Du har rett til rådgiving på skolen

Som elev har du rett til hjelp for å finne deg til rette på skolen, og til å ta gode beslutninger og fremtidige yrkes- og utdanningsvalg.

Sist oppdatert: 05.10.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Post-it lapp med teksten: Husk time hos rådgiveren!
RÅDGIVING: Alle elever har rett til både utdannings- og yrkesrådgiving, og sosialpedagogisk rådgiving.

Du som er elev enten ved grunnskolen eller videregående skole, har etter opplæringsloven rett til rådgiving.

Dette kan være for eksempel veiledning om dine fremtidige muligheter innen utdanning og jobb, eller hjelp og oppfølging hvis du har det vanskelig på skolen.

Rådgivingen kan være både individuell og gruppevis.

Skolen har et ansvar

Skolen må informere deg som er elev om rådgivingstilbudet ved skolen. Mange steder er det vanlig at rådgiveren/rådgiverne besøker alle klasser ved oppstart av hvert skoleår for å presentere seg, og fortelle om hva de kan hjelpe med.

Dersom du ikke har fått informasjon om rådgivingstilbudet gjennom skolen din, bør du spørre kontaktlæreren din eller rektor om hjelp til å komme i kontakt med rådgiveren.

Lag en liste med hva du vil snakke om

Akkurat hvordan rådgivningstjenesten jobber, kan variere litt fra sted til sted. Ved noen skoler er rådgiveren mye tilgjengelig på et fast kontor der du kan stikke innom når du selv ønsker.

Noen steder må du avtale tid på forhånd, mens på andre skoler er rådgiveren tilgjengelig på faste tidspunkt hver uke.

Det kan være lurt å lage seg en liste med punkt for hva du vil snakke om før du oppsøker rådgiveren, slik at dere får mest mulig ut av tiden.

Spørsmål om dine rettigheter og plikter som elev?

Opplever du at skolen din ikke opptrer som den bør? Eller er du usikker på dine rettigheter og plikter som elev? Da kan du kan få råd og hjelp av Elevorganisasjonen og Elevombudet i fylket ditt.

Har du flere spørsmål, kan du sende de inn anonymt til oss på ung.no/oss

Fakta

Har du flere spørsmål om dine rettigheter og plikter som elev, kan du sende inn spørsmål på ung.no/oss.

Post-it lapp med teksten: Husk time hos rådgiveren!
RÅDGIVING: Alle elever har rett til både utdannings- og yrkesrådgiving, og sosialpedagogisk rådgiving.

Fakta

Har du flere spørsmål om dine rettigheter og plikter som elev, kan du sende inn spørsmål på ung.no/oss.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?