Hopp til hovedinnholdet

Hva er BUP?

Jente prater med en psykolog (colourbox.com)
HJELP: Hos BUP kan du snakke om alt. Du kan snakke om mobbing, ensomhet og konflikter, problemer hjemme, vanskelige tanker og følelser.

På BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig, og du får være med på å bestemme hvordan du kan få hjelp som passer for deg.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente prater med en psykolog (colourbox.com)
HJELP: Hos BUP kan du snakke om alt. Du kan snakke om mobbing, ensomhet og konflikter, problemer hjemme, vanskelige tanker og følelser.

Er du rasende og trist, eller føles alt galt? Skulle du ønske du kunne snakke med noen? Kanskje er du i tvil om det er noen hjelp i å prate? Har du prøvd venner og foreldre? Hva med lærer, helsesykepleier, lege eller utekontakten? Du kan ikke ta direkte kontakt med BUP, men må få en henvisning fra fastlegen din eller andre med henvisningsrett.

Du er ikke alene om å ha det litt vanskelig og det er mulig å få hjelp.

På BUP kan du få hjelp med å godta deg selv som du er. Hos BUP kan du snakke om alt. Du kan snakke om mobbing, ensomhet og konflikter, problemer hjemme, vanskelige tanker og følelser, vonde opplevelser du har hatt eller andre ting som er vanskelig i livet. Det du ikke har fortalt til noen, eller ingen har greid å gi deg hjelp med, kan du snakke om hos BUP.

Hva er BUP?

BUP er et poliklinisk spesialisthelsetilbud innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom. De gir tilbud til barn og ungdom under 18 år, og deres familier. Poliklinisk betyr at du får timeavtaler der, men ikke er innlagt.

På BUP vil folk snakke med deg, lytte og blir kjent med deg. Kanskje med foreldrene dine også. Av og til benytter spørreskjemaer og ulike oppgaver. Du er uansett hovedpersonen. De er opptatt av hva DU synser vanskelig og hva du er fornøyd eller misfornøyd med?

Hvem jobber på BUP?

Dere kan treffe psykolog, barnepsykiater, familieterapeut, klinisk pedagog, klinisk sosionom, psykiatrisk sykepleier eller andre yrkesgrupper. Noen ganger jobber flere sammen.

Hvorfor blir ungdom henvist til BUP?

Felles for dem som kommer til BUP, er at de opplever følelsesmessige problemer som skaper vantrivsel og/eller vanskeligheter i hverdagen.

Det kan handle om tristhet, angst, uro, konsentrasjonsvansker, sinne, tankeproblemer, ettervirkninger etter ubehagelige hendelser, vansker i forhold til kropp og mat, forstyrret søvn eller rusproblemer.

Ofte oppleves vanskeligheter i relasjon til andre mennesker, som foreldre, søsken, venner eller lærere.

Hvordan kan man komme til BUP?

Det må sendes en henvisning fra en lege eller psykolog for at BUP skal kunne gi deg et tilbud om hjelp. Fastlege, skolelege, lege på Helsestasjon for ungdom eller annen lege du går til kan sende en slik henvisning. Barnevernsleder kan også sende en henvisning. Henviser gjør det i enighet med deg (og dine foreldre om du er under 16 år). Kanskje har du pratet med helsesykepleier eller andre før og så foreslår de at du skal få litt mer hjelp hos BUP. Da kan de skrive et vedlegg som de legger ved henvisningen fra legen eller psykologen. Det er fint om BUP vet litt om det som er gjort før, for da kan de lettere vurdere ditt hjelpebehov hos dem.

Frister

Pasienter som blir henvist til BUP har rett til vurdering av henvisningen innen 14 dager. BUP vurderer din helsetilstand når henvisningen er mottatt, og vurderingen gjøres på bakgrunn av de opplysninger som er mottatt eller innhentet. I svarbrevet fra BUP vil du bli orientert om vurderingen og hvilke rettigheter du får som pasient.

