Pass får du hos politiet, og husk å være ute i god tid. I forkant av offentlige ferier er det ofte lange køer på politikamrene.

Kontakt politidistriktet der du bor eller oppholder deg for informasjon om hvor du kan søke om pass.

Dette må du huske

 • Gyldig legitimasjon
 • Ditt norske fødselsnummer
 • Ditt gamle pass
 • Betaling av passgebyr (kort). 570 kroner for personer over 16 år. 340 kroner for barn under 16 år

Bestill i god tid

Passet bestilles ved oppmøte på ditt lokale polititjenestested. Alle som søker pass må møte personlig.

Husk at dette også gjelder alle barn og ungdom! Passet kan du enten få tilsendt i posten eller hente hos politiet.

Legitimasjon

Du kan ta med det gamle passet dersom det er mindre enn tre måneder siden det utløp. Er det første gang du skal ha pass, eller er det mer enn tre måneder siden det gamle passets gyldighetstid utløp, skal du ha med følgende legitimasjon:

 • Gyldig norsk førerkort eller annet minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer, for eksempel bankkort med bilde
 • Eventuelt tidligere utløpt pass
 • Statsborgervedtak og statsborgerbrev dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger

NB! Hvis du ikke kan legitimere deg med gyldig norsk pass eller pass som er utløpt for mindre enn tre måneder siden, kan politiet kreve at du har med deg en myndig norsk person med gyldig norsk pass som skriftlig kan bekrefte din identitet.

FAKTA

 • Husk at det kan ta opptil to uker å få passet du har bestilt.
 • Du må møte opp personlig for å få pass.
 • Husk gyldig legitimasjon.
 • Pass koster kr 570 for personer over 16 år, og kr 340 for barn under 16 år.
 • Pass til ungdom

  Ved søknad om pass for umyndig person (under 18 år) må en av foreldrene med foreldreansvar møte sammen med søkeren. Den som møter må legitimere seg.

  Dersom foreldreansvaret er felles, må skriftlig samtykke samt legitimasjon (evt. kopi av legitimasjon) fra den som ikke møter, medbringes.

  Gyldighetstid for pass

  Pass utstedes for et tidsrom av 10 år. Pass til personer under 16 år har følgende gyldighetstid:

  • 0 - 5 år gammel: 2 års gyldighet

  • 5 - 10 år gammel: 3 års gyldighet

  • 10 - 16 år gammel: 5 års gyldighet

  Et pass er allikevel kun gyldig så lenge passøkeren kan gjenkjennes på bildet, og så lenge passet er ubeskadiget og uforandret.

  NB! Enkelte land krever at passet er gyldig i en periode etter utreise (hjemreise). Om dette kreves av myndighetene i det land du skal reise til, må du selv undersøke med reisebyrå eller det enkelte lands ambassade før reisen.

  Mistet passet?

  Mister du passet, må du snarest meldes fra ved personlig fremmøte til politiet der du har mistet passet.

  I utlandet må det gis melding til nærmeste utenriksstasjon, en ambassade eller et konsulat, hvor du også må søke om nytt pass.

  Nødpass

  Dersom du trenger nytt pass veldig raskt, kan nødpass utstedes f.eks dersom du har glemt passet og derfor ikke kan benytte dette på en nært forestående reise.

  Nødpass er kun gyldige for den enkelte reise, og har samme gebyr som ordinært pass. Nødpasset skal innleveres politiet etter reisens slutt. Nødpass gjelder ikke for innreise til USA.

  Mister du passet ditt i utlandet, kan du få utstedt nødpass på nærmeste norske utenriksstasjon.

  Nyttige tips

  Det er generelt stor pågang av pass-søkere i hele sommerhalvåret, så du må på denne tiden regne med en del ventetid for å få behandlet din pass-søknad. Kontakt ditt politidistrikt for å finne åpningstidene.

  Søknad om norsk pass i utlandet

  Er du norsk statsborger kan du ta kontakt med nærmeste norske utenriksstasjon i det landet du bor eller oppholder deg i for å søke om pass.

  Husk å bestille pass i god tid før du skal ut og reise!