Å begynne i ny klasse på en ny skole kan være veldig spennende, særlig om man ikke kjenner så mange fra før. Men ta det med ro - som regel vil det bare ta litt tid før du får nye venner i klassen. Du er sikkert ikke den eneste som kan føle seg litt alene i starten, og som kunne ønske seg å komme i klasse med flere du kjenner.

 

 

Rett til å bytte klasse?

Skolen skal legge til rette for at du trives uavhengig av hvilken klasse du går i. Klassebytte er ikke noe du har krav på, men dersom du skulle komme til å mistrives veldig i en klasse, kan du søke skolen om å få bytte klasse.

Opplæringsloven slår fast at du skal trives på skolen, så ved sterk mistrivsel kan du bruke §9a-3 i opplæringsloven som argument for å få bytte klasse.

Dersom du selv etter en tid ikke kjenner noen og mistrives sterkt, kan du altså søke om å få bytte klasse. Siden det er skolene som setter opp klasselistene, må du ta opp spørsmål om klassebytte med ledelsen på skolen.