Kokain finnes som pulver (klorid) og klumper (freebase eller crack). Pulver er det mest vanlige i Norge

Effekter av kokain

Virkningen av kokain avhenger hvordan det brukes, hvor mye som brukes og om den som bruker det har erfaring med rusmiddelet. Kokainrusen er intens, men kortvarig, vanligvis 15-60 min.

Små doser kan føles behagelig, og gi følelse av å være ovenpå og ha økt energi. Rusmiddelet undertrykker sult- og søvnbehov. Pupillene utvider seg. Ruseffekten forsterkes om man øker dosene.

Effekter på kroppen

Tegn på regelmessig bruk er skjelvinger, rennende nese og eksem ved neseborene. Det kan oppstå hull i neseskilleveggen. Menn som bruker kokain regelmessig, kan utvikle impotens.

Du kan få høy puls, høyt blodtrykk, hjerterytmeforstyrrelser, hjerteinfarkt og hjerneblødning. Du kan også få kramper og økt kroppstemperatur.

De kroppslige virkningene kan være livsfarlige.

Negative psykiske effekter

Du kan bli irritabel, aggressiv og voldelig av kokain. Du kan også få kraftige anfall med panikkangst eller paranoide psykoser (vrangforestillinger om at man er forfulgt).

De psykiske virkningene kommer først og fremst ved høyere doser.

Ved gjentatt bruk kan man også oppleve psykiske bivirkninger i kjølvannet av rusen: Søvnløshet, angst, hyperaktivitet og irritabilitet.

Svært avhengighetsskapende

Kokain er et sterkt avhengighetsskapende stoff.

Regelmessig bruk kan føre til økt følsomhet. Det betyr at du lettere kan få alvorlige reaksjoner som angstanfall, hjertekramper, paranoia og lignende.

Noen bruker alkohol eller andre rusmidler for å dempe de ubehagelige virkningene av kokain. Derfor er det stor fare for å utvikle blandingsmisbruk og avhengighet av flere rusmidler.

Behandling og avvenning

Ved alvorlig forgiftning er sykehusinnleggelse nødvendig. Det eksisterer ingen spesifikk motgift mot kokain, slik det gjør mot for eksempel heroin.

Det finnes ikke egne legemidler som er godkjent spesielt for behandling av kokainavhengighet. Ulike midler og terapi kan lindre symptomer og hjelpe brukeren gjennom avvenning.

Ulovlig

Kokain er regulert som narkotika og er i dag forbudt å bruke, lage, kjøpe, selge eller oppbevare.

Du kan lese mer om kokain og andre rusmidler:

 

Har du spørsmål om rus: