Hvem svarer på spørsmål om skole og utdanning?

Har du spørsmål om skolen din, rettighetene dine, hvor du skal søke, spesielle tilpasninger, yrkesvalg eller hvilke muligheter som finnes? Disse kan hjelpe deg.

Gutt sitter i et klasserom (colourbox.com)
HVEM? Har du spørsmål om skole og utdanning? I denne artikkelen kan du lese mer om hvem som kan hjelpe deg med hva.

Rådgiver på skolen

Rådgiveren kan hjelpe deg med spørsmål om blant annet studievalg, yrkesvalg, utenlandsopphold og lignende. De kan også hjelpe deg hvis du har spesielle problemer, eller bidra til at du får hjelp fra andre (for eksempel PP-tjenesten).

Skoleproblemer? Få hjelp av Elevorganisasjonen eller Elevombudet

Lurer du på om læreren har lov til å stryke deg på en prøve du ikke har vært på? Har du mye fravær og får ikke karakter? Blir du urettferdig behandlet?

Elevorganisasjonen kan hjelpe deg med problemer du har på skolen, og svarer på alle dine spørsmål. Sjekk ut Elevorganisasjonen rettighetshjelp for mer informasjon om hvordan du kontakter dem.

Er du elev på videregående skole, eller er læring, kan du også kontakt ditt fylkes Elevombud. Hen kan hjelpe deg med informasjon om dine rettigheter og plikter som elev. Gå inn på elevombudene.no for å finne kontaktinfo til ditt ombud.

Flere fylker har også egne mobbeombud. Du finner kontaktinfo til disse på samme nettside.

Videregående skole og fagskole

Folkehøgskole

I Norge finnes både frilynte og kristne folkehøgskoler. Disse har hvert sitt informasjonskontor. På folkehogskole.no finner du kontaktinformasjon til begge. I tillegg finner du oversikt over samtlige folkehøgskoler i Norge, fagtilbud og annen relevant informasjon om det å gå på folkehøgskole.

Universitet og høgskole

Opptak til høyere utdanning (universitet og høgskole) administreres av Samordna opptak. På deres nettside samordnaopptak.no finner du søkerinformasjon, nettsøknad, informasjon om poengberegning, samt oversikt over alle offentlige utdanninger ved universitet og høgskoler i Norge.

Søkerhåndboka i papirform får du ved videregående skoler, universitet, høgskoler, NAV, Bibliotek, Forsvaret og UngInfo-kontorer. Du får også informasjon ved å kontakte lærestedene direkte. Spør om å få snakke med en studieveileder eller en studiekonsulent ved den utdanningen det er snakk om.

Generell info om utdanning

Utdanning.no finner du oversikt over alle utdanninger i Norge, yrkesbeskrivelser, intervjuer med studenter og arbeidstakere, rettigheter, samt råd rundt valg av utdanning. På utdanning.no kan du få inspirasjon og ideer hvis du er usikker på hva du skal velge, eller hvis du vil lese om et bestemt yrke eller utdanning.

Spørsmål og svar på ung.no

På ung.no har vi en egen spørsmål-svartjeneste der du kan få svar på blant annet utdanningsspørsmål. Lurer du på noe om skolehverdag, karakterer, fravær, rettigheter i videregående opplæring, høyere utdanning, opptakskrav, jobbmuligheter eller liknende, send spørsmålet til www.ung.no/oss.

Kanskje finner du også svar i allerede besvarte spørsmål som ligger på ung.no/oss. Mange lurer på mye av det samme som deg.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 29.06.2021

Offentleg og kvalitetssikra
Gutt sitter i et klasserom (colourbox.com)
HVEM? Har du spørsmål om skole og utdanning? I denne artikkelen kan du lese mer om hvem som kan hjelpe deg med hva.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Skoleproblemer? Få hjelp av Elevorganisasjonen

Har læreren din lov til å stryke deg på en prøve du ikke har vært på? Elevorganisasjonen kan hjelpe deg med problemer du har på skolen.

Elevorganisasjonen (elev.no)

Elev- og lærlingombudene - spørsmål og svar om dine rettigheter

Ombudene skal passe på at du som er elev eller lærling i videregående får de rettighetene du har krav på. Vi har samlet noen eksempler på problemer du kan oppleve på skolen - og som ombudene kan hjelpe med.

Skole i Oslo (foto: ung.no)

Utdanningsprogram på videregående skole

Skal du søke på videregående skole til våren, og lurer på hva du skal velge? Her får du en oppdatert oversikt over de ulike programmene du kan velge mellom på både yrkesfag og studieforberedende.

Gutt står og tenker (colourbox.com)

Et år på folkehøgskole?

Lei av karakterer og skolestress? Vil du bruke et år på å gjøre nøyaktig det du har lyst til? Ta et år på folkehøgskole!

Jente jobber med studier (colourbox.com)

Hvordan velger du riktig utdanning?

Syns du det er vanskelig å vite hva du bør tenke på og gjøre når du skal velge utdanning? Her noen råd som kan være til hjelp.

Skilt med forskjellige yrker. Foto: ung.no
Aktuelt

Å nei, ikke mensen nå!

Skal du ha mensen akkurat den uka du skal på badeferie? Her er noen tips hvis det passer dårlig med mensen akkurat nå.

Skal sette inn tampong på badet (ung.no)

Hva skjer hvis du ikke består alle fag?

Har du strøket på eksamen eller ikke fått godkjent et fag på VGS? Her kan du lese om konsekvensene av det – og hvordan du kan komme deg videre.

Norges grunnlovsdag - 17. mai

17. mai feirer vi Grunnloven og at Norge er et demokrati hvor alle borgerne har de samme rettighetene.

17. mai-tog (foto: colourbox.com)