Hvis de vurderer at du har rett til nødvendig helsehjelp får du en fristdato for når BUP senest skal ha startet helsehjelpen, enten i form av behandling eller i form av utredning. Fristen for start helsehjelp for BUP-pasienter er maksimalt 90 dager. Det kan starte før.

Hvis de vurderer at du ikke rett til nødvendig helsehjelp, men likevel kan få helsehjelp fra BUP, får du imidlertid ikke en juridisk bindende frist for når du vil motta helsehjelpen, men du blir informert om når helsehjelpen forventes gitt. Det skal stå i brevet du får fra BUP og som skal komme når vurderingen, innen 14 dager etter mottatt henvisning, er gjort.

Hvis vurderingen konkluderer med at du ikke har behov for helsehjelp fra BUP, skal du også få beskjed om det. Da innebærer det at BUP har vurdert dine behov for helsehjelp til å bli best ivaretatt av fastlegen eller andre deler av tjenestetilbudet i kommunen din.

Rett til fornyet vurdering:

Svaret på henvisningen bygger på en helsefaglig vurdering gjort av en spesialist. I enkelte tilfeller kan pasienten ønske å få sin helsetilstand vurdert på nytt av en annen spesialist eller ved et annet sykehus. For å få en slik fornyet vurdering må en anmodning om dette fremmes gjennom fastlegen, som i så fall vil kunne sende en ny henvisning til BUP. Du kan selv velge hvilket sted den skal sendes til, jamfør Fritt sykehusvalg.

Hvis du skulle få avslag på henvisningen, er det kanskje andre som heller kan hjelpe deg videre. Ta i tilfelle kontakt med fastlege, helsesykepleier, sosiallærer eller andre "hjelpere" i kommunen din.

Hvordan arbeider BUP?

Utredning:

Den første tiden bruker de til å skaffe seg god oversikt over situasjonen til den som skal motta hjelp. Det får de først og fremst ved å snakke med ungdommen og foreldrene, og kanskje andre som kjenner situasjonen godt. De bruker også spørreskjema og tester. Når de har fått et bilde både av det som er vanskelig og det som fungerer bra, blir de sammen med deg/dere enige om hvilke områder det er viktig å arbeide videre med, og hvordan dere skal gjøre det sammen.

Behandling:

Samtalen er den vanligste arbeidsmåten i BUP. Dere diskuterer vanskeligheter og muligheter sammen, og legger planer for en god utvikling.

De kan snakke med foreldre og ungdom både sammen og hver for seg, alt etter hva som passer for de enkelte. Samtaler kan også inneholde øvelser, rollespill, skriving, maling, lek eller tegning. Det kan være aktuelt å delta i gruppe med jevnaldrende. Noen får tilbud om medisiner i tillegg.

Hvis brukerne ønsker det, kan BUP samarbeide med-, og gi veiledning og undervisning til de kommunale eller fylkeskommunale tjenestene som for eksempel skole. De kan også henvise videre til andre deler av det psykiske helsevernet for ungdom hvis det er behov for det.

Forebyggende arbeid:

BUP deltar i forebyggende arbeid med tilknytning til psykisk helse, bl.a. gjennom veiledning, undervisning og informasjonsarbeid. Kanskje har du møtt noen fra BUP som har orientert om psykisk helse på skolen din?

Alle har en psykisk helse

Alle har en psykisk helse og den kan noen ganger være god og noen ganger være litt dårlig. Det er lurt å ha litt kunnskap om psykisk helse. Da kan du hjelpe både deg selv og andre med å ta godt vare på den psykiske helsa eller å innhente hjelp når det er nødvendig. Du kan lese litt mer om psykologisk førstehjelp her.

Dine rettigheter:

  • BUP er frivillig og gratis
  • BUP har taushetsplikt. De forteller ikke videre det du eller foreldrene dine sier til dem. Det finnes noen få unntak. BUP forteller mer om dette.
  • Er du fylt 16 år er det vanligvis du som velger om foreldrene dine skal vite om kontakten med BUP
  • Du har rett til å lese din egen journal (Det BUP skriver om deg). Er du mellom 12 og 16 år vurderer BUP om foreldrene dine skal få lese journalen. Er du over 16 år bestemmer du det selv.
  • Du har rett til å være med på å bestemme hva som skal skje på BUP
  • Du kan klage hvis du ikke er fornøyd med hjelpen fra BUP. Ta kontakt med BUPs leder. Så kan du klage til Helsetilsynet eller

    Pasientombudet i eget fylke.

Redaksjonen ung.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
I M O R R A B L I R A L T M Ø R K T ! ! ! !
0
05.12.2018 07:32:56
b u p k o m m e r a l d r i h v a s k a l j e g g j ø r e? d ø? (Red: Du er velkommen å sende spørsmål til oss på ung.no/oss, så vil en fagperson svare deg. Husk at du også kan ringe Alarmtelefonen anonymt på tlf. 116111 og få hjelp. Alt godt til deg! Hilsen redaksjonen ung.no).
....
0
03.01.2018 17:59:31
Eg kom ikke in på bup
Reidar
4
12.12.2017 08:57:42
Hei. Tannleger har også henvisningsrett til BUP. Det er det fint om det står i teksten.
:(
3
10.10.2017 22:54:29
fikk høre fra mange at det ikke hjalp, men jeg var dum og hørte ikke. Gått der et år nå, de hjelper meg ikke med det jeg faktisk sliter med og det har ikke hjulpet noe.
appelsin...
0
28.08.2017 12:06:27
jeg har hatt mange problemer... mn nå har jeg en gutt jeg liker og han liker ikke noen som har kuttet seg selv elns.. så nå prøver jeg alt jeg kan for å glemme at jeg har prøvd noe lignende. jeg liker ham veldig godt mn vet ikke om han liker meg tilbake.. men jeg har vært på noen møter via bup så prøver så godt jeg kan for at de kan hjepe meg best mulig
dust
5
10.10.2017 22:52:00
BUP hjelper ikke med gutteproblemer
En som lurer
1
05.08.2017 19:52:05
Vis man har fått en dato og man har lyst til og endre på den. Kan man det? Eller må man gå selom man det ikke passer? - jente 15år
Jfkalcbd
6
20.06.2017 22:37:05
Jeg synes at det er teit at dere rakker ned på BUP. Greit at dere ikke går overens med alle psykologene på BUP, men de aller fleste er ganske flinke. Dere sier at alle er fæle å tar alle for å være samme person, men det er de ikke. Alt de prøver er å hjelpe
Drittlei
1
06.06.2017 03:37:07
Vil ikke si at bup var vert mye til hjelp, har nesten aldri snakket om problemene mine som jeg ble sendt dit for og isteden tok vi små "tester og prøver" anbefaler ingen, trenger du seriøst hjelp snakk med barnevernet. Ikke bland deg inni bup vis du ikke må
idiot
3
10.10.2017 22:52:44
de testene er for å sette diagnoser
Gutt 14 år
1
02.10.2016 00:22:32
Jeg er helt enig. Det eneste jeg gjorde var å "leke"
Dopapir
7
16.10.2015 13:55:07
Har vært på BUP flere ganger pga psykiske problemer. Råder nesten ingen til å gå dit, alt vi gjorde var at vi lekte "leker" og snakket om hvordan man føler seg. Ikke verdt å kaste bort kvelder på det. Hvis du føler at du må snakke med noen om så kan du sikkert prøve, men tror ikke at det blir noe resultat. Mvh Gutt -15
