Hopp til hovedinnholdet

Opptakskrav til høyere utdanning

En matteprøve ligger på bordet sammen med en blyant og en kalkulator
OPPTAKSKRAV: Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Det vanligste kravet om spesielle fag er forskjellige kombinasjoner av realfag. Foto: Colourbox

Lurer du på om du trenger noen spesielle fag eller karakterer fra videregående for å komme inn på drømmestudiet? Eller bare lurer du på hva som er lurt å velge? Her får du en liten oversikt som kan hjelpe deg.

Offentlig og kvalitetssikret
En matteprøve ligger på bordet sammen med en blyant og en kalkulator
OPPTAKSKRAV: Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Det vanligste kravet om spesielle fag er forskjellige kombinasjoner av realfag. Foto: Colourbox

Hva menes med opptakskrav?

For å være kvalifisert for å komme inn på høyere utdanning er det noen krav du må oppfylle. Det er generell studiekompetanse som er det formelle opptakskravet for studier på høgskole og universitet. Du kan få generell studiekompetanse på flere måter, både gjennom de studieforberedende og de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg. Det kan for eksempel være at du må ha noen spesielle realfag fra videregående skole, eller at du må ha arbeidserfaring i det faget du skal studere, eller at du må bestå en opptaksprøve. Når et studie har spesielle opptakskrav er det rett og slett fordi det er viktig at du som skal studere har nødvendige forkunnskaper eller har spesielt gode kunnskaper på enkelte områder.

 

 

Generell studiekompetanse er det vanligste opptakskravet

Med generell studiekompetanse er du kvalifisert for å søke på veldig mange forskjellige studier på høgskole/universitet, som for eksempel juss, psykologi, vernepleie eller eiendomsmegling, bare for å nevne noen eksempler. Da er det ikke viktig hvilket utdanningsprogram du har gått på eller hvilke programfag du har hatt, det som betyr noe er hvor gode karakterer du har.

Nesten uansett hva du ønsker å søke på så trenger du så gode karakterer som mulig. Til mange studier er det flere søkere enn det er studieplasser, derfor har studiene poenggrenser. Poenggrensen viser den laveste poengsummen som noen kom inn med i opptaket. En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av antall søkere og poengsummen til de ulike søkerne, i forhold til hvor mange studieplasser det er.

Det er enklere å få gode karakterer i fag du er interessert i. Motsatt kan det være vanskelig å få gode karakterer i fag du egentlig ikke liker så godt, men som noen har sagt er «lure» å ta. Derfor er det så viktig at du tenker på hva du selv er interessert i, hva du får til og hva som motiverer deg, både når du skal velge utdanningsprogram og hvis du skal velge programfag.

 

 

Er det «lurt» å velge realfag?

Er det sant at det å velge realfag åpner flere dører?

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Det vanligste kravet om spesielle fag er forskjellige kombinasjoner av realfag. Da er det fordi du skal bruke matematikk og andre realfag både under studiene og i yrket etterpå. For å studere medisin er det for eksempel viktig at du har gode kunnskaper i matematikk, fysikk og kjemi før du begynner å studere.

Det er altså riktig at du kan søke på flere studier hvis du velger realfag, men det er viktig å huske at det er studier hvor du skal bruke realfag: Realfagene åpner døra til realfagsstudier. Du må ikke være superflink i matte og naturfag for å velge realfag på videregående, det viktigste er at du liker og er interessert i disse fagene, og at du kunne tenke deg å bruke dem videre i studier og jobb.

Er det sant at realfag gir ekstrapoeng og høyere snitt?

Det er mulig å få ekstra poeng både for realfag og for språkfag. Du kan til sammen få maksimalt 4 realfag- og språkpoeng som kan legges til karakterpoengene dine. Realfagspoeng og språkpoeng ble innført for å stimulere til at flere velger disse fagene, fordi det er kompetanse det er behov for. Det er veldig fint å få med seg språk- og realfagspoeng for fag du mestrer, men samtidig er det viktig å ikke se seg blind på disse ekstra poengene. Husk at det å få gode karakterer har større betydning enn språk- og realfagspoeng alene. For poengsummen din kan det være bedre å få karakteren 5 i P-matte enn karakteren 3 i S-matte, selv om S-matte gir realfagspoeng.

Hvis du ikke aner hva du vil studere senere, bør du først og fremst tenke på hva du liker og hva du er god til. Samme hva du slags utdanning du skal søke på senere, så er det en fordel å ha gode karakterer.

