Reglene for å reise med snus

Er det lov å reise med snus i håndbagasjen? Hvilke regler gjelder for snus i utlandet? Hvor mange snusbokser kan du ta med? Her er reglene for snus på reise.

Sist oppdatert: 09.10.2023 Av: Redaksjonen, ung.no

Illustrasjon av en person som er på reise med snus under leppa.
REISE: Sjekk hvilke regler som gjelder før du pakker snus i sekken. I noen land som Island og Singapore er snus helt forbudt. Illustrasjon: Endre Hesthagen/ung.no

Det fins forskjellige regler for å reise med snus. Blant annet kommer det an på hvor du skal. Ulike land har ulike regler. I denne artikkelen får du svar på spørsmål flere lurer på.

Er det lov å ha med snus i håndbagasjen?

Ja, du kan ha snus i håndbagasjen eller i jakkelomma når du skal fly. Den skal da gå gjennom røngtenmaskinen i sikkerhetskontrollen.

På norske flyplasser er det sjelden de som jobber i sikkerhetskontrollen tar ut snusbokser og ser på dem. I land hvor snus er mer uvanlig, kan det hende du må forklare hva det er.

Hvis du skal utenlands må du passe på at du ikke har med mer snus enn det som er lov å ta med inn i landet du skal til.

Hvor mye snus kan jeg ta med til utlandet?

Hvor mye snus du kan ta med deg på ferie vil være forskjellig fra land til land. Du er selv ansvarlig for å undersøke hvor mye snus du har lov til å ta med deg til landet du skal til.

Dette kan du gjøre på Regjeringens landoversikt. Hvis det ikke står noe om reglene for tobakk og snus, kan du kontakte den norske ambassaden i landet du skal til. Denne kontaktinformasjonen finner du under hvert enkelt land på Regjeringens nettside. Du kan også kontakte landets ambassade i Oslo.

Hvis det for eksempel er lov til å ha med 250 gram med snus inn i landet, må du selv regne ut hvor mange bokser snus 250 gram tilsvarer. Hvis boksen med løssnus veier cirka 40 gram, kan du ta med deg seks bokser med løssnus. Hvis boksen med porsjonssnus veier 24 gram, kan du ta med deg ti bokser porsjonssnus.

Noen land tillater å ta med mye mindre snus enn dette.

Hvis du skal reise til Australia for eksempel, er det kun tillatt å ta med 25 gram med snus. På nettsidene til tollmyndighetene i Australia kan du lese mer.

Hvilke regler gjelder hvis jeg skal reise med snus i Europa?

EU/EØS-land, med unntak av Sverige og Norge, har ikke har lov til å selge snus. Du kan likevel ta med deg en «rimelig mengde» snus til eget bruk i EU-land hvis du er gammel nok. Mengden du har lov til å ta med, er som regel ikke mer enn 250 gram.

Fins det land der snus er helt forbudt?

Ja, i land som for eksempel Island og Singapore er det helt forbudt å ta med seg snus inn i landet.

Hvilken straff du får for å bryte disse reglene kommer an på lovverket i landet. Det kan for eksempel hende at snusen blir tatt fra deg eller du får en bot.

En eventuell legeattest på at du er avhengig og "må ha" snus vil ganske sannsynlig ikke hjelpe deg ut av knipa.

Kan mindreårige reise med snus?

Hvis du er under 18 år, er det fullt lovlig for deg å ha med snus på reise innenlands. Du trenger ikke å bekymre deg for at noen skal ta fra deg snusen i sikkerhetskontrollen på norske flyplasser.

Det er først når du skal gjennom grensekontrollen til andre land og reise tilbake igjen til Norge, at det kan bli problematisk å ha med snus som mindreårig.

Du får sannsynligvis ikke lov til å ta med deg snus inn i landet du skal til, hvis du er yngre enn aldersgrensen for salg av tobakk i akkurat det landet.

Må jeg ha fylt 18 for å ta med snus til Norge?

Ja, du må være over 18 år for å ta med deg en tobakkskvote gjennom tollen. Er du under 18 år, kan du ikke ta med deg snus eller annen tobakk hjem til Norge fra utlandet.

Hvis du som mindreårig likevel forsøker å smugle snus inn i landet, blir all snusen tatt fra deg. Du kan få bot som foreldrene dine må signere på.

Hvor mye snus kan jeg ta med tilbake inn i Norge?

Fra 2023 kan du ha med 125 gram snus til Norge, uten å betale ekstra avgifter for det.

Det er ellers strenge regler for hvilken type snus du kan ta med deg inn i Norge. Visste du for eksempel at det er forbudt å innføre nikotinsnus uten tobakk? Nikotinsnusen som innføres til Norge, inneholde tobakk. Sjekk derfor alltid på boksen om den inneholder tobakk.

Når du har vært i utlandet og skal inn i Norge, kommer snus med tobakk inn under den såkalte tobakkskvoten. Kvoten forteller hvor mye tobakksvarer du har lov til å ta med deg inn i Norge avgiftsfritt, det vil si uten å måtte betale toll og avgifter på det du tar med deg.

Snus som verken inneholder tobakk eller nikotin, regnes ikke inn i tobakkskvoten. Men du må ha fylt 18 år og forholde deg til Tolletatens verdigrense på 3 000 kroner eller 6 000 kroner.

Får foreldrene mine vite at jeg har med snus på tur?

Når dere reiser sammen er det alltid en risiko for at snusen vil bli undersøkt i sikkerhetskontrollen eller tollen, og at foreldre oppdager det. Så lenge du er under 18 år har foreldre eller foresatte rett til å bestemme at du ikke får lov til å snuse på reisen.

Hvis du legger snus i innsjekket bagasje er det mindre sannsynlig at den blir oppdaget. Da må du klare deg uten snus helt til du kommer fram til reisemålet.

Kan jeg snuse på klasse- og skoletur?

Det er ikke tillatt for elever å snuse i skoletida, heller ikke på skoleturer eller klasseturer. Det gjelder både på barne- og ungdomsskoler og på videregående. Det gjelder uansett hvor lenge dere er borte.

Det spiller ingen rolle om du er over 18 år. Loven gjelder så lenge du er elev. Hele Tobakkskadeloven/"Røykeloven" finner du på Lovdata.

Illustrasjon av en person som er på reise med snus under leppa.
REISE: Sjekk hvilke regler som gjelder før du pakker snus i sekken. I noen land som Island og Singapore er snus helt forbudt. Illustrasjon: Endre Hesthagen/ung.no

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?