkte kontakt med BUP. Du må få en henvisning. Det er et skriv som forklarer hvorfor du trenger hjelp. Det er som regel fastlegen som sender et slikt skriv. Du kan også få hjelp med slik henvisning på helsestasjon for ungdom

Hva skjer på BUP?

Aller først blir de kjent med deg. Da får de en oversikt over situasjonen din, og hvorfor du trenger hjelp. De bruker også spørreskjema og tester.

Deretter blir de sammen med deg, enige om hva dere skal jobbe videre med, og hvordan dere skal gjøre det sammen.

Den vanligste arbeidsmåten i BUP er gjennom samtale. Der snakker dere om det som er vanskelig, men også om mulighetene dine. Noen ganger er foreldre med på samtalen.

Samtaler kan også inneholde øvelser, rollespill, skriving, maling, lek eller tegning. Noen ganger deltar man i gruppe med jevnaldrende.

Noen får tilbud om medisiner i tillegg.

Hvordan vi har det psykisk kan variere

Alle har en psykisk helse. Noen ganger kan den være god. Noen ganger kan den være dårlig.

Det er lurt å ha litt kunnskap om psykisk helse. Da kan du hjelpe både deg selv og andre med å ta godt vare på den, og det er det også lettere å be om hjelp, om man trenger det.

Dine rettigheter

  • BUP er frivillig og gratis.
  • De som jobber i BUP har taushetsplikt. De forteller ikke videre det du eller foreldrene dine sier til dem. Det finnes noen få unntak. BUP forteller mer om dette.
  • Er du fylt 16 år er det vanligvis du som velger om foreldrene dine skal vite om kontakten med BUP.
  • Du har rett til å lese din egen journal (Det BUP skriver om deg). Er du mellom 12 og 16 år vurderer BUP om det er noe i journalen som foreldrene dine ikke skal kunne få innsyn i. Er du over 16 år bestemmer du det selv.
  • Du har rett til å være med på å bestemme hva som skal skje på BUP.
  • Du kan klage hvis du ikke er fornøyd med hjelpen fra BUP. Ta kontakt med BUPs leder. Når du ikke frem kan du klage til Statsforvalteren

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 17.01.2022

Offentlig og kvalitetssikret
Jente prater med en psykolog (colourbox.com)
HJELP: Kanskje har du møtt noen fra BUP som har snakket om psykisk helse på skolen din? BUP driver også forebyggende arbeid, som for eksempel undervisning og veiledning. Foto: Colourbox

Fakta

På BUP jobber det psykologer, barnepsykiatere, familieterapeuter, kliniske pedagoger, kliniske sosionomer, psykiatriske sykepleiere eller andre yrkesgrupper. Noen ganger jobber flere sammen.

Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Sånn kan fastlegen hjelpe deg

Alle som bor i Norge har rett på fastlege. Fram til du er 16 år er besøk hos fastlegen gratis og etter at du er 16 år kan du selv bytte fastlege.

Tegning av en gutt som er hos fastlegen sin (illustrasjon: ung.no)

Psykologisk førstehjelp når følelsene er vanskelige

Følelsene påvirker hvordan du tenker og tankene påvirker hvordan du føler. Tankekraften kan hjelpe deg til å få det bedre med følelsene.

Hjelpehånd klar til å fylles ut.

Fra du fyller 16 år er det du som har ansvar for helsa di

Når du fyller 16 år, blir du det som kalles helserettslig myndig. Foreldrene dine kan ikke lenger få vite noe om deg fra helsepersonell uten at du gir tillatelse til det.

Har du hatt en kjip opplevelse i møte med helsetjenesten?

Visste du at du kan få gratis hjelp? Pasient- og brukerombudet svarer på hvilke rettigheter du har og gir råd når kontakten med helsevesenet ikke ble helt som du trodde.

Aktuelt

Hvordan få til smarte endringer i kostholdet?

Hva og hvordan du spiser er et resultat av vaner du har opparbeidet deg gjennom hele livet. Det kan være vanskelig å endre en vane, men denne metoden kan gjøre det både moro og enkelt!

LAG EN PLAN: Tegn med grønn farge de dagene du klarer målet ditt. På den måten kan du se at du blir litt flinkere hver dag/uke. Foto: Estée Janssens/Unsplash

Hvem kan du snakke med om videregående skole?

Finn ut hvem du må snakke med for å få svar på spørsmål om eksamen, karakterer, inntak på vgs, vitnemål, omvalg, utveksling, læreplass og ungdomsrett.

Elev rekker opp hånda (colourbox.com)

Promping, rumling og luft i magen

De fleste opplever ulike former for plager i magen og fordøyelsen i blant. Men hva skyldes det egentlig, hva er normalt og hva kan du gjøre med det?