Hopp til hovedinnholdet

Elev- og lærlingombudene - spørsmål og svar om dine rettigheter

Mann holder opp skilt med

Ombudene skal passe på at du som er elev eller lærling i videregående opplæring får de rettighetene du har krav på. Vi har samlet noen eksempler problemer du kan oppleve på skolen - og som ombudene kan hjelpe med.

Offentlig og kvalitetssikret
Mann holder opp skilt med

Du som er lærling, lærekandidat eller elev i videregående skole har mange rettigheter. Ombudene for elever og lærlinger er til for å gi elever og lærlinger svar på spørsmål, samt hjelpe til i vanskelige situasjoner. På elevombudene.no finner du en oversikt over alle elev- og lærlingombudene vi har.

Ombudene arbeider med elever i både private og offentlige skoler. Under kan du se hvilke emner elev- og lærlingombudene jobber med. Du kan også lese mer om disse emnene på elev- og lærlingombudet i Oslo sine nettsider.

  • Rettigheter i offentlig skole
  • Rettigheter i privat skole
  • Slik klager du
  • Brevmaler
  • Lenker til relevante sider
  • Lærling
  • Elevråd

 

Eksempler på spørsmål

På ung.no/oss kan du stille spørsmål om dine rettigheter, og du kan få svar fra elev- og lærlingombudene. Du kan også lese tidligere spørsmål og svar her.

Under har vi samlet noen eksempler på problemer som kan oppstå, og som du kan få hjelp fra ombudene til å ordne opp i. All teksten er hentet fra konkrete spørsmål som er stilt på ung.no, og alle er besvart av Elev- og lærlingombudene.

Urimelig lærer. Hva kan jeg gjøre?

Noen kan oppleve at læreren gir anmerkninger uten gode grunner, eller generelt føler seg urimelig behandlet. En slik situasjon kan virke litt håpløs å stå i. Dersom du allerede har prøvd å ta opp dette med læreren, eller andre voksne på skolen, uten at det hjelper kan du ta kontakt med elevombudet i ditt fylke. Det er viktig å si ifra dersom du blir urettferdig behandlet på skolen.

Får ikke utfordringer på skolen

Dersom du opplever at du ikke blir sett, eller ikke får lært noe på skolen kan dette gå ut over motivasjonen og prestasjonen på skolen. Dersom du opplever at du ikke får jobbet med varierte oppgaver, eller blir satt til mindre spennende oppgaver enn dine medelever er det viktig å si ifra.

Skolen har en plikt til å gi alle elever opplæring i tråd med læreplanene i fag, og til å gi elevene tilpasset opplæring i tråd med deres forutsetninger og evner. Dersom dette ikke er tilfellet for deg er det viktig å be om hjelp.

 

Har jeg rett på tilrettelegging pga psykiske problemer?

Noen kan oppleve at skolen er ekstra krevende på grunn av fysisk sykdom, psykiske problemer eller lærevansker. Det kan hende at du har rett på tilrettelegging på skolen.

Hvis det er noe ved skolen eller skolemiljøet som gjør at du blir syk, så må skolen ordne opp i det. Det beste er å gi beskjed til din lærer om hvilke utfordringer du har - og be om hjelp.

Hvis det ikke er noe på skolen som gjør at du blir syk, har skolen fremdeles en plikt til å gi tilpasset opplæring til deg som elev. Det handler ikke om kortere skoledager, men at læreren ser hva du mestrer og hva du blir mer syk av, og forsøker å ta hensyn til det så langt som det er mulig.

Hvis du på grunn av psykisk eller fysisk sykdom ikke greier å følge den vanlige opplæringen, så har du rett på spesialundervisning.

Er usikker på hva læreren har lov til og ikke

Noen ganger kan du føle at læreren stiller urimelige krav til lekser eller prøver. Det er godt mulig at læreren har lov til alt dette, men dersom du er usikker på dine rettigheter kan du stille et spørsmål til ung.no/oss.

 

Har ikke godt nok undervisning - Hvem kan vi klage til?

Mener du og medelevene dine at dere får for dårlig oppfølging i timene? Er du redd for å gjøre det dårlig på eksamen fordi du har får dårlig undervisning? For noen kan det bli et så stort problem at du ønsker å klage.

