Konsekvenser av butikktyveri

08.06.2020 Redaksjonen, ung.no i samarbeid med jurist

Har du blitt fristet til å ta med deg noe i sekken eller lomma som du ikke har betalt for? Dette kan skje om du blir tatt.

Jente stjeler smykker (Foto: www.colourbox.com)
TATT FOR TYVERI? Hva slags straff du får for å stjele kommer blant annet an på verdien på det du har tatt. Foto: Colourbox

Forskjellen mellom mindre tyveri og tyveri defineres ut i fra verdien på det som er blitt stjålet. Grensen går på rundt 3000 kroner.

I grensetilfellene er det politiet som definerer om lovbruddet er et tyveri eller et mindre tyveri. Dette vil avgjøre hvor høy straff du kan få.

Straffeloven av 2005 bruker begrepet mindre tyveri om det som den gamle straffeloven kalte naskeri.

Tyveri eller mindre tyveri?

Hvis du blir tatt for mindre tyveri kan du bli straffet med bot. Det står det i bestemmelsen om mindre tyveri i straffeloven.

Hvis du blir tatt for tyveri, kan du bli straffet med bot eller fengsel i inntil to år. Det står det i tyveribestemmelsen i straffeloven

Hva skjer om du er under 15 år og blir tatt for butikktyveri?

  • Butikken anmelder tyveriet til politiet.
  • Du må møte hos politiet sammen med foreldre/foresatte til en bekymringssamtale.
  • Barnevernet kan bli kontaktet.
  • Skolen kan om nødvendig bli kontaktet.

Hva skjer hvis du er over 15 år?

  • Du kan bli straffet med bøter.
  • Du kan få anmerkning på politiattesten.
  • I enkelte tilfeller kan du være heldig å bare få påtaleunnlatelse. Det vil si at du har gjort noe straffbart, men at politiet velger å ikke gi deg straff denne gangen.

Hvis du blir tatt for å stjele kan også mulighetene dine videre i livet bli begrenset. Du kan blant annet få problemer med å få jobber eller komme inn på studier som krever sikkerhetsklarering og bli hindret i å reise til land som krever visum.

Jente stjeler smykker (Foto: www.colourbox.com)
TATT FOR TYVERI? Hva slags straff du får for å stjele kommer blant annet an på verdien på det du har tatt. Foto: Colourbox
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Kriminalitet

Les mer