Å tenke tanken

Mange opplever å kjenne på tanken om å gi slipp på livet, kanskje spesielt i ungdomstiden. Det er mange forandringer i kroppen, men også i hodet. Du kan føle deg sårbar og utenfor, og kan slite med å finne ut "hvem er jeg?".

Det kan være strevsomme tanker, men de går som oftest over. De aller, aller fleste kommer seg gjennom disse periodene, og mange opplever at de føler seg enda sterkere etter å ha kommet seg gjennom det.

De voksne har ansvar, la dem ta ansvaret

De voksne har ansvar og bryr seg om hvordan du har det. Noen ganger kan de lett se at du har det vondt og trenger hjelp. Andre ganger ser de det ikke like lett eller forstår ikke hvor alvorlig det er for deg.

Del litt med dem, så de forstår hvordan du du har det og gi dem muligheten til å hjelpe deg.

Snakk om tanker

Å snakke åpent med hverandre er både viktig og befriende. Det å snakke er til hjelp for å forstå sine egne tanker og få ryddet i dem. Du behøver ikke å starte med det mest alvorlige, men si litt om hva du tenker på, og så kan mer komme etterhvert.

Ved å prate, kan du selv finne ut av de vanskelige tankene og forstå deg selv bedre og de rundt deg kan forstå deg bedre og støtte og hjelpe deg.

FAKTA

Du kan få hjelp med alvorlige selvmordstanker. Snakk med helsesykepleier, lærer, fastlege eller en voksen du har tillit til eller ring en hjelpetelefon:

  • Ved akutte situasjoner, ring legevakten på 116 117 eller nødnummer 113.
  • Mental Helse: 116 123
  • Røde Kors: 800 33 321
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40
Les også mer om selmordstanker og om hvordan du kan få hjelp på helsenorge.no

Motgang kan være veldig tungt

Alle møter motgang, og det er noe vi må øve på å tåle og takle. Vanskelig livssituasjon eller vanskelige opplevelser tidligere i livet ditt kan gjøre deg mer sårbar når du kjenner motgang og gjøre at du kan få tunge tanker og tanker om at du ikke orker mer.

Derfor er det så viktig å prate med noen om vanskelige opplevelser du har hatt tidligere eller hvis livet nå er vanskelig på noen måter. Det kan gjøre at tankene ikke blir så tunge.

Vanskelige opplevelser og tunge følelser kan trigge

Noen ungdom som forsøker å ta sitt eget liv har hatt vanskelige opplevelser som for eksempel krangler mellom de voksne i familien, et brudd med kjæresten en tøff konflikt. Andre har opplevd mishandling, overgrep eller lignende.

Sterk følelse av skam eller mislykkethet kan ta stor plass i bevisstheten og gi mye negative tanker. Psykiske lidelser som depresjon, posttraumatisk stressyndrom eller symptomer på psykose kan være skremmende. Har du noen slike erfaringer er det ekstra viktig å snakke med noen og få behandling som kan hjelpe.

Det kan bli så tungt at det føles som om selvmord er eneste utvei. Det er det ikke! Husk at det alltid er noen som vil hjelpe deg og at det er mulig å få det bedre.

Se muligheten til å leve

De som sliter med selvmordstanker vil oftest leve, bare de ser muligheten til det. Tanker om at selvmord er en løsning på problemene kan komme. Det er aldri en god løsning! Det finnes hjelp å få. Noen ganger er det nok å snakke om det.

Snakk med lærer, helsesykepleier eller rådgiver dersom du går på skole. Snakk med en venn eller de hjemme. Du kan også henvende deg til fastlegen din eller andre. Legen kan også henvise deg til psykolog eller annen fagperson som kan hjelpe deg til å finne ut av vanskene dine og hjelpe deg til å få det bedre.

Har du en venn som er deprimert?

Hvis du har en venn som virker nedstemt og deprimert eller som forteller deg om sine selvmordstanker, er det viktig å lytte og støtte, men du kan ikke ta ansvar for dette alene.

Det er viktig at du gir vennen råd om å snakke med en voksen, eller følger vennen til en som kan hjelpe. Går ikke det, må du selv snakke med en voksen. Hvis du er alvorlig bekymret for at vennen skal ta livet sitt, kan du ringe politiet (112) og varsle. Det kan være en viktig og nødvendig hjelp.