LSD og spiss fleinsopp

LSD og spiss fleinsopp er begge ulovlige hallusinogene rusmidler, som vil si narkotiske stoffer som endrer brukerens virkelighetsoppfatning. Les mer om stoffene her.

Sist oppdatert: 08.12.2023 Av: RUSinfo og Ung.no

Overlevering av narkotika på en klubb
ENDRET VIRKELIGHETSOPPFATNING: Hovedvirkningen av hallusinogene stoffer er endret virkelighetsoppfatning, og stoffene kan frembringe psykoser.

LSD er farge-, lukt- og smakløst, og har meget sterk virkning.

Stoffet inntas som regel gjennom munnen, ofte i form av en papirbit dryppet med LSD.

Spiss fleinsopp vokser vilt i Norge. Soppen inneholder psilocybin, som gir rusvirkning.

Rusvirkning av LSD og spiss fleinsopp

Hovedvirkningen av hallusinogene rusmidler er endret bevissthetstilstand og hallusinasjoner.

For eksempel kan former og farger på ting forandres eller forsterkes, vanlige tanker eller situasjoner kan få en ny mening, og du kan føle at du ”ser musikk” eller ”hører farger”.

Andre mulige virkninger:

 • Følelser av eufori, velvære og innsikt.
 • Kreative tanker.
 • Endret oppfattelse av tid.
 • Løsrivelse fra forestillinger om «jeg», ved høyere doser.

Fysiske effekter:

 • Store pupiller, munntørrhet, rask puls.
 • Høyt blodtrykk og dårlig koordinasjon.
 • Svekket muskelkraft og skjelving.

Effekten kommer vanligvis etter 5-20 minutter.

Rusens varighet avhenger av mengden, men 6-12 timer for LSD og 6-8 timer for spiss fleinsopp er vanlig.

Skremmende "bad trip"

Uttrykket "bad trip" blir brukt for å beskrive en ubehagelig eller angstfylt reaksjon på det å ta rusmidler.

Reaksjonen henger gjerne sammen med brukerens psykiske tilstand, forventninger til rusopplevelsen, hvor personen befinner seg, og hvor stor dose som er tatt.

Sjansen for skremmende opplevelser ved inntak av hallusinogener øker dersom:

 • Du ikke har det noe bra
 • Føler deg utrygg
 • Har tatt en stor dose

Mulige bivirkninger og langtidseffekter ved inntak av LSD eller spiss fleinsopp kan være:

 • Følelser av frykt, panikk, angst
 • Desorientering og forvirring
 • Svekket vurderingsevne, som potensielt kan sette brukeren i farlige situasjoner
 • Økt puls, hjerterytme og blodtrykk

Du kan også oppleve kvalme, svimmelhet, magesmerter og "flashbacks" – tilbakevennende og realistiske gjenopplevelser av rusepisoden som kan komme uten forvarsel, og i lang tid etter rusepisoden.

Fare for psykotiske episoder

Enkelte ganger kan en LSD-dose utløse alvorlige og langvarige psykotiske episoder.

En psykose er en alvorlig psykisk lidelse hvor du i større eller mindre grad mister kontakten med virkeligheten.

I noen tilfeller kan hallusinogener som LSD og spiss fleinsopp også utløse psykiske plager i ettertid av rusepisoden.

Kan ikke forutse virkninger av LSD og spiss fleinsopp

Det er ikke mulig å vite hvilken virkning hallusinogener kan ha på den enkelte.

Effektene kan raskt svinge fra velbehag og frykt til intens lykkefølelse, angst, panikk eller sterke depresjoner.

Både LSD og spiss fleinsopp er ulovlig i Norge.

Hallusinogener og alkohol

Inntak av hallusinogener i kombinasjon med andre rusmidler, som cannabis eller alkohol, kan gjøre rusen mer uforutsigbar.

Det øker også faren for uønskede psykiske bivirkninger og "bad trips".

Er LSD og spiss fleinsopp farlig?

Hallusinogener er ikke giftig ved "normal" bruk.

De største farene ved å innta disse rusmidlene er de psykiske virkningene nevnt ovenfor.

Hallusinasjonene kan også bli så kraftige at brukeren oppfører seg farlig.

Siden rusen kan være så mentalt krevende, og du ikke vet hvordan virkningen vil bli, bør du ha stor respekt for disse rusmidlene.

Toleranse, tilvenning og avhengighet

Det utvikles raskt toleranse for LSD. Det vil si at du ikke får samme effekt av rusmiddelet ved hyppig bruk, også ved større doser.

Avhengighet til stoffet kan forekomme, men er sjelden.

Når det gjelder spiss fleinsopp, er det vanskelig å finne trygg dosering fordi mengden psilocybin varierer fra sopp til sopp.

Det finnes også mange sopper som ligner spiss fleinsopp, men som er giftige. Derfor er det viktig å være helt sikker på hva du tar.

Ring Giftinformasjonen på 22 59 13 00

Flere spørsmål?

Send oss ditt spørsmål til oss her på ung.no, eller kontakt RUSinfo.

Stengt

Rusmidler

Overlevering av narkotika på en klubb
ENDRET VIRKELIGHETSOPPFATNING: Hovedvirkningen av hallusinogene stoffer er endret virkelighetsoppfatning, og stoffene kan frembringe psykoser.

Stengt

Rusmidler

Spørsmål og svar

Kilder:

Folkehelseinstituttet

RUSinfo

Store Norske Leksikon

Offentlig og kvalitetssikret
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider