Når du blir 18 år kan du blant annet kjøpe røyk, snus, vin og øl og komme inn på steder med 18- årsgrense. Det kan være fristende å låne legitimasjon av storesøsken eller andre du ligner på for å gjøre disse tingene før du fyller 18 år.

Noen blir også fristet til å forfalske legitimasjonspapirer, for eksempel ved å gjøre endringer på bankkort. Det er viktig å vite at hvis du blir tatt med falsk legitimasjon kan du bli anmeldt og få bot.

Havner på rullebladet

Hvis du blir straffet for bruk av falsk legitimasjon, havner det på rullebladet og kan gjøre det vanskelig med enkelte yrker, studieplasser og studier i utlandet, ettersom du kan få problemer med å få visum.

Strafferammen er bot eller fengsel i inntil to år for den som blir tatt med falsk legitimasjon.

Staffbart å låne bort legitimasjon

Hvis du låner bort legitimasjon og dette blir oppdaget og anmeldt, kan det også få konsekvenser for deg.

Straffen for å vel vitende overlate legitimasjonen din til andre, er bot eller fengsel i inntil seks måneder. Det står i straffeloven.

Konsekvenser for salgssteder

Butikker og utesteder som selger øl til ungdom under 18 kan også få problemer hvis noen av deres gjester blir tatt med falsk legitimasjon. Utestedene kan få bøter og risikerer å miste skjenkebevilgning eller rettighet til salg av alkohol.