Tips for å endre uvaner eller slutte med noe

Ønsker du å slutte med noe, starte med noe eller forandre på noe? Vi gir deg råd for en varig endring, så det ikke bare blir med tanken.

Sist oppdatert: 05.01.2020 Av: Helsesøster, ung.no

Rødt kryss på kalender (foto: ung.no)
Dato for endring. Planlegg godt og sett en dato for når du skal starte med endringen. Foto: ung.no

Det ER vanskelig å slutte med noe, begynne med noe nytt eller endre en uvane. Grunnen er at man har repetert de dårlige vanene sine igjen og igjen, kanskje over mange år. Da er vanene veldig innarbeidede og automatiserte. Det kan da bli vanskelig å endre på dem og du kan kjenne motstand og også uro når en vane skal endres.

Vi er programmert for å følge vanene våre, og det letteste valget er det som umiddelbart virker mest behagelig. Det sies at det tar minst tre uker å forandre en uvane og bygge en ny vane. Jo større forandringer du må gjøre i livet ditt for å få til den nye vanen, jo mer krevende er det. Kanskje er ikke vanen helt endret før du har holdt på i tre måneder, og kanskje må du prøve igjen flere ganger. Men det ER mulig å få det til!

Prinsipper for endring

Når du skal gjøre en forandring i livet, om det handler om å bli mer strukturert med leksene, trene mer, spille mindre, spise mindre usunt, slutte å snuse eller noe annet, så er det samme prinsipper som gjelder:

  1. Tenk igjennom hva du ønsker å oppnå.
  2. Ta en bestemmelse
  3. Sett deg oppnåelige mål
  4. Ha en god plan
  5. Sett igang på et planlagt tidspunkt
  6. Følg planen
  7. Gi deg ros underveis for det du får til

10 gode råd

1. Ikke forandre på mer enn én uvane av gangen

Dette er kjempeviktig! Det er veldig krevende og vanskelig å få en ny vane til å bli der, spesielt hvis det en en dårlig vane du ønsker å bli kvitt, for eksempel å slutte å bite negler eller å slutte å røyke eller snuse.

2. Gjør ting på litt nye måter

Hvis du for eksempel pleier å ha snusboksen i høyre lomme, legg den i venstre. Hvis du pleier å ha mobilen ved siden av deg når du gjør lekser, legg den i gangen. Hvis du pleier å gå innom butikken på vei hjem fra skolen og kjøpe et skolebrød, velg en annen vei osv. Dette kan hjelpe deg til å bli mer bevisst og ikke handle ut fra gammel vane.

3. Sett deg oppnåelige mål

Setter du for store mål, vet du underbevisst at det ikke vil gå og du lurer deg selv. Små mål er mulige å gjennomføre og så kan du sette deg neste lille mål når det første er nådd. Sett deg mål på nytt for eksempel hver 1. dag i måneden

4. Ha en konkret plan for nye vaner

Hvis du for eksempel ønsker å spise sunnere eller trene mer, så kan det være lurt å ha tenkt igjennom hva du nå skal spise og ha det tilgjengelig eller tenke igjennom når- og hvor mye du skal trene. Så kan du tenke igjennom og skrive ned hvordan livet ditt kommer til å bli hvis du klarer å gjennomføre dette. Minn deg på dette hver morgen når du står opp og hver kveld før du legger deg.

5. Heng opp en lapp med påminnelse

Minn deg på hva målet ditt er og hva du skal gjøre. Du kan henge den på dodøra, på kjøleskapet eller på utgangsdøra. Du kan skrive det på skjermspareren på PC-en eller mobilen, eller lage andre påminnelser som passer for deg.

6. Skriv ned kort- og langsiktige mål

Skriv ned hva du ser at du kan oppnå på kort sikt og på lang sikt med endringen. Dette hjelper deg å være bevisst på målet du vil nå, og det kan hjelpe deg å holde kursen mot det langsiktige målet ditt. Det du vil se er at det du oppnår på kort sikt kan være mer et ubehag enn bare positivt. For eksempel kan det du oppnår på kort sikt med å trene, være at det er slitsomt og gjør deg støl. Da er det viktig å ikke gi opp, men minne deg om at det du gjør faktisk fører deg mot det langsiktige målet ditt.

7. Bestem en oppstartsdato

Sett et rødt kryss i kalenderen din på den dagen du har tenkt å begynne med den nye vanen. Heng den opp på veggen et sted hvor du ser den ofte og heng gjerne opp flere slike kalendere rundt omkring i huset. Da blir du minnet på det ofte. Så skal du sette et rødt kryss på hver eneste dag som du har klart det. Da vil du bli oppmuntret når du ser at du faktisk klarer det flere dager på rad. Og sannsynligheten blir da høyere for at du faktisk skal klare det. Selvros underveis er uvurderlig. Forbered deg litt til denne datoen, så du er klar når den kommer.

