LSD og spiss fleinsopp

Hva er det, hvordan er rusen og er det farlig? Les deg klok på hallusinogenene med denne artikkelen.

Sist oppdatert: 28.06.2021 Av: Folkehelseinstituttet, RUStelefonen og Ung.no

Overlevering av narkotika på en klubb (colourbox.com)
Hovedvirkningen av hallusinogene stoffer er endret virkelighetsoppfatning. Stoffene kan frembringe psykoser.

LSD og spiss fleinsopp er begge hallusinogener, som betyr at de påvirker hjernen, og endrer brukerens virkelighetsoppfatning. Begge rusmidlene er ulovlige.

LSD

LSD er farge-, lukt- og smakløst og inntas som regel gjennom munnen, ofte i form av en papirbit dryppet med LSD. Stoffet er meget potent (har sterk virkning). 50 - 100 mikrogram er nok til en rusdose.

Spiss fleinsopp

Spiss fleinsopp vokser vilt i Norge og ble ”oppdaget” i 1977. Da var det store mediaoppslag om den såkalte ”narko-soppen”. Soppen inneholder psilocybin, som gir rusvirkningen. En vanlig brukerdose tørket fleinsopp er omtrent 1 gram, men mindre doser kan også gi rus.

Det er imidlertid vanskelig å finne trygg dosering fordi mengden psilocybin varierer fra sopp til sopp.

Rusvirkninger

Det er ikke mulig på vite hvilken virkning hallusinogener kan ha på den enkelte. Effektene kan raskt svinge mellom velbehag og frykt, fra en intens lykkefølelse til angst og panikk og sterke depresjoner.

Hovedvirkning: sansebedrag. Former og farger på ting kan forandre seg eller forsterkes, vanlige kjente tanker eller situasjoner kan få en ny mening og man kan føle at man ”ser musikk” eller ”hører farger”. Andre mulige virkninger:

  • Følelser av eufori, velvære og innsikt
  • Kreative tanker
  • Endret oppfattelse av tid
  • Løsrivelse fra forestillinger om «jeg» (ved høyere doser)

Men man kan også få en "bad trip" og oppleve veldig skremmende ting. Det kan du lese mer om lenger ned i artikkelen.

Fysiske effekter: Store pupiller, munntørrhet, rask puls, høyt blodtrykk, dårlig koordinasjon, svekket muskelkraft og skjelving er vanlige effekter.

Varighet: Effekten inntrer vanligvis etter 5 - 20 minutter. Hvor lenge rusen varer avhenger av inntatt mengde, men varer rundt 6 - 12 timer for LSD og 6 - 8 timer for spiss fleinsopp.

Skremmende virkninger

Får man en såkalt ”bad trip” kan man oppleve veldig skremmende ting. "Bad trips" henger gjerne sammen med brukerens psykiske tilstand, forventninger til rusopplevelsen, hvor personen er og hvor stor dose man har tatt.

Hvis man ikke har det noe bra når man tar hallusinogener, føler seg utrygg der man er og har tatt en høy dose øker sjansen for at man kan få en skremmende opplevelse.

Mulige bivirkninger og langtidseffekter:

  • Følelser av frykt, panikk, angst o.l.
  • Desorientering og forvirring
  • Svekket vurderingsevne (som potensielt kan sette brukeren i farlige situasjoner)
  • Økt puls, hjerterytme, blodtrykk
  • Kvalme, svimmelhet, magesmerter
  • Flashbacks – tilbakevennende, realistiske gjenopplevelser av rusepisoden. Kan forekomme uten forvarsel og i lang tid etter rusepisoden.

Enkelte ganger kan en LSD-dose utløse alvorlige og langvarige psykotiske episoder. En psykose er en alvorlig psykisk lidelse hvor man i større eller mindre grad mister kontakt med virkeligheten.

Hallusinogener kan også i noen sjeldne tilfeller utløse psykiske plager i ettertid av rusepisoden. Man vet ikke på forhånd hvem dette kan skje med.

Å innta hallusinogener i kombinasjon med andre rusmidler, som cannabis eller alkohol, kan gjøre rusen mer uforutsigbar, og øker faren for uønskede psykiske bivirkninger, som "bad trips".

Er det farlig å innta?

Hallusinogener er ikke giftig ved normal bruk, og de største farene ved å innta slike rusmidler er de psykiske virkningene nevnt ovenfor. Hallusinasjonene kan imidlertid være så kraftige at brukeren oppfører seg farlig.

Det finnes mange sopper som ligner fleinsopp, men som kan være svært giftige. Derfor er det viktig at man er helt sikker på hva man inntar. Hvis du mistenker forgiftning, ring Giftinformasjonen på 22 59 13 00, eller ambulanse på 113.

Siden rusen kan være så mentalt krevende, og man ikke vet hvordan virkningen vil bli for den enkelte, bør man ha stor respekt for disse rusmidlene.

Den tryggeste forholdsregelen er å ikke innta hallusinogener i det hele tatt, men hvis du har bestemt deg for å prøve bør du lese disse forholdsreglene fra RUStelefonen først.

Toleranse, tilvenning og avhengighet

Det utvikles raskt toleranse for LSD. Virkningen vil være som tidligere dersom stoffet benyttes på nytt etter ca. en ukes opphold. Avhengighet til stoffet kan forekomme, men er sjelden.

Mer informasjon

Overlevering av narkotika på en klubb (colourbox.com)
Hovedvirkningen av hallusinogene stoffer er endret virkelighetsoppfatning. Stoffene kan frembringe psykoser.

Kilder:

Folkehelseinstituttet, Rustelefonen og Ung.no

Offentlig og kvalitetssikret
Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider

Rusmidler

Les mer