Kåre
4
15.10.2015 08:17:51
Selv om noen er ikke syntes BUP helt funka, så er det vært å prøve. Gi det en mulighet, si i fra der om det ikke er noe etter å hatt noen timer. Det er frivillig, så dem tvinger deg ikke til noe. Hu du en fast kontakt med barnevernet, så kan også dem sende henvisning til BUP.
John
4
21.09.2015 11:48:12
BUP her jeg bor er ikke så bra. Vært på akutten flere ganger, fikk diagnose etter jeg var utredet, men fikk ikke vite om den før jeg ble henvist dit igjen.. Rart at det skal være veldig vanskelig å få hjelp.
Veldig mye til hjelp
5
22.08.2015 21:46:40
ble sendt til bup av barnevernet jeg. Var der flere ganger pga angst, de fant ikke ut av en drit og hjalp ikke med en drit. De satt bare å pelte seg i nesa sånn serr
Fuck BUP!
9
11.08.2015 16:54:08
Haha! BUP skal være til hjelp! 6 måneder har jeg ventet på hjelp og på den tid har depresjon utviklet seg til angst og spiseforstyrrelse. Fuck BUP!
Faen ta fuckings bup
12
18.07.2015 03:30:17
Taushetsplikt du liksom. De sier alt videre uansett
hater bup
5
11.11.2015 20:16:38
jaas know! da sa alt til mamma -.-
umg
0
01.09.2016 20:05:03
det her jo helt forferdelig jeg måtte sitte og se på foreldra mine gråte og har en strang psykolog også nevner angst ** NEI DU HAR IKKE ANGST DU ER NERVØS**
Kalla
0
10.05.2015 22:57:56
Hadde\har selvmordstanker og depresjon ++ og miljøterapaut ville jeg skulle til BUP. Jeg sa nei, sånn er det.
ProblemBarnet
4
30.04.2015 16:29:42
Jeg har vært i lnlagt på BUP og det blir bare værre og værre kranglet mer og mer mamma, mister venner og skulker skole mye mer fordi jeg er i for dårlig humør.... Jeg vet at eg pleier og komme med oppmuntrende komentarer men nå må jeg bare få sagt det. Mvh ProblemBarnet
Gutt 14 år
2
02.10.2016 00:25:38
Bup gjorde det samme mot meg
Meg
2
20.04.2015 15:28:53
Jeg ble litt glad oer en mulighet men når folk sier at det ikke er noe blir jeg redd for at dette er feil. Foreldrene mine er jo også sånn, at jeg på en måte ikk får lov til å sørre om hjelp siden det altid er noe galt med dem...
aa
4
29.11.2014 08:22:35
Dette er folk du overhodet ikke skal stole på
ugh
6
01.05.2014 13:44:11
Jeg føler ikke BUP hjelper. Klarer ikke stole på folka der.
Jente på 14
9
25.02.2014 22:59:44
jeg går på BUP og er kjempe fornøyd, om man får hjempen man trenger eller ikke syntest jeg kommer helt an på den persjonen man prater med. i et halvt skoleår snakket jeg med ei dame, så sluttet hun for hun skulle ha barn, så nå har jeg en heeelt annen persjon som hjelper meg på en heelt annen måte.
Anonym
10
21.11.2013 21:04:38
Fikk kontakt med BUP i sommer, og siden da har alt blitt mye værre..
Someone...
3
18.10.2013 11:54:45
æ har vært på BUP i kirkenes. æ fikk en del hjelp :)
til ÆVI
2
07.10.2013 10:55:11
Hva skjer?
jente 14
2
05.10.2013 18:59:48
Har vært innlagt og fikk MYE hjelp! Både på skole og med andre ting :)
Vikky
0
18.09.2013 21:05:47
Har hatt besøk av BUP mange ganger :)