8. Måloppnåelse må belønnes

Sette opp små premier for deg selv underveis. Du kan for eksempel unne deg noe du setter pris på når du har klart det du har bestemt deg for i 7 dager på rad.

9. Vær forberedt på tilbakefall

Hvis du får et eller flere tilbakefall, så ikke fortvil. Dette er helt vanlig, og nesten ikke til å unngå. Det gir deg litt mer erfaring til å få til endring i neste runde. Kom igjen; dette skal du klare!

10. Gjør gjerne en avtale med noen

Gjør en avtale med noen som kan støtte deg på en god måte, eller skriv en sluttekontrakt med deg selv. Å ha en forpliktende avtale kan være til god hjelp. Kanskje er det en venn eller en i familien som også vil gjøre en livsstilsendring. Er dere to, kan det gå lettere å få det til

Vil / vil ikke

Det er veldig vanlig å kjenne at man er ambivalent når man skal endre på en vane man har hatt over lang tid. Vanen, eller uvanen, er som en "gammel venn" og det er jo ikke så lett å skille seg av med en slik. Det kan være til hjelp å vite at denne ambivalensen er noe som hører med det å endre. Aksepterer du at du har denne "vil/vil ikke"-følelsen og at det faktiske er en viktig del av det hele, er du på god vei.

Når du blir mer bevisst på det, er det lettere å akseptere at lysten til å venne tilbake til gamle mønstre ikke betyr at det ikke går å endre, men at det er mennenskelig og noe som du kan greie å overvinne med litt jobbing. Du må jo gjerne gjennom noe ubehag ved å endre, og vi prøver jo instinktivt å unngå ubehag.

Man må altså akseptere ambivalensen og eventuelt ubehag, bruke fornuften mer enn følelsene og ha fokus på det det du kan oppnå på litt lengre sikt.

Vær også litt realistisk og grei med deg selv: Er du sikker på at du virkelig trenger å legge om vanene? Noen ganger kan press fra andre og "trender" være det som gjør at du prøver å forandre deg. Hold fokus på det som er viktige for deg og at du skal ha et bra liv og oppnå det som er viktig for deg.

Tips til små mål du kan sette deg

Ny vane: Vil stå opp tidligere om morgenen så jeg rekker skolen
Første mål: Legge meg kl. 22.30 og slå av PC og mobil en halv time før.

Ny vane: Vil bli sunnere og sprekere

Første mål: Gå alle trapper i stedet for heis og rulletrapper. Spise frokost hver dag.

Ny vane: Være mindre avhengig av sosiale medier

Første mål: Sjekke oppdateringer før skolen, i storefri og etter skolen.

Ny vane: Ikke snuse

Første mål: Ikke snuse etter at du har pusset tennene.

Ny vane: Bruke mindre tid på serier

Første mål: Sett av en time hver dag til å se serier etter at du har gjort lekser en time først.

Ny vane: Hjelpe til mer hjemme.

Første mål: Ta ut av oppvaskmaskinen en gang i uka uten at noen ber om det. Rydde rommet hver fredag.

Ny vane: La kvisene få være uten å klemme på dem.
Første mål: La en kvise få være helt i fred.

Ny vane: Spise mindre sukker.
Første mål: Drikke brus kun fredag og lørdag. Ha med vannflaske på skolen.

Ny vane: La neglene får gro uten å bite på dem.
Første mål: Sette på plaster på fingertuppene og ha dem på minst tre fingre på hver hånd ut dagen.

Ny vane: Være mer med venner.
Første mål: Spille eller være 1/2 time mindre på nett og gjøre en avtale med en venn etter skolen.

Når er det viktig med endring?

En avhengighet er noe som gjør at det går ut over viktige ting som du ellers ønsker å gjøre i livet. Hvis adferden din også kan ha helseskadelige konsekvenser, kan endring være viktig.

Ellers er det kanskje bare små justeringer som skal til? Gjør en vurdering av viktigheten av å slutte med noe eller endre på uvanene, kontra å være fornøyd med deg selv som du er. Kanskje er det bra nok som det er akkurat nå?

Fakta

Husk at små endringer som du greier å holde på, er det som fører det til de større målene over tid.

Rødt kryss på kalender (foto: ung.no)
Dato for endring. Planlegg godt og sett en dato for når du skal starte med endringen. Foto: ung.no

Fakta

Husk at små endringer som du greier å holde på, er det som fører det til de større målene over tid.

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Hva kan hjelpe

Les mer

Psykisk helse og følelser

Les mer

Fritid

Les mer