GHB

GHB er et dempende og svært farlig narkotisk stoff. Det er liten forskjell på doser som gir rus og doser som fører til bevisstløshet og død.

Sist oppdatert: 01.03.2024 Av: Redaksjonen, ung.no, Folkehelseinstituttet

""
REGULERT SOM NARKOTIKA: GHB er regulert som narkotika, og er dermed ulovlig. Det kan også være svært farlig å innta stoffet, fordi det ikke finnes en sikker dose.

Gammahydroksybutyrat, forkortet GHB, er et dempende narkotisk stoff.

Stoffet finnes som pulver og kapsler, eller i flytende form som en klar, gulaktig og seig væske med lukt av parafin. På det illegale markedet er det nesten alltid i flytende form.

Fordi det er liten forskjell mellom doser som gir rus og doser som fører til bevisstløshet og død, kan stoffet være svært farlig å bruke. I tillegg varierer styrken på stoffet.

GHB rus

GHB er et dempende rusmiddel med virkninger som ligner på alkohol, og som kan gi deg en følelse av:

 • Oppstemthet
 • Velvære
 • Selvsikkerhet

Stoffet doseres vanligvis i bruskorker og drikkes, men kan også settes intravenøst.

Rusen inntrer gjerne i løpet av 15-30 minutter.

Andre symptomer på inntak av GHB

 • Svimmelhet
 • Snøvling
 • Kvalme og oppkast
 • Tap av koordinasjon
 • Ukontrollerbar trøtthet

I mer alvorlige tilfeller kan brukeren oppleve vrangforestillinger, kramper, hemmet pust og bevisstløshet.

Fordi GHB skilles raskt ut av kroppen, kan personer som er bevisstløse på grunn av GHB plutselig våkne opp igjen etter kort tid.

GHB kan vanligvis påvises etter få timer i blod, og inntil ca. 12 timer i urin.

Er GHB farlig?

GHB er regulert som narkotika, og er ulovlig. Det kan være svært farlig å innta stoffet, fordi det ikke finnes en sikker dose.

Registrerte dødsfall ved bruk av GHB skyldes ofte pustestans.

Det gjør det heller ikke bedre at stoffet ofte er fremstilt av en hobbykjemiker, som øker sannsynligheten for å få en blanding av GHB og lut – som har en etsende effekt i munn og hals.

Blanding med andre rusmidler

Risikoen for bevisstløshet og død øker ved bruk av GHB i kombinasjon med andre dempende stoffer.

Det er fordi alkohol og andre dempende rus- eller legemidler forsterker effekten, og dermed øker overdosefaren.

GHB har i en rekke sammenhenger blitt omtalt som ”flytende ecstasy”, men disse stoffene er forskjellige både når det gjelder kjemisk sammensetning og virkning.

Hva hvis noen kollapser?

 • Ring 113!
 • Sjekk puls og pust.
 • Dersom personen puster: Legg vedkommende i stabilt sideleie.
 • Hvis ikke: Start hjerte- og lungeredning.
 • Om du er usikker på førstehjelp, ta kontakt med noen som kan det, eller få veiledning fra nødtelefonen.
 • Ikke forlat personen selv om du er redd for å bli innblandet i noe.
 • Fortell ambulansepersonellet hva slags stoff personen har tatt. Helsepersonell har taushetsplikt.
 • Ikke gi drikke til noen som er bevisstløs.

Behandling og avvenning

Det finnes ingen spesifikk behandling for GHB-overdose, men det er viktig å gi førstehjelp og sikre frie luftveier.

Sykehusinnleggelse kan være nødvendig. Ring 113!

Vanlige symptomer på overdose av GHB er:

 • Kvalme
 • Hodepine
 • Lavere hjerterytme
 • Senking av blodtrykk
 • Muskelkrampe
 • Bevisstløshet og pusteproblemer, som kan resultere i pustestans og død.

Om du har tatt høye doser GHB over lengre tid og slutter brått, kan du oppleve abstinenssymptomer som søvnløshet, skjelving, angst og hjertebank.

Åpen

Rusmidler

Les også:

""
REGULERT SOM NARKOTIKA: GHB er regulert som narkotika, og er dermed ulovlig. Det kan også være svært farlig å innta stoffet, fordi det ikke finnes en sikker dose.

Hva hvis noen kollapser?

 • Ring 113!
 • Sjekk puls og pust.
 • Dersom personen puster: Legg vedkommende i stabilt sideleie.
 • Hvis ikke: Start hjerte- og lungeredning.
 • Om du er usikker på førstehjelp, ta kontakt med noen som kan det, eller få veiledning fra nødtelefonen.
 • Ikke forlat personen selv om du er redd for å bli innblandet i noe.
 • Fortell ambulansepersonellet hva slags stoff personen har tatt. Helsepersonell har taushetsplikt.
 • Ikke gi drikke til noen som er bevisstløs.

Åpen

Rusmidler

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider