MDMA er et syntetisk framstilt stoff, som både er oppkvikkende (sentralstimulerende) og hallusinerende (gi synsforstyrrelser). MDMA i pulver/krystallform er ofte helt rent og veldig sterkt. Det som gjør det ekstra farlig er at det kan være vanskelig å dosere, som gjør det er lett å ta for mye.

Ecstasy selges vanligvis som tabletter eller kapsler med farger og karakteristiske symboler som f.eks. smilefjes, bilmerker eller fredssymboler. Tablettene kalles blant annet for knips og E i rusmiljøene.

Noen typer kan være blandet ut med andre stoffer som heroin, amfetamin og LSD. Samtidig er det noen som ikke har virkestoffet MDMA i det hele tatt.

MDMA/ecstasy er ulovlig i Norge.

Hvordan er rusen?

Rusen av MDMA/ecstasy kommer vanligvis etter 30 minutter. Den som tar det kan føle seg oppstemt (gira) og energisk, og merke dårligere appetitt og mindre trøtt. Noen føler seg mer åpen og forståelsesfull, mens noen føler en sterk lykkefølelse som kan ligne forelskelse.

Mange opplever forsterkede sanseinntrykk, sterke følelser og endring i bevissthetstilstand. Opplevelsen kan svinge fra behagelig til ubehagelig og skremmende. Jo høyere dosen er, jo større er risikoen for panikk, angst, paranoia og psykoselignende tilstander.

FAKTA

Kan føre til

 • Sterkt psykisk avhengighet.
 • Uforutsigbare hendelser - blanding av forskjellige typer narkotika.
 • Uante Langtidsvirkninger/eksperiment med egen kropp.
 • Depresjon, likegyldighet og lav energi.
 • Angst, uro, følelse av trykk i brystet.
 • Overoppheting og kollaps.
 • Hjerteinfarkt.
 • Om noen kollapser: ring 113.

Rusopplevelsen kan minne om rusen fra kokain, amfetamin, meskalin og LSD fordi det er både sentralstimulerende og hallusinogen. Rusen er først og fremst avhengig av størrelsen på dosen og hvilke andre stoffer som eventuelt brukes. Også miljøet eller den sosiale settingen har mye å si for hvordan rusopplevelsen utvikler seg.

Er det farlig?

MDMA/ecstasy fører til raskere puls og høyere blodtrykk. Sammen med intens fysisk aktivitet, som for eksempel dansing over lengre tid, kan hjerte og kretsløp bli overbelastet. Det kan føre til hjerteinfarkt eller hjerneblødning.

MDMA/ecstasy kan også sette de varmeregulerende mekanismene i kroppen din ut av funksjon, som kan gi overoppheting og kollaps. I Storbritannia er det påvist flere dødsfall etter ecstasybruk med feber opp til 43 grader.

Kombinasjonen av MDMA/ecstasy og dansing gjør deg tørst. Mange drikker derfor mye vann, og flere liter er ikke uvanlig. Dette kan motvirke overoppheting, men høyt vanninntak kan gi for lavt innhold av salter i blodet (hyponatremi). Det kan føre til bevisstløshet, kramper, hjerterytmeforstyrrelser og i verste fall døden.

Tegn på heteslag

Får du heteslag vil du føle deg varm og uvel. Du slutter å svette, har problemer med å tisse, eller tisser urin som er mørk. Du blir svimmel og risikerer å kollapse.

Hva gjør du om noen kollapser?

 • Sjekk pust og puls, og legg deretter vedkommende i stabilt sideleie.
 • Er du usikker på førstehjelp, få hjelp fra nødtelefon 113 eller få tak i noen i nærheten som kan det.
 • Hvis personen er veldig varm, kjøl ham/henne ned ved å vifte luft på dem eller sprute kaldt vann.
 • Ikke gi drikke til noen som er bevisstløs.
 • Når ambulansen kommer, fortell hva slags stoff vedkommende har tatt.
 • Ikke forlat personen selv om du er redd for å bli innblandet i noe.
 • Ambulansepersonellet har taushetsplikt.

Eksperimentering med egen kropp

Psykisk har MDMA/ecstasy ofte følger de nærmeste dagene etter bruk. Da vil humøret ofte være dårligere enn normalt, og mange blir depressive.

Over lang tid kan bruk av MDMA/ecstasy få betydning for hjernens regulering av glede, angst, stemningsleie og søvn tolking av sanseinntrykk. Det kan også være fare for langvarige psykiske lidelser som angst, depresjoner og tankeforstyrrelser.

MDMA/ecstasy er et veldig uforutsigbart stoff, og det er uklart hvilke langtidsvirkninger det kan ha. De som bruker stoffene, tar derfor store sjanser når de ikke kan vite utfallet av eksperimentene.

Avhengighet

MDMA/ecstacy kan gi sterk psykisk avhengighet og hyppig bruk over tid vil vanligvis føre til økt toleranse. Det betyr at man må ha større og større doser for å kjenne den samme effekten.

Ved inntak av høye doser over flere dager kan du få fysiske plager og bli utmattet og nedslitt. De hallusinogene virkningene blir redusert eller forsvinner ved gjentatt inntak (toleranse).

Mange bruker beroligende medikamenter for å motvirke angst og depresjonsplager etter bruk av MDMA/ecstasy. Andre bruker hasj og store mengder alkohol for å dempe de negative reaksjonene. Bruk av MDMA/ecstasy gir derfor en betydelig risiko for avhengighet også overfor andre rusmidler.

Få hjelp

Ønsker du å slute med MDMA/ecstacy eller har spørsmål om det, kan du ta kontakt med RUStelefonen på 08588 eller sende inn spørsmål til ung.no.