Du har rett på tilpasset opplæring

Er det vanskelig å henge med i timen? Eller er oppgavene for enkle? Si ifra – du har krav på at undervisningen tilpasses deg og dine behov.

SKOLESTRESS: Er det vanskelig å henge med på oppgaver eller det læreren sier? Da skal skolen tilrettelegge, slik at du har mulighet til å lære på lik linje med de andre i klassen. (Foto: Ivan Samkov/Pexels)

Tilpasset opplæring handler om skolens arbeid for at du som elev får best mulig utbytte av opplæringen. I opplæringsloven § 1-3 står det at opplæringen skal tilpasses evnene og forutsetningen hos den enkelte eleven, lærlingen eller lærekandidaten. Tilpasset opplæring kan for eksempel gjelde:

 • organisering av opplæringen
 • valg av arbeidsmåter og metoder
 • variasjon i arbeidsoppgaver
 • bruk av lærestoff
 • variasjon i bruk av læringsstrategier
 • ulikt tempo og progresjon i opplæringen
 • vanskegrad i oppgaver
 • ulik grad av måloppnåelse

Tilpasset opplæring handler også om at skolen og læreren skaper et læringsmiljø som kan ivareta den enkelte elevs evner og forutsetninger, og samtidig det fellesskapet som eleven er en del av.

Skolen har et ansvar

Du og skolen har et felles ansvar for at du skal lære. Du plikter å delta i undervisningen, følge med og gjøre ditt beste. Samtidig skal skolen og lærerne legge opp undervisningen på en måte som gjør at du klarer å lære og få framgang i fagene. I fellesskap må du og lærerne avtale hvilke arbeidsmåter som fungerer for deg.

Du skal også få hjelp ut i fra det nivået du er på i fagene. Dette gjelder både riktig hjelp fra lærerne i timene, men også oppgaver og prosjekter som er tilpasset ditt nivå. I tillegg skal klassen/gruppen du er en del av ikke være så stor at læring blir vanskelig. I klassen skal du både ha god mulighet og trygghet til å lære, og føle at du hører til sosialt.

Fakta

Hva betyr tilpasset opplæring?

 • Du har krav på at opplæringen skal være tilpasset dine evner og forutsetninger.
 • Skolen skal stimulere deg til å bli bedre til å lære, og du skal få jobbe med varierte arbeidsmetoder.
 • Gruppene du er i, må ikke være større enn at det er mulig for deg å føle sosial tilhørighet.

Å tilpasse undervisningen innenfor det vanlige undervisningsopplegget er likevel ikke alltid nok. For å kunne ha fullt utbytte av opplæringen behøver noen elever derfor spesialundervisning. Du kan lese mer om spesialundervisning i artikkelen under:

Får du ikke nok utfordringer?

Retten til tilpasset opplæring i skolen innebærer at også flinke elever skal få utfordringer og opplæring tilpasset sitt nivå. Hvis du synes det dere jobber med i klassen er for enkelt, er det viktig å si ifra. Læreren din i fagene, kontaktlæreren din og du selv må sammen bli enige om hvordan du kan få utfordringer som passer bedre til ditt nivå.

I en del tilfeller vil det være mulig å få følge fag på høyere nivå. Eksempler på dette kan være å:

 • ta fag fra Vg1 mens man går i 10. klasse
 • ta flere fag av gangen for å bruke kortere tid totalt på å fullføre Vgs
 • følge universitetsfag parallellt med at man fremdeles er elev på videregående
 • ta fag som privatist for å få større arbeidsbelastning og utfordringer

Du har også rett til et godt læringsmiljø der du faktisk har gode muligheter til å lære. Dersom det er mye uro i klassen eller vanskelig for deg å prestere der av andre grunner, er det utrolig viktig at skolen får beskjed slik at de kan sette inn tiltak for å endre situasjonen.

Kontakt Elevorganisasjonen eller Elevombudet

Disse kan hjelpe til med å svare på spørsmål om elevers rettigheter og plikter, tips til hvordan du bør gå fram i akkurat din sak og hvordan du bør utforme en klage dersom dette blir aktuelt. Både Elevorganisasjonen og elevombudene har erfaringer med hva som fører fram og hva man bør gjøre om skolen ikke lytter til dine behov.

Ta ansvar for egen læring

Det er viktig å huske på at læreren har mange elever å ta seg av i klassen. Du kan derfor ikke forvente at alle skoletimer skal gi deg like stort utbytte.

Alle elever har forskjellige behov, og det viktige er derfor at undervisningen og arbeidsmåter varieres. Ta ansvar for egen læring og gjør alltid ditt beste, også i timer der undervisningen ikke er akkurat slik du helst ønsker.

Skrevet av Utdanningsrådgiver i samarbeid med ung.no

Sist oppdatert: 13.11.2019

Offentleg og kvalitetssikra
SKOLESTRESS: Er det vanskelig å henge med på oppgaver eller det læreren sier? Da skal skolen tilrettelegge, slik at du har mulighet til å lære på lik linje med de andre i klassen. (Foto: Ivan Samkov/Pexels)

Fakta

Hva betyr tilpasset opplæring?

 • Du har krav på at opplæringen skal være tilpasset dine evner og forutsetninger.
 • Skolen skal stimulere deg til å bli bedre til å lære, og du skal få jobbe med varierte arbeidsmetoder.
 • Gruppene du er i, må ikke være større enn at det er mulig for deg å føle sosial tilhørighet.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Er du skolelei?

Sliter du med å holde motivasjonen oppe på skolen? Kanskje synes du skolen er kjedelig, og det er et ork å stå opp om morgenen. Hva gjør du?

Rett til spesialundervisning

Spesialundervisning er en form for tilpasset opplæring. Det kan være aktuelt når tilrettelegginger i den vanlige undervisningen ikke er nok til å dekke dine behov.

Føler du deg urettferdig behandlet på skolen?

Blir du ikke sett i timene? Får du dårligere karakterer eller flere anmerkninger enn du synes du fortjener? Her er en oversikt over hva du kan gjøre for å løse problemet.

Tomt klasserom (colourbox.com)

Skoleproblemer? Få hjelp av Elevorganisasjonen

Har læreren din lov til å stryke deg på en prøve du ikke har vært på? Elevorganisasjonen kan hjelpe deg med problemer du har på skolen.

Elevorganisasjonen (elev.no)
Aktuelt

Å nei, ikke mensen nå!

Skal du ha mensen akkurat den uka du skal på badeferie? Her er noen tips hvis det passer dårlig med mensen akkurat nå.

Skal sette inn tampong på badet (ung.no)

Hva skjer hvis du ikke består alle fag?

Har du strøket på eksamen eller ikke fått godkjent et fag på VGS? Her kan du lese om konsekvensene av det – og hvordan du kan komme deg videre.

Norges grunnlovsdag - 17. mai

17. mai feirer vi Grunnloven og at Norge er et demokrati hvor alle borgerne har de samme rettighetene.

17. mai-tog (foto: colourbox.com)