For å finne ut av hva du vil bli eller hva du skal studere, er utdanning.no et bra sted å starte. Her blir du kjent med en rekke yrker og utdannelser du kanskje ikke har tenkt på. Hverdagen i yrkene blir beskrevet, og du får mye god informasjon om hva slags utdannelse som kreves, og hvor du kan få den.

Har du generell studiekompetanse kan du søke høyere utdanning. Valgmulighetene er mange og varierte, og det finnes offentlige universitet og høgskoler, og flere private skoler spredt over hele Norge.

 

 

Universitet eller høyskole?

Det er mange likheter og noen forskjeller mellom universitet og høyskole. På høgskolen finner du mer praktiske utdanninger, mens utdanning på universitet er ofte mer teoretiske rettet. Men det finnes også mange unntak.

Det er med andre ord noen forskjeller mellom universitet og høgskole, men det viktigste du må tenke over du skal velge utdanning er hvilken utdanning du ønsker seg, ikke hvor du finner den.

Universitet

 • Det finnest 10 universitet i Norge.
 • Undervisninga skjer som regel i form av forelesninger i store grupper (en lærer/foreleser/professor som snakker), og seminargrupper der studentene snakker om og diskuterer det de har lært på forelesningene.
 • Noe av undervisninga er obligatorisk å være med på, men du står nokså fritt til å legge opp dagene dine selv.
 • På universitetet har de ofte innlevering av oppgaver, og du har som regel eksamen på slutten av hvert semester (vinter og vår).
 • Det er helt opp til deg selv å komme gjennom pensumet, og å studere ved universitetet krever mye selvdisiplin.
 • Med universitetsutdanning får du ikke alltid en konkret yrkestittel, men du får bra kompetanse på ulike felt: Du får kunnskap om det du har lest og lært, du får trening i å tenke analytisk, du får trening i å jobbe målretta, sølvstendig og å ta ansvar for egen læring. Du får også trening i å jobbe med andre personer på ulike prosjekt.
 • Universitetsutdanning gir ofte mange ulike jobbar i etterkant.
 • Noe universitetsutdanninger gir likevel et bestemt yrke når du er ferdig, som for eksempel medisinstudiet (lege) og profesjonsstudiet i psykologi (psykolog).

 

FAKTA

Du søker utdanning ved offentlige høgskoler og universitet gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april. Private skoler har egne søknadsfrister, sjekk skolens nettside for informasjon.

Høgskoler

 • Det finst mange høgskoler og vitskapelige høgskoler i Norge.
 • Dei fleste utdanningene på høgskoler gir deg en yrkestittel, eller profesjon (et yrke), som for eksempel sykepleier, sosionom, lærer eller fysioterapeut.
 • Noen høgskuler tilbyr mange ulike utdanninger, mens andre igjen tilbyr bare én type, som Norges musikkhøgskole eller Politihøgskolen.
 • Undervisninga er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, oppgaveinnleveringer, prosjekt, praksisperioder og eksamen.
 • Det er litt mer obligatorisk oppmøte på høgskoler enn på universitet, ofte er klassene mindre, og du får ofte tettere oppfølging av lærere/professorer.
 • Det er ofte mye samarbeid med andre studenter, og du leverer ofte flere oppgaver i løpet av året.

 

Private skoler

Det finnes en rekke private skoler innenfor alt fra hudpleie og make up, til musikk, design, økonomi, markedsføring, journalistikk og så videre. Offentlig utdanning i Norge er gratis, mens det koster penger å være elev ved de private skolene. Sjekk derfor alltid hvor mye studiene koster, samt hva du får for pengene. Det er også viktig å skaffe seg informasjon om hvilke jobbmuligheter man har etter fullførte studier. Ofte er det lurt å ta en prat med tidligere studenter ved skolen, de kan ha gode tips om hvordan det er å være elev ved akkurat den skolen du vurderer.