Har du noen ganger gått rundt med en vond følelse inni deg? Eller kanskje har du mange bekymringer, noe du grubler mye over eller tanker som kan bli plagsomme? Når man har det slik, kan man føle seg veldig alene.

Alle har vel hatt den følelsen en gang, man har grublet og bekymret seg over noe, kjent en klump i magen eller uro i kroppen, og ikke visst helt hvordan man kan finne ut av det. Det er i hvert fall vondt å gå med vonde tanker, sterke følelser og et problem som føles umulig å løse.

Vil ikke snakke med noen

Mange ungdommer som skriver til ung.no skriver at de har det vondt og at de ikke vil dele dette med noen rundt seg. Når man strever, er det heller ikke sikkert andre personer rundt legger merke til det. Kanskje vet ikke venner, familie eller lærere så mye om hva du strever med. Det kan være mange grunner til at man ønsker å holde vonde ting for seg selv, men noen ganger kan det være lurt å snakke om det som er vondt med noen man stoler på.

Mange som skriver til ung.no sier de ikke ønsker det, og det er forståelig at man er skeptisk eller ikke har så lyst til å snakke med noen. Noen har kanskje spørsmål som: «hva skal jeg si?» «vil de ta det på alvor?» «Vil det bare gjøre det verre?»

Det er vanlig å være litt skeptisk eller grue seg til å snakke med noen om vonde ting, det kan gjelde venner, familie og også andre voksne som helsesykepleier, lege eller psykolog. Både voksne og ungdom kan ha det slik, at det blir vanskelig å åpne seg helt i samtaler og at det egentlig bare gjør at man blir mer fortvilet og lei.

Noe er ekstra vanskelig å dele med andre

Det kan spesielt være ting som vi skammer oss over eller som gir oss skyldfølelse. Det kan også være at man har blitt krenket eller skadet av noen, eller at man selv har såret eller skadet noen.

Når man har gjort noe man ikke får lov til eller som man føler er galt, er dette ofte ting man ønsker å skjule for andre. Vonde ting som skjer på skolen, hjemme eller på fritiden kan også være ting man forsøker å holde for seg selv.

Hjelper det å snakke med noen, da?

Ja, det er til hjelp. Det er vondt å sette ord på og tenke på det vonde, men vi vet at det er til hjelp å snakke med noen og dele det med andre.

Hvis vi har bekymringer, ting vi gruer oss til eller grubler mye på, får vi sortert litt i tanker når vi setter ord på dem. Når vi snakker med noen om det, kan vi også få støtte og råd om hva vi kan gjøre. Når vi har vonde følelser, hjelper det også at en annen person kan forstå og lytte til hvordan vi har det, det gjør at vi føler oss mer rolig og at vonde følelser blir lettere å bære.

Samtaleterapi; film 1,Kan det hjelpe deg?, Norsk tale og tekst fra NKVTSVimeo.


Hvordan si det til noen?

Å snakke med noen om et nytt og litt vanskelig tema, er ikke så lett, ofte kan det verste være å komme i gang. Når man har fortalt litt, går det ofte lettere og det kan kjennes godt å få det ut.

Hvis det er vanskelig å starte samtalen, kan du begynne med å si akkurat det. Det kan for eksempel være: «jeg må fortelle noe jeg synes er litt vanskelig å snakke om». Da vil den andre personen lytte godt og kanskje hjelpe deg igang med noen spørsmål.

Uttrykk det på andre måter

Noen synes det kan være lettere å forklare seg og «snakke» om det som er vondt på andre måter. Noen skriver for eksempel historier, dagbok eller brev, og synes det er lettere å forklare seg slik. Andre tegner eller uttrykker det på andre måter.

Mange ungdommer synes også det er lettere å snakke med noen i en annen setting enn på et kontor, for eksempel hvis man gjør noe sammen, går en tur eller lignende. Tenk gjerne over hva du tror passer best for deg.

Vil jeg bli tatt på alvor?

Å fortelle om noe vanskelig til noen er ekstra tungt hvis man føler den andre ikke forstår eller tar det på alvor. Hvis du forteller om vonde opplevelser eller tanker til noen du stoler på, vil de fleste forsøke å forstå og ta det på alvor.

Hvis du ikke blir tatt på alvor og ikke føler du blir forstått, er det lurt å finne en annen person å snakke med. Selv om det er tungt å åpne seg på nytt, er det verdt å prøve det. Det finnes noen som vil forstå deg og ta deg på alvor.

Hvem kan jeg snakke med?

Det er mange muligheter når du trenger noen å snakke med. Det kan være foreldre, søsken eller andre i familien. Kanskje har du også andre voksne du kjenner som du har tillit til, som en venn av familien, nabo, trener eller andre. De som jobber på skolen kan også hjelpe, det kan være lærer, rådgiver eller helsesykepleier.

Det finnes god hjelp hvis du strever med vonde tanker og følelser, og når du deler det med noen kan dere sammen finne ut hva som vil være god hjelp videre. Oppsøk gjerne helsesykepleier, fastlege, Helsestasjon for ungdom eller Psykisk Helsetjeneste der du bor.

Jeg snakker med noen, men det hjelper ikke

Det er tungt å søke hjelp hvis man ikke opplever at det skjer en forandring som man ønsker. Hvis du har kontakt med for eksempel helsesykepleier, lege eller psykolog, er det bra hvis du klarer å si fra om at du ikke føler det har vært en positiv endring for deg. Det er viktig å fortelle om det, for da kan dere sammen finne ut hva som kan være god hjelp videre. Kanskje finner dere en ny og bedre måte å jobbe sammen på? Hvis du snakker med noen og det ikke hjelper, kan du også gå til en ny person.

God hjelp skal gjøre at man merker en forandring i riktig retning og har tro på at det vil bli bedre. Det kan også ha med kontakten man får med personen man snakker med. Noen ganger kan den kanskje forbedres, eller det kan være lurt å forsøke noe nytt. Ikke vær redd for å snakke med andre eller gå til en ny voksen som du kan snakke med.