Språkvalg på ungdomsskolen

Lurer du på hvilket fremmedspråk du skal velge, eller om du skal ta språklig fordypning eller arbeidslivsfag? Her får du en oversikt som kan hjelpe deg.

Sist oppdatert: 29.10.2021 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med rådgiver/ungdomsskolelærer

Russisk flagg, fransk flagg, spansk flagg, britisk flagg, norsk flagg og tysk flagg
SPRÅK ER NYTTIG: Å kunne flere språk kan åpne mange dører.

Å kunne et språk er veldig nyttig! Det gjør det lettere å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og det kan hjelpe deg å forstå hvordan vi som mennesker lever og ­tenker. I tillegg kan språk gi deg en stor fordel i mange ulike studier og yrker.

På ungdomsskolen skal du enten ha opplæring i et fremmedspråk eller ta fordypning. Mange skoler tilbyr også et tredje alternativ; arbeidslivsfag.

Hvilke fremmedspråk kan du velge mellom?

Alle skoler må tilby minst ett av følgende fremmedspråk:

  • Fransk
  • Tysk
  • Spansk
  • Russisk

Noen skoler tilbyr også andre språk enn disse fire, som for eksempel ikke-europeiske språk. Hør med rådgiveren på skolen din om hvilke språk du kan velge mellom.

Usikker på hvilket språkfag du skal ta?

Det kan være vanskelig å bestemme seg for hvilket fremmedspråk du skal velge på ungdomsskolen. Kanskje har du lite kjennskap til de ulike språkene fra før, eller lurer på hva som vil være mest nyttig for deg?

Det beste er å høre med språklæreren(e) på skolen din om hva de forskjellige språkfagene innebærer. Hvis du skal begynne på en ny skole, kan du høre med rådgiver på skolen din om han/hun kan organisere dette.

Et annet råd er å sjekke ut nettsiden språkvalg.no. Der finner du god informasjon om alle de ulike språkene som tilbys på ungdomskolen og hva de kan brukes til.

Det kan også være nyttig å se på kompetansemålene og læreplanen for faget fremmedspråk. Det finner du her.

Hvilke fordypninger kan du velge mellom?

Om du ikke ønsker opplæring i et fremmedspråk, kan du velge å ta en fordypning istedenfor. En fordypning vil si at du får jobbe mer praktisk og utforskende med det fordypningsfaget du velger.

Alle skoler må tilby minst en av de følgende fordypningene:

  • Norsk
  • Samisk
  • Engelsk
  • Matematikk

Når valget nærmer seg, vil du få beskjed om hvilket, eller hvilke, fordypningsfag skolen tilbyr. Hør gjerne med rådgiveren din om han eller hun kan organisere informasjon fra skolen din om dette/disse fagene.

Fordypningsfagene har ulike læreplaner, og det kan være nyttig å ta en titt på disse. Det kan du gjøre ved å søke opp det aktuelle faget på denne nettsiden.

I tillegg til språk og fordypning, tilbyr mange skoler arbeidslivsfag som et tredje alternativ. Dette er et praktisk fag, og det kan være organisert som en elevbedrift.

Spør gjerne rådgiver om skolen du skal gå på tilbyr dette faget, og om du kan få mer informasjon for å finne ut om det kan være noe for deg.

Hvilken betydning får valget du tar?

Hvis du har et annet fremmedspråk enn engelsk allerede når du går på ungdomsskolen, vil du få større valgmuligheter for hvor lenge du må ha dette språkfaget på videregående skole. Merk at dette gjelder kun hvis du skal velge studieforberedende utdanningsprogram, og ikke hvis du skal velge yrkesfag.

Alternativ 1

Uten fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen må du ta fremmedspråk fellesfag på nivå I og II over tre år (både i Vg1, Vg2 og Vg3) på videregående skole. Dette alternativet begrenser valgmulighetene dine på Vg3 siden fellesfaget fremmedspråk "tar plassen" til et av programfagene.

Alternativ 2

Med fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen kan du

a) enten fortsette med samme språk på nivå II over to år (Vg1 og Vg2)

b) eller begynne på et nytt fremmedspråk på nivå I, også over to år (Vg1 og Vg2)

Eksempel: Hvis du har hatt fransk på ungdomsskolen, kan du ikke begynne på nivå I i fransk på videregående. Du må da velge fransk på nivå II eller ta nivå I i et annet språk. Likevel holder det altså at du fortsetter med fremmedspråk på Vg1 og Vg2. Du kan dermed velge et programfag innenfor et annet fagområde enn språk på Vg3 hvis du ønsker det.

Kan du bytte underveis?

Når du har valgt et språkfag i 8. klasse, skal du vanligvis fortsette med det samme faget gjennom hele ungdomsskolen.

Men – hvis du føler at du har valgt feil, er det likevel mulig å bytte i løpet av det første semesteret. I noen få tilfeller er det også mulig å bytte språkfag senere. Snakk gjerne med en lærer på skolen din for å finne ut hvilke muligheter du har.

Fakta

språkvalg.no finner du god informasjon om alle de ulike språkene som tilbys på ungdomskolen og hva de kan brukes til

Russisk flagg, fransk flagg, spansk flagg, britisk flagg, norsk flagg og tysk flagg
SPRÅK ER NYTTIG: Å kunne flere språk kan åpne mange dører.

Fakta

språkvalg.no finner du god informasjon om alle de ulike språkene som tilbys på ungdomskolen og hva de kan brukes til

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?