Opptakskrav til høyere utdanning

Lurer du på hvordan opptak til høyere utdanning fungerer? Eller om du trenger noen spesielle fag eller karakterer fra videregående for å komme inn på drømmestudiet? Her får du en oversikt.

Sist oppdatert: 14.12.2021 Av: Veiledningssenteret i Follo

""
OPPTAKSKRAV: Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Det vanligste kravet om spesielle fag er forskjellige kombinasjoner av realfag. Foto: Colourbox

Generell studiekompetanse

For å kunne søke deg til studier på høgskole og universitet, må du ha generell studiekompetanse.

 • Hos Samordna opptak har dette kravkoden GENS, og er det mest vanlige opptakskravet.
 • Med dette kan du søke på en rekke forskjellige utdanninger, som juss, psykologi, vernepleie eller eiendomsmegling, for å nevne noen eksempler.
 • Her spiller det ingen rolle hvilke programfag du har hatt på videregående, det som betyr noe for å komme inn er hvor gode karakterer du har (les mer om poenggrenser under).

I denne artikkelen kan du lese om hvordan du får generell studiekompetanse:

Spesielle opptakskrav

Noen utdanninger har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Det kan for eksempel være at du må

 • ha noen spesielle realfag fra videregående skole, eller
 • ha arbeidserfaring i det faget du skal studere, eller
 • bestå en opptaksprøve

Når en utdanning har spesielle opptakskrav er det fordi det er viktig at du som skal studere har nødvendige forkunnskaper eller har spesielt gode kunnskaper på enkelte områder.

Her er noen eksempler på utdanninger med spesielle opptakskrav:

Poenggrenser

Til mange studier er det flere søkere enn det er studieplasser, derfor har studiene poenggrenser.

 • Poenggrensen viser den laveste poengsummen som noen kom inn med i opptaket.
 • En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av antall søkere og poengsummen til de ulike søkerne, i forhold til hvor mange studieplasser det er.
 • På Samordna opptak sine nettsider kan du finne en oppdatert liste for poenggrensene til alle studier hvert år.

I denne artikkelen kan du lese mer om poenggrenser og hvordan du regner ut poengene dine:

Slik finner du oversikt over opptakskrav

 • studieoversikten til Samordna opptak er alle studier merket med en kravkode under «Opptakskrav», som for eksempel MEROD (kravet til medisinstudiet) eller LÆRMA4 (kravet til grunnskolelærerutdanningen).
 • I oversikten over kravkodene finner du alle spesielle opptakskrav som finnes og hva de betyr. Husk alltid å sjekke i studieoversikten hva som er kravet til de studiene du skal søke på.
 • Du vil også få opp kravkodene i utdanningslistene på utdanning.no, her er journalistikk som et eksempel.
 • Hvis du trenger mer informasjon om opptakskravene, vil du finne dette på nettsidene til universitetet eller høgskolen du skal søke til.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg mangler fag eller poeng?

Det gjøres ikke unntak når det gjelder spesielle opptakskrav, for hvis du ikke oppfyller de spesielle kravene vil du heller ikke være i stand til å gjennomføre studiet.

Som privatist er det mulig å ta opp fag du mangler, for eksempel realfag. Det kan også være mulig å ta realfag du trenger på høgskole/universitet, gjennom realfagskurs eller enkeltemner.

Poenggrensene vil variere noe fra år til år, men de sier likevel noe om hvor vanskelig det er å komme inn på et studie. I ordinær kvote kan du forbedre snittet ditt ved å gå opp som privatist i fag du har fra før. Du kan også oppnå tilleggspoeng og alderspoeng. På enkelte studier gis det kjønnspoeng.

Spørsmål og svar om realfag

Det vanligste kravet om spesielle fag er forskjellige kombinasjoner av realfag. Det er fordi du skal bruke matematikk og andre realfag både under studiene og i yrket etterpå.

Her er to ofte stilte spørsmål om realfag, og svar på dem:

Åpen

UtdanningHøyere utdanning
""
OPPTAKSKRAV: Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Det vanligste kravet om spesielle fag er forskjellige kombinasjoner av realfag. Foto: Colourbox

Åpen

UtdanningHøyere utdanning

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?