Hopp til hovedinnholdet

Konsekvenser av butikktyveri

Tyv

Naske, "låne", stjele. Har du blitt fristet til å ta med deg noe i bagen eller lomma som du ikke har betalt for? Kommenter i artikkelen!

Offentlig og kvalitetssikret
Tyv

Tenk deg om neste gang, det kan få konsekvenser.

Det gjelder oss alle

Butikktyveri er et stort problem i Norge. For å dekke dette tapet, er varene du kjøper blitt ca. 5-7% dyrere. Dette koster samfunnet dyrt, ikke bare i penger, men også i triste skjebner som lett kunne vært unngått. Mindre, 'bagatellmessige' foreseelser utført av ungdom, kan få følger for resten av livet.

Butikktyveri er ingen bagatell

I mange tilfeller skjer butikktyveri bare for moro eller spenningens skyld. Mange ønsker å 'tøffe seg' overfor sine venner. Regn ikke med at du slipper unna så lett gang etter gang.

Forskjell på nasking og tyveri

Straffeloven av 2005 bruker begrepet mindre tyveri om det som den gamle straffeloven kalte naskeri. Forskjellen mellom mindre tyveri og tyveri defineres ut i fra verdien på det som er blitt stjålet. Grensen går på rundt 3000 kroner. I grensetilfellene er det politiet som definerer om lovbruddet er et tyveri eller et mindre tyveri. Dette vil avgjøre hvor stor straff man kan få.

Etter bestemmelsen om mindre tyveri (§ 323) i straffeloven kan man blir straffet med bot for mindre tyveri. Tyveribestemmelsen (§321) sier dersom man er blitt tatt for tyveri, vil man kunne få straff i form av bot eller fengsel i inntil to år.

 

Hva skjer om du er under 15 år og blir tatt for butikktyveri?

  • Butikken anmelder tyveriet til politiet
  • Du blir registrert som anmeldt
  • Du må møte hos politiet sammen med foreldrene/foresatte
  • Barnevernet kan bli kontaktet
  • Skolen kan om nødvendig bli kontaktet.

Les om Bekymringssamtaler.

Er du over 15 år?

  • du kan bli straffet med bøter
  • du blir registrert som straffet person, men i enkelte tilfeller kan du være heldig å bare få påtaleunnlatelse (det vil si at du er skyldig, men får ingen straff denne gangen)

Videre kan dine muligheter videre i livet bli begrenset. Du kan få utsettelse på når du kan ta mopedførerbeviset og førerkortet, i tillegg kan du få problemer med å få jobber eller studier som krever sikkerhetsklarering.

Les om politiattest/vandelsattest.

Les om sikkerhetsklarering. .

Kilde: Oslo Politidistrikt og Kriminalvernet i samarbeid med Justisdepartementet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Tatt for tyveri i butikk - hva skjer?
Hei Fint å høre fra deg. Tyveri i butikk blir automatisk politianmeldt. Det innebærer at foreldrene dine blir kontaktet. Det virker på meg du i...
Var med en venninne da hun stjal alkohol på butikken - kan vi bli tatt?
Hei Du forklarer at din venninne stjal alkohol på butikken. Du sier at du var med henne og at du derfor er medskyldig. Om du er skyldig i medvirknin...
Jeg har stjålet fra butikken jeg jobber i, hva bør jeg gjøre?
Hei Det du beskriver regnes som underslag etter straffeloven § 324. Det innebærer (blant annet) at man tar penger som man besitter, men som tilhør...
Kan jeg bli straffet for å putte snop i lommen i en kiosk?
Hei Takk for at du skriver til oss! Det er vanskelig for oss å si noe om hvordan politiet vil vurdere den konkrete saken. Det blir i første omgan...
Naskeri, butikktyveri, medvirkning, politi, straff
Hei Å stjele i butikk slik du beskriver at dine venninner gjør, er enten naskeri eller tyveri. Tyveri er mer alvorlig enn naskeri, og det er verdie...
Kan man nekte kunde adgang i butikk pga tyveri 
Hei Eier av butikk eller noen som opptrer på vegne av eier (ansatte, vektere) har rett til å bortvise personer som blir tatt for tyveri i butikken ...
Hva er konsekvensene av å bli tatt for nasking?
Hei Nasking er en forseelse som etter straffeloven kan straffes med bøter eller fengsel inntil seks måneder, eller begge deler. Konsekvensene av å...
Hva er straffen for å stjele alkohol?
Hei Det du gjør kan vurderes enten som mindre tyveri, tyveri eller grovt tyveri hvis det er/blir snakk om varer med større verdi. I og med at du e...
Man har fylt 15 år, og har blitt tatt for å stjele, får man da prikk på rullebladet?
Hei! I Norge er den kriminelle lavalder 15 år. Det betyr at du ikke kan straffes for handlinger du begår før den dagen du fyller 15 år. Handlin...
Hva er Straff berammelse på grov tyveri??
Hei I straffeloven § 258 heter det at strafferammen er: "Grovt tyveri straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 år." Et grovt tyveri vil nor...
Stjeling fra butikk
Hei Straffen for stjeling i butikker kommer litt an på hva verdien av det du stjeler har. Mindre tyveri defineres som varer for under ca. 3000 kr. ...
Jeg har blitt anmeldt for å stjele, hva skal jeg gjøre?
Hei Hvis du har blitt anmeldt for å stjele noe som du mener at du ikke har stjålet, kan du kontakte politiet og høre hva du er anmeldt for. Da kan...
Jeg lurte på om barn under 15 kan bli straffet med en bot på nasking i en butikk?
Hei Den kriminelle lavalderen i Norge er 15 år, og det betyr at barn under 15 år ikke kan straffes med bøter eller fengsel. Men hvis et barn under...
Jeg har stjålet og det var kamera der.
Hei Så fint at du skriver til oss!Akkurat hva som kommer til å skje er vanskelig for meg å svare på. Det kommer vel an på hva butikkeier gjør m...
Jeg ble hentet av politiet på skolen forrige fredag og ble anklaget for å ha tagget og nasket, men det var ikke meg
Hei Du skriver om en situasjon som er vanskelig. Vanskelig for deg, vanskelig for foreldrene dine og vanskelig for oss å gi gode råd.Jeg tenker at...
Kan nasking hindre meg i å bli pilot?
Hei Takk for spørsmålet ditt.  Et mindre tyveri (nasking) straffes med bot. Ditt kriminelle rulleblad inneholder alt som er registrert om deg i ...
Naskri, tyveri, medvirkning, forsøk, straff, politi
Hei Hei Å stjele i butikk slik du beskriver at dine venninner gjør, er enten naskeri eller tyveri. Tyveri er mer alvorlig enn naskeri, og det er v...
Jeg ble tatt for tyveri på en stor dagligvarehandel (verdi ca 500kr).
Hei Det er vanskelig å vite hva slags skjema du skrev under på ? og om dette var en politianmeldelse.  I såfall vil du få et brev om det fra pol...
Hvordan kan man forandre livet sitt, vekk fra trøbbel?
Hei Gutt 15 år Du skriver at du er en gutt som strever. Du er flink og smart på skolen, men har litt sosiale problemer som du beskriver ved at du b...
Se alle