Elev- og lærlingombudene - spørsmål og svar om dine rettigheter

Ombudene skal passe på at du som er elev eller lærling i videregående får de rettighetene du har krav på. Vi har samlet noen eksempler på problemer du kan oppleve på skolen - og som ombudene kan hjelpe med.

Sist oppdatert: 28.06.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Tom skolegård i Oslo
HJELP: Trenger du hjelp til noe i skolehverdagen din, kan elevombudet kanskje hjelpe deg. Foto: ung.no

Du som er lærling, lærekandidat eller elev i videregående skole har mange rettigheter. Ombudene for elever og lærlinger er til for å gi elever og lærlinger svar på spørsmål, samt hjelpe til i vanskelige situasjoner. På elevombudene.no finner du en oversikt over alle elev- og lærlingombudene vi har.

Ombudene arbeider med elever i både private og offentlige skoler. Under kan du se hvilke emner elev- og lærlingombudene jobber med. Du kan også lese mer om disse emnene på elev- og lærlingombudet i Oslo sine nettsider.

 • Rettigheter i offentlig skole
 • Rettigheter i privat skole
 • Slik klager du
 • Lærling
 • Elevråd

Eksempler på spørsmål

På ung.no/oss kan du stille spørsmål om dine rettigheter, og du kan få svar fra elev- og lærlingombudene. Du kan også lese tidligere spørsmål og svar her.

Under har vi samlet noen eksempler på problemer som kan oppstå, og som du kan få hjelp fra ombudene til å ordne opp i.

Urimelig behandlet av lærer

Noen kan oppleve at læreren gir anmerkninger uten gode grunner, eller generelt føler seg urimelig behandlet. En slik situasjon kan virke litt håpløs å stå i.

Dersom du allerede har prøvd å ta opp dette med læreren, eller andre voksne på skolen, uten at det hjelper kan du ta kontakt med elevombudet i ditt fylke. Det er viktig å si ifra dersom du blir urettferdig behandlet på skolen.

Får ikke utfordringer på skolen

Dersom du opplever at du ikke blir sett, eller ikke får lært noe på skolen kan dette gå ut over motivasjonen og prestasjonen på skolen. Dersom du opplever at du ikke får jobbet med varierte oppgaver, eller blir satt til mindre spennende oppgaver enn dine medelever er det viktig å si ifra.

Skolen har en plikt til å gi alle elever opplæring i tråd med læreplanene i fag, og til å gi elevene tilpasset opplæring i tråd med deres forutsetninger og evner. Dersom dette ikke er tilfellet for deg er det viktig å be om hjelp.

Rett på tilrettelegging pga psykiske problemer?

Noen kan oppleve at skolen er ekstra krevende på grunn av fysisk sykdom, psykiske problemer eller lærevansker. Det kan hende at du har rett på tilrettelegging på skolen.

Hvis det er noe ved skolen eller skolemiljøet som gjør at du blir syk, så må skolen ordne opp i det. Det beste er å gi beskjed til din lærer om hvilke utfordringer du har - og be om hjelp.

Hvis det ikke er noe på skolen som gjør at du blir syk, har skolen fremdeles en plikt til å gi tilpasset opplæring til deg som elev. Det handler ikke om kortere skoledager, men at læreren ser hva du mestrer og hva du blir mer syk av, og forsøker å ta hensyn til det så langt som det er mulig.

Hvis du på grunn av psykisk eller fysisk sykdom ikke greier å følge den vanlige opplæringen, så har du rett på spesialundervisning.

Er usikker på hva læreren har lov til og ikke

Noen ganger kan du føle at læreren stiller urimelige krav til lekser eller prøver. Det er godt mulig at læreren har lov til alt dette, men dersom du er usikker på dine rettigheter kan du stille et spørsmål til ung.no/oss.

Har dårlig undervisning - Hvem kan vi klage til?

Mener du og medelevene dine at dere får for dårlig oppfølging i timene? Er du redd for å gjøre det dårlig på eksamen fordi du har får dårlig undervisning? For noen kan det bli et så stort problem at du ønsker å klage.

Skolen er ansvarlig for å gi elevene en forsvarlig opplæring etter opplæringsloven. Dersom du mener skolen bryter dette må dere i første omgang klage til skolen. Gir ikke skolen dere medhold i klagen, kan dere klage videre til Fylkesmannen i ditt fylke. Bruk gjerne elev- og lærlingombudet i ditt fylke for å hjelpe dere.

Fakta

Elev - og lærlingombudene

Hjelper deg om du har spørsmål om dine rettigheter. Ombudene jobber blant annet med disse emnene:

 • Rettigheter i offentlig skole
 • Rettigheter i privat skole
 • Slik klager du
 • Lærlinger
 • Elevråd

Har du spørsmål kan du kontakte ditt eget ombud. Se oversikten på deres nettside.

Tom skolegård i Oslo
HJELP: Trenger du hjelp til noe i skolehverdagen din, kan elevombudet kanskje hjelpe deg. Foto: ung.no

Fakta

Elev - og lærlingombudene

Hjelper deg om du har spørsmål om dine rettigheter. Ombudene jobber blant annet med disse emnene:

 • Rettigheter i offentlig skole
 • Rettigheter i privat skole
 • Slik klager du
 • Lærlinger
 • Elevråd

Har du spørsmål kan du kontakte ditt eget ombud. Se oversikten på deres nettside.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?