Skolen er ansvarlig for å gi elevene en forsvarlig opplæring etter opplæringsloven. Dersom du mener skolen bryter dette må dere i første omgang klage til skolen. Gir ikke skolen dere medhold i klagen, kan dere klage videre til Fylkesmannen i ditt fylke. Bruk gjerne elev- og lærlingombudet i ditt fylke for å hjelpe dere.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
18.07.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Eksamen i Vg3
Hei, og takk for ditt spørsmål!  Nynorsk er et trekkfag på lik linje som resten av programfagene. Det vil si at det er kun et antall elever som k...
Hvor mye tjener en lærling i tømrer og rørlegger
Hei! Takk for ditt spørsmål! Lønn Gjennomsnittslønna for rørleggere/tømrer i Norge er 441 600 kr - 460 000, men startlønn er oftest en del la...
Hva skjer om jeg stryker på fagprøven?
Hei Det var mye bekymringer på en gang, og om noe som kanskje ikke blir en problemstilling en gang. Ikke tenk for langt frem, konsentrer deg om en ...
Har jeg fortsatt har krav på lærlingplass om jeg tar et år i Forsvaret?
Hei! Tusen takk for ditt spørsmål.  Du må ta ut ungdomsretten (rett til videregående opplæring) din i løpet av et visst antall år.  Retten...
Lønn som lærekandidat
Hei Så bra at du tar kontakt. Ettersom du beskriver at du ikke får fagbrev men kompetansebevis tar jeg utgangspunkt i at du ikke skal bli lærling...
Han tar meg på rompa og puppene!
Hei jente  (14) Dette er ikke greit og ikke noe du skal godta. Dette er seksuell trakassering og er ikke lov. Det er derfor viktig at du sier i fra t...
Har jeg krav på smusstillegg?
Hei Det er ingen som etter lovverket har krav på smusstillegg. Slik type tillegg i lønn er en avtalesak mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller ...
Hva skjer om jeg ikke møter på muntlig eksamen?
Hei Takk for spørsmålet ditt.  Det var ikke særlig lurt å bestille ferie før du var sikker på at du ikke kom opp i muntlig eksamen. Ferie er ...
Kan bedriften sette meg til å jobbe alene som lærling?
Hei Takk for spørsmålet! Ja, du kan gjerne jobbe noe alene som lærling. Det er naturlig at en erfaren lærling jobber mer og mer alene etterhvert...
Teknisk svikt på eksamen - annullering av eksamen? 
Hei Takk for spørsmålet ditt, og beklager sent svar.  Dersom det er gjort formelle feil ved avvikling av eksamen, eller dersom eksamen ikke gjenn...
Jeg har levert falsk legeerklæring
Hei Straff for å forfalske en legeerklæring Å forfalske en legeerklæring kan være straffbart etter straffeloven og vil mest sannsynlig bli mel...
Har jeg dyskalkuli?
Hei Takk for spørsmålet ditt.  Dyskalkuli eller tallblindhet er en samlebetegnelse på spesifikke lærevansker i matematikk. Dyskalkuli er ...
For dyrt å reise til skolen.
Hei!Du har dessverre ikke rett til reisestipend i fra Lånekassen, siden avstanden er for kort. Vennlig hilsen Lånekassen i samarbeid med ung.no...
Redd for å ikke få læreplass. Kan NAV hjelpe meg? 
Hei, og takk for ditt spørsmål!  Elever, lærlinger og studenter skal i utgangspunktet ikke få støtte fra NAV, da Lånekassen skal være deres p...
Hva er konsekvensen hvis jeg er borte fra tentamen?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Er du borte fra skolen under viktige vurderingssituasjoner(for eksempel tentamen) kan det føre til lavere karakter ...
Hvilke rettigheter har man som lærling hvis man har barn? Og kan man få støtte fra Lånekassen?
Hei Ja, som lærling kan du få støtte fra Lånekassen, men hva du kan få henger sammen med inntekt, bosituasjon osv. Du kan lese mer om det her: h...
Jeg jeg bor her i Nordland. Jeg skal flytte i nærheten av Oslo.
Hei jente 16 år Det er forståelig at det kan virke litt skummelt og skremmende å flytte til an annen by. De fleste av oss knytter oss til det sted...
Når bruker man å få svar på lærlingplass?
Hei Vi anbefaler deg å ta kontakt med opplæringskontoret for å få avklart dette. Med hilsen Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ...
Når kan skolen sende ut varsel om fare for IV i et fag?
Hei Takk for spørsmål. IV er en karakter som gis som halvårsvurdering eller standpunktkarakter dersom læreren ikke kan si noe om kompetansen til...
Jeg var syk samme dag som jeg skulle hatt en prøve, har jeg rett til å få ny prøve?
Hei Du har ikke noen automatisk rett på ny prøve selv om du har vært syk, men du kan spørre faglærer om å få ny prøve eller få prøven som e...
Se alle