Konsekvenser av butikktyveri

Har du blitt fristet til å ta med deg noe i sekken eller lomma som du ikke har betalt for? Dette kan skje om du blir tatt.

Jente stjeler smykker (Foto: www.colourbox.com)
TATT FOR TYVERI? Hva slags straff du får for å stjele kommer blant annet an på verdien på det du har tatt. Foto: Colourbox

Forskjellen mellom mindre tyveri og tyveri defineres ut i fra verdien på det som er blitt stjålet. Grensen går på rundt 3000 kroner.

I grensetilfellene er det politiet som definerer om lovbruddet er et tyveri eller et mindre tyveri. Dette vil avgjøre hvor høy straff du kan få.

Straffeloven av 2005 bruker begrepet mindre tyveri om det som den gamle straffeloven kalte naskeri.

Tyveri eller mindre tyveri?

Hvis du blir tatt for mindre tyveri kan du bli straffet med bot. Det står det i bestemmelsen om mindre tyveri i straffeloven.

Hvis du blir tatt for tyveri, kan du bli straffet med bot eller fengsel i inntil to år. Det står det i tyveribestemmelsen i straffeloven

Hva skjer om du er under 15 år og blir tatt for butikktyveri?

  • Butikken anmelder tyveriet til politiet.
  • Du må møte hos politiet sammen med foreldre/foresatte til en bekymringssamtale.
  • Barnevernet kan bli kontaktet.
  • Skolen kan om nødvendig bli kontaktet.

Hva skjer hvis du er over 15 år?

  • Du kan bli straffet med bøter.
  • Du kan få anmerkning på politiattesten.
  • I enkelte tilfeller kan du være heldig å bare få påtaleunnlatelse. Det vil si at du har gjort noe straffbart, men at politiet velger å ikke gi deg straff denne gangen.

Hvis du blir tatt for å stjele kan også mulighetene dine videre i livet bli begrenset. Du kan blant annet få problemer med å få jobber eller komme inn på studier som krever sikkerhetsklarering og bli hindret i å reise til land som krever visum.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no i samarbeid med jurist

Sist oppdatert: 08.06.2020

Offentlig og kvalitetssikret
Jente stjeler smykker (Foto: www.colourbox.com)
TATT FOR TYVERI? Hva slags straff du får for å stjele kommer blant annet an på verdien på det du har tatt. Foto: Colourbox
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Den kriminelle lavalder

Den kriminelle lavalder i Norge er 15 år. Det betyr at personer under 15 år ikke kan straffes av politiet og domstolene.

Ungdom med håndjern (colourbox.com)

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal følge deg livet ut, og derfor finnes det strenge regler for hvilke opplysninger politiet kan gi om deg til andre.

Jente som tagger. Foto: Unsplash.
Aktuelt

10 tips for et godt forhold

Noe av det hyggeligste i verden er å ha kjæreste, men det er ikke alltid lett. Hvordan opprettholder du og pleier et godt forhold?

Kjærestepar sitter på kaia i Oslo (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hva er BUP?

På BUP får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig. Du får selv være med å bestemme hvordan du får hjelp som passer deg.

Jente prater med en psykolog (colourbox.com)

HPV-virus og HPV-vaksine

HPV-virus er den desidert vanligste kjønnssykdommen i verden, antagelig fordi kondom ikke gir fullstendig beskyttelse. Det finnes en effektiv vaksine alle unge i dag får tilbud om. I denne artikkelen kan du finne svar på dine spørsmål om HPV.

Vaksine i armen (icolourbox.com)