Hva skjer hvis du ikke består alle fag?

Har du strøket på eksamen eller ikke fått godkjent et fag på VGS? Her kan du lese om konsekvensene av det – og hvordan du kan komme deg videre.

IKKE BESTÅTT? Fortvil ikke. Dersom du ikke består et fag, finnes det muligheter til å komme seg videre. Foto: Colourbox

Når regnes et fag som bestått?

For å bestå et fag kreves normalt karakteren 2 eller bedre. Karakteren 1 regnes som ikke bestått.

Men – dersom du består eksamen (karakteren 2 eller bedre), regnes faget som bestått selv om du fikk 1 i standpunktkarakter. Begge karakterene kommer på vitnemålet ditt, men eksamenskarakteren «overstyrer» altså standpunktkarakteren. Merk: dette gjelder ikke for tverrfaglig eksamen.

Når du er trukket ut til eksamen i et fag, er eksamen nødt til å være bestått for at faget skal defineres som fullført - selv om du har en bestått standpunktkarakter.

Hva skjer om du ikke består?

Dette vil variere ut fra hvor du er i utdanningsløpet på VGS. Noe er likevel felles for alle:

Hvis du har fått karakteren 1 i standpunkt og/eller eksamen til våren, skal skolen gi deg mulighet til å gå opp til eksamen i faget som elev ved første anledning (vanligvis på høsten).

Begge karakterene kommer på vitnemålet ditt. Hvis du takker nei, ikke møter eller stryker på nytt må du ta opp faget som privatist.

Hvis du er redd for at du skal stryke er det viktig at du får god veiledning i hva du kan gjøre for å bestå faget. Snakk med faglæreren din. Husk at læreren din vil at du skal klare å bestå!

Husk også at du kan klage på eksamenskarakteren innen en gitt frist.

Har du fått karakteren IV (ikke vurdert) i standpunkt vil en eventuell eksamenskarakter bli annullert (slettet) og du må uansett ta faget som privatist. Kun privatistkarakteren kommer på vitnemålet ditt.

Nedenfor har vi samlet en oversikt over hva som gjelder utfra hvor du er i utdanningsløpet:

Å ta et helt skoleår som privatist

Privatist er ikke en ordning man melder seg til, det er en måte å ta eksamen i enkeltfag på, uten opplæring. Du kan ikke være privatist i et fag du er elev i, så hvis du skal ta hele Vg3 som privatist kan du ikke være elev på vg3 samtidig.

Rent formelt spiller det ingen rolle om du har tatt fag som privatist eller som elev når du skal søke høyere utdanning, så sant alt er bestått, du har en godkjent fagkombinasjon og har tatt alle fag på normert tid (3 år).

For å få et godkjent vitnemål til slutt må du opp til eksamen i alle fag fra Vg3, i noen fag til flere eksamener (f.eks. i norsk, som er to skriftlige og en muntlig eksamen). Det er eksamensgebyr for deg som vil ta privatisteksamen.

Som privatist tar du ansvar for alt selv. Vi anbefaler derfor aldri noen som har rett på gratis opplæring i videregående skole å ta et helt skoleår som privatist, fordi det krever stor selvdisiplin og er ekstremt krevende.

Bruk gjerne tid på å sette deg inn i læreplanene og eksamensformene, så du vet hva du eventuelt går til. Du finner dem på www.udir.no.

Å ta VGS på nytt - fra generell til fagutdannelse

Det er dessverre ikke så enkelt å ta en fagutdanning når du har brukt opp ungdomsretten din, fordi slike utdanninger tilbys kun i videregående skole. Har du brukt opp ungdomsretten din, vil du heller ikke få voksenrett når du blir 25 år.

For å være kvalifisert for å bli lærling må man ha programfagene fra vg1 og vg2. Du trenger ikke å ta fellesfagene på nytt og du kan gjerne søke et nytt vg1, men du vil bli vurdert først etter at alle med ungdomsrett er tatt inn.

Sjekk gjerne om du finner private skoler som tilbyr de programfagene du trenger. Du kan eventuelt ta programfagene som privatist, selv om det ikke nødvendigvis er så enkelt med praktiske fag.

Etter at du har tatt programfagene kan du bli lærling, vanlig læretid er 2 år. Du må selv skaffe deg læreplass. Lærebedrifter får mindre tilskudd for en lærling uten ungdomsrett, og det gir deg en ekstra utfordring. På den annen side er det noen som foretrekker voksne lærlinger.

Et annet alternativ er å ta fagbrev etter praksiskandidatordningen. Det får du ved å jobbe innen fagfeltet, istedenfor skole/lære. Du må selv skaffe deg relevant jobb.

Kravet for å melde seg opp til fagprøve etter denne ordningen er at du må dokumentere 5 års relevant og allsidig praksis fra fagfeltet og i tillegg bestå en teoretisk eksamen på Vg3 nivå (praksiskandidateksamen) før fagprøve kan avlegges.

Fagopplæringen i fylket ditt kan gi deg mer informasjon om denne ordningen dersom det er aktuelt for deg.

Skrevet av Veiledningssenteret i Follo

Sist oppdatert: 18.09.2021

Offentlig og kvalitetssikret
IKKE BESTÅTT? Fortvil ikke. Dersom du ikke består et fag, finnes det muligheter til å komme seg videre. Foto: Colourbox

Fakta

  • For å bestå et fag kreves normalt karakteren 2 eller bedre.
  • Du kan likevel bestå et fag med karakteren 1 i standpunkt, om du består eksamen i samme faget.
  • Hvis du ikke består et fag, skal du ha mulighet til å gå opp til eksamen ved første anledning (vanligvis høsten).
  • Du kan også ta opp fag som privatist
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Stryk på eksamen - hva kan du gjøre?

Fikk sommerferien en dårlig start da du så karakteren fra eksamen? Klaget du på karakteren uten å få medhold? Dette er dine rettigheter og muligheter.

Trist jente (colourbox.com)

Hva vil det si å være privatist?

Mangler du fag fra videregående skole? Vil du forbedre karakterene dine? Da kan du ta eksamen i fagene som privatist.

Jente jobber på laptop.

Du har rett til videregående opplæring

Ingen kan tvinge deg til å gå på videregående, men i Norge har du rett til skoleplass eller et annet opplæringstilbud. Dette kaller vi ungdomsrett.

Jente holder lapp med Ungdomsrett
Aktuelt

Skal du fjerne hår eller ikke?

Du bestemmer selv om du vil fjerne hår på kroppen og i ansiktet eller ikke. Her får du noen tips og råd om hårfjerning.

Tegning av gutt på badet som har barbert seg på halve kroppen. Illustrasjon: ung.no

Alarmtelefonen har døgnåpen chat

Utsettes du for vold, trusler, overgrep eller omsorgssvikt? Trenger du noen å snakke med? Du kan chatte med Alarmtelefonen for barn og unge hele døgnet.

Holder mobil med Alarmtelefonen 116111 åpent (foto: ung.no)

Små og store penisplager

Svie, nupper, blemmer eller kløe? Plager med penis som ikke har vært der før? Noe er helt ufarlige og forsvinner av seg selv mens annet bør kanskje vurderes av lege.

HJELP?! Noe ukjent som skjer i underlivet? Gradvise forandringer som skjer i ungdomstiden er som oftest helt normal. Foto: Colourbox