Høgskole, universitet eller privatskole?

Lurer du på hvilken skole som har akkurat den utdanningen du har lyst til å ta? Og hvordan undervisningen på de ulike skolene varierer? Da bør du fortsette å lese.

Sist oppdatert: 24.11.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Bilde av Universitetet i Agder
MANGE MULIGHETER: Når du skal velge mellom universitet, høyskole eller privatskole, er det lurt å velge den utdanningen du er mest motivert for. Bildet er fra Universitetet i Agder. Foto: UiA/Lisa Mari Bynes

For å finne ut av hva du vil bli eller hva du skal studere, er utdanning.no et bra sted å starte. Her blir du kjent med en rekke yrker og utdannelser du kanskje ikke har tenkt på. Hverdagen i yrkene blir beskrevet, og du får mye god informasjon om hva slags utdannelse som kreves, og hvor du kan få den.

Har du generell studiekompetanse kan du søke høyere utdanning. Valgmulighetene er mange og varierte, og det finnes offentlige universitet og høgskoler, og flere private skoler spredt over hele Norge.

Her kan du lese om hva som kjennetener de ulike utdanningsinstitusjonene:

Universitet

 • Det finnes 10 universiteter i Norge.
 • Undervisningen skjer som regel i form av forelesninger i store grupper (en lærer/foreleser/professor som snakker), og seminargrupper der studentene snakker om og diskuterer det de har lært på forelesningene.
 • Noe av undervisningen er obligatorisk å være med på, men du står nokså fritt til å legge opp dagene dine selv.
 • På universitetet har de ofte innlevering av oppgaver, og du har som regel eksamen på slutten av hvert semester (vinter og vår).
 • Det er helt opp til deg selv å komme gjennom pensumet, og å studere ved universitetet krever mye selvdisiplin.
 • Med universitetsutdanning får du ikke alltid en konkret yrkestittel, men du får bra kompetanse på ulike felt: Du får kunnskap om det du har lest og lært, du får trening i å tenke analytisk, du får trening i å jobbe målrettet, selvstendig og å ta ansvar for egen læring. Du får også trening i å jobbe med andre personer på ulike prosjekt.
 • Universitetsutdanning kan derfor gi mange ulike jobber i etterkant.
 • Noen universitetsutdanninger gir likevel et bestemt yrke når du er ferdig, som for eksempel medisinstudiet (lege) og profesjonsstudiet i psykologi (psykolog).

Høgskoler

 • Det finst mange høgskoler og vitskapelige høgskoler i Norge.
 • De fleste utdanningene på høgskoler gir deg en yrkestittel, eller profesjon (et yrke), som for eksempel sykepleier, sosionom, lærer eller fysioterapeut.
 • Noen høgskoler tilbyr mange ulike utdanninger, mens andre igjen tilbyr bare én type, som Norges musikkhøgskole eller Politihøgskolen.
 • Undervisningen er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, oppgaveinnleveringer, prosjekt, praksisperioder og eksamen.
 • Det er litt mer obligatorisk oppmøte på høgskoler enn på universitet, ofte er klassene mindre, og du får ofte tettere oppfølging av lærere/professorer.
 • Det er ofte mye samarbeid med andre studenter, og du leverer ofte flere oppgaver i løpet av året.

Private skoler

 • Det finnes en rekke privatskoler i Norge med andre studietilbud enn du finner ved offentlige universiteter og høgskoler.
 • Studietilbudet kan være alt fra hudpleie og make up, til musikk, design, økonomi, markedsføring og så videre.
 • Offentlig utdanning i Norge er gratis, mens det koster penger å være elev ved de private skolene. Sjekk derfor alltid hvor mye studiene koster, samt hva du får for pengene.
 • Det kan være lurt å ta en prat med tidligere studenter ved skolen, slik at du kan få gode tips om hvordan det er å være elev ved akkurat den skolen.

Oppsummering

Det er altså både likheter og forskjeller mellom universitetene og høgskolene i Norge.

Kort oppsummert kan man si at høgskolene er mer «yrkesrettede» enn universitetene – med mindre klasser, tettere oppfølging og praksisperiode som en del av studiet, og en utdanning som gir deg en yrkestittel.

I motsetning er universitetene mer akademisk/teoretisk rettet, har større forelesninger, legger mer vekt på egenstudier og friere struktur – og gir deg som regel ikke en konkret yrkestittel.

Det er gjerne ikke lett å vite akkurat hva som vil passe deg best, men da er det viktig å huske på at i valg av utdanning bør du først og fremst tenkte på hva du vil studere, og ikke hvor. Velger du noe du interesserer deg for, er sjansen større for at du både trives og lykkes, uansett om du går på et universitet eller en høgskole.

Lykke til!

Bilde av Universitetet i Agder
MANGE MULIGHETER: Når du skal velge mellom universitet, høyskole eller privatskole, er det lurt å velge den utdanningen du er mest motivert for. Bildet er fra Universitetet i Agder. Foto: UiA/Lisa Mari Bynes

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?