 

 

Studier som krever spesielle realfag

På videregående skole tilbys realfag på utdanningsprogrammet Studiespesialisering. Hvis et studie har realfag som opptakskrav inkluderer det alltid matematikk, minimum R1 eller (S1+S2). Her er noen utvalgte eksempler på utdanninger som krever spesielle realfag:

• Medisin – lege R1 (eller S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2

• Odontologi – tannlege R1 (eller S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2

• Ernæring R1 (eller S1 og S2) og Fysikk 1 og Kjemi 1 og 2

• Veterinærmedisin R1 (eller S1 og S2) og Kjemi 1 og 2

• Dyrepleie (NMBU) R1 (eller S1 og S2) og R2 eller en fordypning i et annet realfag

• Realfag R1 (eller S1 og S2) og R2 eller en fordypning i et annet realfag

• Samfunnsøkonomi – Siviløkonom R1 (eller S1 og S2)

• Informatikk R1 (eller S1 og S2)

• Ingeniørstudier R1 (eller S1 og S2) og R2 og Fysikk 1

Som en forsøksordning skjerpes opptakskrav til enkelte studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag fra studieåret 2018/2019 til 2021/2022. Hvis du er interessert i denne type studier er det viktig at du leser mer om det på hjemmesiden til Samordna opptak.

 

 

Studier som har andre spesielle opptakskrav

Noen studier har andre spesielle opptakskrav enn krav om realfag, blant annet har det blitt flere studier som har spesielle karakterkrav. Enkelte studier har for eksempel opptaksprøve eller krav om førerkort. Her er noen utvalgte eksempler på studier som har andre spesielle opptakskrav:

• Grunnskolelærer Karakteren 3 i norsk, 4 i matematikk, minst 35 skolepoeng

• Lektorutdanning Karakteren 3 i norsk, 4 i matematikk, minst 35 skolepoeng

• Faglærer i kroppsøving Karakteren 3 i norsk, 3 i matematikk, minst 35 skolepoeng

• Journalistikk (OsloMet) Karakteren 4 i norsk

• Sykepleie (fra opptak 2019) Karakteren 3 i norsk, 3 i matematikk

• Politihøgskolen Karakteren 3 i norsk skriftlig, flere andre opptakskrav

• Fengselsbetjent Førerkort klasse B, over 20 år, flere andre opptakskrav

• Trafikklærer Førerkort klasse B de siste tre årene

• Prehospitalt arbeid Førerkort klasse B, opptaksprøve og helsekrav

• Arkitekt (AHO) Opptaksprøve

• Film- og TVstudier (INN) Dokumentere egne arbeider og intervju/opptaksprøve

 

 

Hvor finner du oversikt over opptakskrav?

Husk alltid å sjekke opptakskravene hvis det er studier du vurderer å søke på. Bruk hjemmesiden til Samordna opptak for å få oversikt over spesielle opptakskrav. I studieoversikten er alle studier merket med en kravkode under "Opptakskrav". Hvis du vet hvilket studie du skal søke på finner du kravet i oversikten. I oversikten over kravkodene finner du alle spesielle opptakskrav som finnes. Du vil også få opp kravkodene i utdanningslistene på utdanning.no, her er journalistikk som et eksempel.

 

 

Hva kan jeg gjøre hvis jeg mangler fag eller poeng?

Det gjøres ikke unntak når det gjelder spesielle opptakskrav, for hvis du ikke oppfyller de spesielle kravene vil du heller ikke være i stand til å gjennomføre studiet.

Som privatist er det mulig å ta fag du mangler, for eksempel realfag. Hvis du trenger hjelp til forberedelser er det mulig å kjøpe opplæring gjennom private tilbud. Det kan også være mulig å ta realfag du trenger på høgskole/universitet, gjennom realfagskurs eller enkeltemner. Les mer i artiklene nedenfor.

Poenggrensene vil variere noe fra år til år, men de sier likevel noe om hvor vanskelig det er å komme inn på et studie. I ordinær kvote kan du forbedre snittet ditt ved å gå opp som privatist i fag du har fra før. Du kan også oppnå tilleggspoeng og alderspoeng. På enkelte studier gis det kjønnspoeng.

På noen studier krever det veldig mye å komme inn. Enten fordi det er omfattende opptakskrav, som til Politihøgskolen, eller at poenggrensen er veldig høy, som til veterinærstudiet. Det betyr at mange som ønsker det, og som sikkert kunne klart det også, aldri får plass på det studiet de ønsker. Bruk tid på å utforske andre alternativ, for det er alltid lurt å ha en plan B.

