Hva skjer om du blir tatt for å stjele?

Har du blitt fristet til å ta med deg noe i sekken som du ikke har betalt for? Dette kan skje om du blir tatt for å stjele i butikk.

Sist oppdatert: 03.05.2023 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med jurist

Jente i butikken som sniker smykker ned i vesken
TATT FOR TYVERI? Hva slags straff du får for å stjele, kommer blant annet an på verdien på det du har tatt. Foto: Colourbox

Å stjele er ulovlig, og vil som regel straffes med en bot. Det er verdien på det du har stjålet som avgjør hvor stor bota blir.

Hvis du er under 15 år, kan du ikke straffes, men blir du tatt kan det likevel få konsekvenser for deg.

Hva skjer om du er under 15 år og blir tatt for butikktyveri?

Hvis du er under 15 år og blir anmeldt for å stjele, kan du ikke straffes med bot eller fengsel. Dette er fordi du er under den kriminelle lavalderen.

Men politiet kan likevel etterforske saken og kontakte foreldrene dine eller dine foresatte.

De kan også kalle inn til en bekymringssamtale med deg og foreldrene dine. I slike samtaler snakker politiet med deg og foreldrene dine om hva du har gjort og hva de er bekymret for.

I noen tilfeller kan også politiet kontakte barnevernet, hvis de mener det er grunn til det.

Tyveri eller midre tyveri?

  • Det er verdien på det som er stjålet som avgjør om det regnes som et mindre tyveri eller et tyveri.
  • Hvis det som er stjålet har en verdi på under 2000 kroner, regnes det som regel som et mindre tyveri.
  • I grensetilfellene er det politiet som definerer om lovbruddet er et tyveri, eller et mindre tyveri. Dette avgjør hvor høy straff du kan få.

Hva skjer hvis du er over 15 år?

Hvis du er over 15 år, og det du har stjålet regnes som mindre tyveri, er straffen vanligvis en bot på mellom 3000 og 15 000 kroner – avhengig av hvor mye som er stjålet.

Du kan også få en anmerkning på politiattesten din, noe som kan ha konsekvenser for å komme inn på studier, få jobber og få visum til enkelte land.

Hvis det du har stjålet er av større verdi og regnes som tyveri, vil det kunne straffes med bot eller fengsel i inntil to år .

For ungdom mellom 15 og 18 år, vil ungdomsstraff være aktuelt hvis du har begått omfattende tyverier.

Du kan slippe å få straff

Hvis du er ung og ikke har vært anmeldt for noe før, kan politiet i noen tilfeller velge å gi deg en påtaleunnlatelse.

Det betyr kort sagt at du har gjort noe straffbart, men at politiet velger å la deg slippe bot fordi de mener det er straff nok å bli tatt, og at du neppe kommer til å gjøre det igjen.

En mulighet er at saken blir overført til konfliktrådet.

Dette skjer i konfliktrådet

I møtet sammen med en konfliktrådsmekler prøver du og butikkeier å bli dere enige om en måte å gjøre opp på.

Hvis saken løses på denne måten og du følger opp avtalen, havner den ikke på den vanlige politiattesten din.

En avtale i konfliktrådet kan gå ut på at du må erstatte det du har tatt, enten ved å betale for det eller ved arbeidsinnsats.

For at saken skal overføres til konfliktrådet, må butikkeieren si at det er greit å ta saken der. Hvis de sier nei til dette, behandles saken i stedet som en politisak.

Jente i butikken som sniker smykker ned i vesken
TATT FOR TYVERI? Hva slags straff du får for å stjele, kommer blant annet an på verdien på det du har tatt. Foto: Colourbox

Tyveri eller midre tyveri?

  • Det er verdien på det som er stjålet som avgjør om det regnes som et mindre tyveri eller et tyveri.
  • Hvis det som er stjålet har en verdi på under 2000 kroner, regnes det som regel som et mindre tyveri.
  • I grensetilfellene er det politiet som definerer om lovbruddet er et tyveri, eller et mindre tyveri. Dette avgjør hvor høy straff du kan få.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider