Hva skjer med studielånet hvis du slutter på studiet?

Hvis du avbryter eller bytter utdanning, kan det påvirke hvor mye lån og stipend du kan få. Det samme gjelder om du stryker på en eksamen.

Sist oppdatert: 25.08.2022 Av: Lånekassen i samarbeid med ung.no

Illustrasjon av en ung person som går foran en skole, med to spørsmålstegn rundt seg
SI IFRA: Bytter du studie, eller dropper ut, må du gi beskjed til Lånekassen med en gang. (Illustrasjon: Ung.no)

Hvis du avbryter en utdanning du har fått støtte til, må du gi beskjed til Lånekassen med én gang, slik at utbetalingene stopper.

Du kan enkelt melde fra om dette på Dine sider på Lånekassen sin nettside. Du logger deg inn med BankID eller BankID på mobil.

Etter hvert får du informasjon om at avbruddet er registrert, og om du eventuelt har fått utbetalt for mye studiestøtte som du må betale tilbake.

Hva om jeg ikke består eksamen?

Hvis du stryker på en eksamen (eller flere), blir du faglig forsinket. Det kan påvirke om du har rett til lån og stipend senere, og hvor mye lån du får gjort om til stipend.

Du kan være forsinket med inntil 60 studiepoeng (ett år med fulltidsstudier) før det påvirker retten til lån og stipend.

Hvis du klarer å ta igjen forsinkelsen innen fire år, kan du likevel få gjort om deler av lånet til stipend.

I noen spesielle tilfeller, kan du ha rett til støtte selv om du er faglig forsinket. Dette kan du lese mer om på nettsidene til Lånekassen.

Mye fravær eller avbrutt studie grunnet sykdom?

Hvis du avbryter utdanningen din på grunn av sykdom, må du gi beskjed til Lånekassen siden du ikke lenger har rett til vanlig støtte. Du kan ha rett til sykestipend for perioden du var syk.

Sykestipend søker du om etter at du har blitt frisk, eller når semesteret er avsluttet. Les mer om sykestipend her.

Har du hatt mye fravær grunnet sykdom, kan du ha rett til å få lån omgjort til sykestipend for en periode på inntil 4,5 måneder.

For å få vurdert dette, må du sende legeattest til Lånekassen. Det må framgå hvilken periode du har vært/er syk, med startdato og sluttdato.

Jeg skal få barn – kan jeg få støtte under permisjonen?

Får du barn mens du er i utdanning, kan du ha rett til foreldrestipend. Dersom du tar permisjon tidligere enn tre uker før fødselen, vil du imidlertid ikke ha rett til foreldrestipend.

Lånekassen kan gjøre unntak dersom du må ta permisjon tidligere på grunn av sykdom eller krav fra skolen. Du vil ikke ha rett til foreldrestipend dersom du avbryter utdanningen. Les mer om foreldrestipend.

Meld også fra til Lånekassen hvis...

  • Du vil ta flere eller færre fag under utdanningen.
  • Du betaler mindre i skolepenger enn du oppga i søknaden.
  • Du slutter eller tar en pause i utdanningen.
  • Du bytter skole eller studieretning.
  • Du flytter hjem til foreldrene dine/endrer bosted/endrer sivilstatus.

Du melder fra til Lånekassen ved å sende en melding på Dine sider hos lanekassen.no.

Melder du ikke fra, eller gir feil opplysninger, gjør de om det du har fått for mye i stipend til lån og krever pengene tilbake. De kan også nekte deg mer støtte til utdanning. Les mer om ditt ansvar.

Spørsmål om studiegjeld og tilbakebetaling?

Lånekassen har en rekke ordninger for at det skal gå så bra som mulig med tilbakebetaling av studielån. Det kan du lese om på lanekassen.no.

Stengt

Høyere utdanningVideregående skoleStipend og støtte
Illustrasjon av en ung person som går foran en skole, med to spørsmålstegn rundt seg
SI IFRA: Bytter du studie, eller dropper ut, må du gi beskjed til Lånekassen med en gang. (Illustrasjon: Ung.no)

Stengt

Høyere utdanningVideregående skoleStipend og støtte

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?