Skrevet av:
Veiledningssenteret i Follo
Sist oppdatert:
06.09.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva skjer hvis jeg stryker i et emne på universitetet?
Hei Takk for spørsmålet ditt, og beklager at du får litt sent svar! Dette skjønner vi godt at bekymrer deg, men vi tenker også at du kan puste ...
Har jeg realfagskompetanse?
Hei Takk for spørsmålet! Svaret er både ja og nei. For de studiene som krever realfagskompetanse, er det nemlig ikke én universell "fasit"-kompe...
Kan jeg ta realfag etter videregående?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Her høres det ut som at du har mange planer. Noen høyere utdanninger krever at du har tatt realfag som matte, fysi...
Kan jeg studere tannlege og bytte til medisin?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Skjønner godt at du lurer på dette. Vi i ung.no kan dessverre ikke svare på om det vil være mulig å bytte fra f...
Kan jeg ta R1 og R2 som privatist?
Hei Det er mulig å ta alle fag fra videregående som privatist. Du kan ikke regne med at det finnes et offentlig tilbud om å ta R1 og R2 på nett, ...
Bør jeg bytte til S-matte?
Hei Med generell studiekompetanse blir du kvalifisert for å søke mange forskjellige utdanninger på høgskole/universitet, og da holder det med P-...
Må jeg bli ferdig med R1 før jeg kan ta R2?
Hei Det er ikke et formelt krav om å bestå R1 før du kan ta R2, men skolen kan ha interne rutiner som gir en slik begrensning. Det er fordi det vi...
Hvilke fag bør jeg velge?
Hei Vi forstår at du gjerne vil ha råd om hva du bør velge og hva du kan få til, men det er dessverre ikke mulig for oss å svare på. Du finner ...
Trenger jeg T-matte?
Hei Det er ikke et formelt krav om at du må ha T-matte på vg1 for å velge realfag på vg2/vg3, men det er anbefalt. Hvis du skal velge fysikk og b...
Stemmer det at jeg bare skal ha to programfag på vg3?
Hei Det er mange forhold som spiller inn, så det kan vi dessverre ikke svare sikkert på. Du må snakke med den som er vitnemålsansvarlig på skole...
Må jeg ha R matte for å komme inn på arkitektstudier?
Hei! Tusen takk for ditt spørsmål! Så fint at du vil bli arkitekt! Opptakskravene varierer noe. For de fleste studiene gjelder generell studiek...
Kan man bli tannlege med S1 og S2 matte?
Hei, og takk for ditt spørsmål! Så spennende at du vil tannlege. På utdanning.no sin nettside finner man mye informasjon om yrket tannlege. Du lu...
Kan jeg ta R2 muntlig som privatist?
Hei Det er læreplanen som angir eksamensformen. Som privatist i R2 må du opp til skriftlig eksamen. Du trenger ikke å legge den nye karakteren in...
Hva må jeg ta på videregående for å bli sykepleier?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Skjønner godt at du lurer! Kravet for å kunne søke høyere utdanning som sykepleier er generell studiekompetanse....
Kan jeg velge nye fag på vg3?
Hei Vi tolker deg som at du spør om utdanningsprogrammet Studiespesialisering. Tommelfingerregelen er at du skal velge tre programfag + matematikk ...
Kan jeg bytte fra T-matte til P-matte nå?
Hei Det er opp til skolen om du kan bytte fra T-matte til P-matte nå. Snakk med rådgiver om hva som er mulig, og om et bytte har betydning for fag ...
Kan jeg ha alle disse fagene?
Hei På utdanningsprogrammet Studiespesialisering har du ingen programfag på vg1, kun fellesfag, men på grunn av planen din bør du velge T-matte f...
Har jeg nok fag?
Hei Tommelfingerregelen er at du skal velge tre programfag + matematikk på vg2, og tre programfag på vg3. I tillegg skal du ha de obligatoriske fel...
Kan jeg velge realfag selv om jeg stryker i T-matte?
Hei Nei, det kan du ikke regne med. Det høres også ut som en dårlig plan. Hvis du strever med å bestå 1T er det stor sjanse for at du vil få s...
Kan jeg gå helse- og oppvekst, så medisinstudiet?
Hei Det er riktig at du kan ta påbygg til generell studiekompetanse, enten som tredjeåret ditt eller etter læretiden din, og få generell studieko...
Se alle