Spørsmål og svar

Hvordan vet man at man er psykisk syk?
Hei Jenta 14 år. Takk for at du skriver til oss i Ung.no. Når vår psykiske helse er påvirket negativt er det vanlig å snakke om psykiske vanske...
Hva er forskjellen på en psykolog og en terapeut?
Hei Du skriver at du skal starte og gå i terapi og lurer på hva det er som er forskjellen på en psykolog og en terapeut. Psykologer har psykolog...
Hvordan finner jeg ut av om jeg har sinneproblemer?
Hei Det er et godt spørsmål du stiller. Det spørs hva du vil sjekke, og hva du tenker at sinneproblemer er? Å være sint er en naturlig følelse...
Hjelp meg jeg vil dø nå!
Hei Du høres veldig fortvilet ut og jeg blir bekymret for deg!  Det er fint du tar kontakt her for hjelp. Du skal ikke ha det slik som du har det ...
Jeg tenker stygge ting om meg selv hele tiden. Det er kroppen min jeg ikke er fornøyd med. Jeg blir kalt stygge ting av andre. Kanskje livet bare ikke er for alle. Hjelp meg!
Hei Jente 13 år. Takk for at du skriver til Ung.no.Du skriver at du føler deg ensom. At de du har som venner kaller deg stygge ting. Familien din k...
Jeg ønsker å legge meg selv inn på psykiatrisk avdeling. Men hvordan gjør man det?
Hei jente 16 Takk for at du skriver til oss på ung.no. Det høres ut som om du har det veldig vanskelig nå med selvskading og selvmordstanker. Det...
Jeg snakker ikke med noen og har det fryktelig vondt. Jeg kutter meg selv hele tiden.
Hei Jente 13 år. Det er bra at du skriver til oss og forteller hvordan du har det. Da har du i alle fall klart å skrive ned noen av tankene dine og...
 Slitt med en vanskelig barndom og nå strever jeg. har det sammenheng
Hei Vanskelige ting man har opplevd tidligere i livet, kan påvirke en siden.  Du strever nå, og du ser selv sammenheng.  Mange ting kan spille in...
Hvordan kan jeg kaste opp med vilje?
Hei Jente 14 år. Takk for at du skriver til Ung.no.Ung.no kan ikke gi råd som er helseskadelige. Vi anbefaler at du søker hjelp for dine utfordrin...
Eg er en jente på 13 år som ikkje har d bra. Eg vil bli bedre, hjelp meg.
Hei Takk til deg som skriver til oss i ung.no. Det høres veldig vanskelig ut for deg. Du føler deg deprimert hele tiden og skriver her at du kjenn...
Jeg får hjertebank, blir tungpustet, redd, svimmel og får vondt i brystet
Hei Det du beskriver kan være angst-reaksjoner. Her kan du se en liten filmsnutt om angst. Kjenner du deg igjen i det filmen viser?  Panikkangst g...
Jeg sliter ganske mye med angst, jeg har tungpust som kan vare i en hel dag eller en uke. Jeg trenger virkelig tips til medisiner som kan dempe angst 
Hei jente 16 år Takk for at du skriver til oss i Ung.no og forteller oss hvor plaget du er av angst og hvor strevsomt denne er for deg i hverdagen d...
Hvordan unngå å skade tennene mine når jeg kaster opp?
Hei jente 14 år Takk for at du skriver til ung.no. Å kaste opp så ofte som du gjør skader båden tannhelsen din og din somatiske helse. Jeg anbe...
Hvordan reagerer en mobber og andre folk hvis offeret tar selvmord?
Hei Jente 14 år. Takk for at du skriver til Ung.noDu har haket av sorg og du stiller et spørsmål knyttet til selvmord pga. mobbing. Jeg vil svare ...
Angst for bakterier, vasker hendene ofte og blir rød og tørr.
Hei Det du forteller om høres ikke så lett ut for deg. Det kan virke som du plages av ubehagelige tanker eller føler at det ting (vasking) som du ...
 Jeg er føler meg som en skuffelse ovenfår familen min.
Hei Du beskriver situasjonen din godt.  Du forteller om oppmerksomhet hjemme som ikke blir positiv, og du ser at dette blir vanskelig.  Du kjenner ...
Hvordan kan jeg bli innlagt?
Hei Du har det veldig tøft nå. Det er viktig at du ber tydelig om hjelp og tar imot det de prøver å gi deg av hjelp. Det kan være litt vanskelig...
Hvorfor sa fastlegen min at jeg måtte ha sex med henne for å få hjelp?
Hei gutt 17 år. Så bra at du sørger for å søke hjelp om du har vært plaget med selvmordstanker og nedstemthet i over 6 år. Og det er bra at fa...
Se alle