I opplæringslova paragraf 9-2 står det at:

«Elevane har rett til nødvendig rådgiving om utdanning, yrkestilbod og yrkesval og om sosiale spørsmål.»

Dette betyr at alle elever har rett til både utdannings- og yrkesrådgiving, og sosialpedagogisk rådgiving. Du skal altså få tilbud om både hjelp og oppfølging hvis du har det vanskelig på skolen, men også god veiledning om dine fremtidige utdannings- og yrkesmuligheter. Rådgivingen kan være både individuell og gruppevis.

 

 

Skolen har et ansvar

Skolen må informere deg som er elev om rådgivingstilbudet ved skolen. Mange steder er det vanlig at rådgiveren/rådgiverne besøker alle klasser ved oppstart av hvert skoleår for å presentere seg, og fortelle om hva de kan hjelpe med.

Dersom du ikke har fått informasjon om rådgivingstilbudet gjennom skolen din, bør du spørre kontaktlæreren din eller rektor om hjelp til å komme i kontakt med rådgiveren.

Lag en liste med hva du vil snakke om

Akkurat hvordan rådgivningstjenesten jobber, kan variere litt fra sted til sted. Ved noen skoler er rådgiveren mye tilgjengelig på et fast kontor der du kan stikke innom når du selv ønsker. Noen steder må du avtale tid på forhånd, mens på andre skoler er rådgiveren tilgjengelig på faste tidspunkt hver uke.

Det kan være lurt å lage seg en liste med punkt for hva du vil snakke om før du oppsøker rådgiveren, slik at dere får mest mulig ut av tiden.

 

FAKTA

Les mer om dine rettigheter som elev her:

 

Spørsmål om dine rettigheter og plikter som elev?

Opplever du at skolen din ikke opptrer som den bør? Eller er du usikker på dine rettigheter og plikter som elev? Da kan du kan få råd og hjelp av Elevorganisasjonen og Elevombudet i fylket ditt.

Les også mer om Opplæringsloven på lovdata.no, om du ønsker å lære mer om dine rettigheter som elev.