Har du funnet en god setning og skrevet den som din egen på en innlevering? Eller brukt oversettelsesprogram i en prøve i fremmedspråk? Konsekvensene av slik juks kan være store. Fusk på eksamen dekkes av et nasjonalt regelverk, mens prøver og innleveringer dekkes av skolens reglement.

Juks på eksamen

Det er flere måter å jukse på:

  • Kommunisere med andre, uansett om det er å hviske til noen eller å chatte med noen.
  • Det er også regnet som juks å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag.
  • Om eksamen har to deler, som for eksempel matteeksamen bruker å ha, er det regnet som juks å bruke hjelpemidler på del 1.

Om du skulle finne på å jukse på eksamen kan det få store konsekvenser:

  • Du kan få eksamen i faget annullert
  • Du kan miste standpunktkarakteren
  • Om du går på videregående, kan du tidligst gå opp til ny eksamen ett år etter eksamenen du jukset på.

Sørg for at du vet hvilke hjelpemidler som er tillatt. Spør gjerne eksamensvakten om du er i tvil. På Utdanningsdirektoratets hjemmesider kan du få informasjon om hvilke hjelpemidler som er tillatt.

Plagiat på eksamen

Plagiat betyr at du bruker andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden.

Om alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det ikke plagiat å bruke kilder. Det er viktig å huske på å oppgi hvilke kilder du har brukt, og referere til dem på riktig måte, om du har brukt det. I eksamensveiledningen og informasjonsdelen til eksamensoppgaven vil du finne hjelp til hvordan du gjør dette.

Hvis du plagierer på eksamen, vil ikke sensor kunne se hva du egentlig kan. Dette betyr at du kan få lavere måloppnåelse på eksamen enn det du egentlig har levert. Derfor er det svært viktig å oppgi kilder på riktig måte.

Jukse på skolen

Det er ikke nasjonale regler for fusk på prøver eller tentamener. Det betyr ikke at det er fritt frem å jukse på disse oppgavene. Hvis du jukser på en prøve eller tentamen, vil du sannsynligvis ikke få vurdering. Det betyr at du risikerer å ikke få vurderingsgrunnlag hvis dette gjentar seg.

Om du blir tatt for juks kan dette også ha innvirkning på ordens- og atferdskarakteren din. Du kan få anmerkning og risikerer nedsatt atferdskarakter om du jukser flere ganger. Det er som oftest en del av de lokale ordensreglene. Det vil si reglene skolene lager ut fra nasjonale retningslinjer.

Hvis du hjelper en medelev underveis i en prøve eller eksamen, kan du også bli tatt for fusk og få "ikke vurdert" i karakter.

Har du jukset? Innrøm det, og tilby å levere en ekstra oppgave for å gi læreren vurderingsgrunnlag.