Førstegangsvitnemål og ordinær kvote - for opptak på videre studier

Skal du snart søke høgskoler eller universitet? Er du usikker på hvordan du ligger an og hvilken kvote du vurderes i når du søker?

Sist oppdatert: 30.06.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Jente ligger på senga med PCen
STUDIEPOENG: Fjorårets poengrenser i Samordna opptak kan gi en penkepinn på om du har nok studiepoeng til å komme inn på det studiet du ønsker, men husk at dette kan endre seg fra år til år.

Det er karakterene dine på vitnemålet fra videregående som teller når du søker høyere utdanning. Når du søker offentlige høgskoler og universitet gjennom Samordna opptak, gjøres poengberegningen din automatisk. Samordna opptak avgjør også hvilken/hvilke kvoter du skal vurderes i.

Merk at i kvoten for førstegangsvitnemål er det ofte litt lavere poenggrenser for å komme inn enn i ordinær kvote.

Hvordan regne ut poengene dine

Fjorårets poenggrenser hos Samordna opptak kan gi en pekepinn på nivået for å komme inn ved forskjellige skoler og studium. Imidlertid er det veldig viktig å huske på at disse poenggrensene kan endre seg både litt og mye fra år til år.

Poenggrensene er nemlig helt avhengig av hvor mange som søker og hvor gode karakterer/hvor høy poengsum disse søkerne har.

Les også mer om poengberegning på Samordna opptak sine nettsider.

Kvote for førstegangsvitnemål

Denne kvoten gjelder søkere:

 • Som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret.
 • Og som etter tre år i videregående opplæring (for noen utdanningsløp fire år) har fått førstegangsvitnemål som gir generell studiekompetanse.

Kvoten for førstegangsvitnemål er på 50 % av de tildelte studieplassene. Kvoten er ment for at yngre søkere som ikke har hatt muligheten til å samle mange alderspoeng, tilleggspoeng eller tatt opp fag som privatist - skal slippe å konkurrere med eldre søkere som har samlet slike poeng over mange år. I kvoten for førstegangsvitnemål er det ofte litt lavere poenggrenser for å komme inn på de forskjellige utdanningene enn i ordinær kvote.

Så lenge du ikke fyller mer enn 21 år søknadsåret, og har et førstegangsvitnemål, vil du automatisk bli poengberegnet i begge kvoter (både førstegangsvitnemålskvoten og i ordinær kvote). Du vil da havne i den kvoten du kommer best ut i.

Konkurrerer du innenfor kvoten for førstegangsvitnemål, er det kun dine karakterpoeng og dine tilleggspoeng for realfag, fremmedspråk og underrepresentert kjønn som teller. I førstegangskvoten vil du ikke få med eventuelle tilleggspoeng, nye fag du har tatt etter videregående eller fag som du har forbedret.

Her ser du hvordan skolepoengene beregnes i kvoten for førstegangsvitnemål

Ordinær kvote

Alle søkere vurderes i det som kalles ordinær kvote. I denne kvoten beregnes:

 • Karakterene dine på vitnemålet fra videregående.
 • Eventuelle forbedrede karakterer og nye fag du har tatt som privatist etter fullført videregående.
 • Eventuelle realfagspoeng og språkpoeng.
 • Eventuelle alderspoeng.
 • Eventuelle tilleggspoeng for fullført folkehøgskole, militær-/siviltjeneste eller allerede fullført høyere utdanning.

Her ser du hvordan konkurransepoengene beregnes i ordinær kvote

Andre opptakskvoter:

Enkelte studier har egne opptakskvoter på bakgrunn av for eksempel kjønn, etnisk opphav, erfaring og andre kriterier. Dem kan du lese mer om her.

Spørsmål?

Lurer du på noe om førstegangvitnemålskvoten, opptakskrav eller søking til høyere utdanning? Send inn spørsmål og få svar av Samordna opptak på ung.no/oss. Samordna opptak er en del av ung.nos fagpanel, og svarer deg sammen med ung.nos egne utdanningsrådgivere.

Fakta

 • Samordna opptak beregner poengene for deg og avgjør hvilken/hvilke kvoter du vurderes i.
 • Husk at søknadsfristen for høyere utdanning er 15. april.
 • Enkelte søkere har frist 1. mars.
 • Les mer hos Samordna opptak.
Jente ligger på senga med PCen
STUDIEPOENG: Fjorårets poengrenser i Samordna opptak kan gi en penkepinn på om du har nok studiepoeng til å komme inn på det studiet du ønsker, men husk at dette kan endre seg fra år til år.

Fakta

 • Samordna opptak beregner poengene for deg og avgjør hvilken/hvilke kvoter du vurderes i.
 • Husk at søknadsfristen for høyere utdanning er 15. april.
 • Enkelte søkere har frist 1. mars.
 • Les mer hos Samordna opptak.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?