Hopp til hovedinnholdet

Språkvalg på ungdomsskolen

koffert med flagg (colourbox.com)
NYTTIG: Å kunne flere språk blir stadig viktigere, både i studier, arbeidslivet og ved at vi reiser mer på tvers av landegrenser.

På ungdomsskolen kan du velge mellom fremmedspråk, norsk/samisk fordypning eller engelsk fordypning. Her finner du informasjon om alternativene, og hvilke konsekvenser valget gir senere.

Offentlig og kvalitetssikret
koffert med flagg (colourbox.com)
NYTTIG: Å kunne flere språk blir stadig viktigere, både i studier, arbeidslivet og ved at vi reiser mer på tvers av landegrenser.

Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan mennesker lever og ­tenker.

 

Hva kan du velge mellom?

På ungdomsskolen kan du velge mellom ulike fremmedspråk som fransk, spansk, tysk eller russisk, norsk (eller samisk) fordypning, engelsk fordypning eller fordypning i matematikk (se opplæringsloven §1-8). Hvilke fremmedspråk skolen tilbyr, kan variere. Skolen plikter å tilby minst ett av språkene fransk, tysk, spansk eller russisk. Ofte tilbys flere, slik at du kan velge. Skolen kan også tilby andre språk enn disse fire, som for ekspempel ikke-europeiske språk.

Spør rådgiveren på skolen din om informasjon rundt hvilke språk du kan velge blant ved akkurat din skole.

 

Fremmedspråk eller fordypning?

Har du gode karakterer i norsk og engelsk fra før, kan det være fint å velge et fremmedspråk som tysk, fransk, spansk eller russisk. Det å velge et annet fremmedspråk enn engelsk på ungdomsskolen, vil gi deg fordeler tilknyttet valgmulighetene du har for språkfag på videregående, dersom du tenker å gå et studieforberedende utdanningsprogram. I tillegg vil det gi mange fortrinn senere at du kan snakke/skrive flere språk enn kun norsk og engelsk. Språkkompetanse blir stadig viktigere, både i studier, i arbeidslivet og ved at vi stadig reiser mer på tvers av landegrenser.

Sliter du litt i engelsk eller norsk på skolen, kan det være lurt å velge fordypning i et av disse fagene. Det samme gjelder hvis du har bestemte lærevansker uten at du kvalifiserer til fritak fra opplæring i fremmedspråk. Det kan være lurt å snakke med kontaktlæreren din om dette. Hvis det er vanskelig og selv vurdere hvor god du er i norsk- og engelskfaget, kan også kontaktlæreren gi deg en tilbakemelding rundt dette.

 

Hvilken betydning får valget du tar?

Om du har et annet fremmedspråk enn engelsk allerede på ungdomsskolen, vil du få større valgmuligheter for hvor lenge du må fortsette med språkfaget på videregående. Dette gjelder imidlertid først og fremst dersom du tenker å velge et studieforberedende utdanningsprogram på videregående. Du må trives med de teoretiske fagene og være motivert for å lære et nytt språk.

Reglene som gjelder for deg som velger et av de studieforberedende utdanningsprogrammene på videregående finner du på vilbli.no.

Alternativ 1

Uten fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen må du ta fremmedspråk fellesfag på nivå I og II over tre år (både i Vg1, Vg2 og Vg3) på videregående skole. Ved dette alternativet begrenses dine valgmuligheter på Vg3 da fellesfaget fremmedspråk "tar plassen" til et av programfagene.

Alternativ 2

Med fullført fremmedspråk på nivå I fra ungdomsskolen kan du

a) enten fortsette med samme språk på nivå II over to år (Vg1 og Vg2)

b) eller begynne på et nytt fremmedspråk på nivå I, også over to år (Vg1 og Vg2)

Kilde:Fremmedspråksenteret

Eksempel: Har du hatt fransk på ungdomstrinnet, kan du ikke begynne på nivå I i fransk på videregående. Du må da velge fransk på nivå II eller ta nivå I i et annet språk. Imidlertid holder det altså at du fortsetter med fremmedspråk i Vg1 og Vg2, og du kan dermed velge et programfag innenfor et annet fagområde enn språk i Vg3, dersom du ønsker det.

 

Bytte språkfag underveis på ungdomsskolen?

Når du har valgt et språkfag i 8. klasse, skal du normalt fortsette med det samme faget gjennom hele ungdomsskolen. Dersom du føler at valget ditt ble feil, finnes det likevel muligheter til å gjøre et omvalg/bytte i løpet av det første semesteret. Et slikt bytte må i så fall gjøres etter avtale med skolen. I noen tilfeller finnes muligheter til å bytte språkfag også senere, men dette er kun i spesielle tilfeller, og er noe skolen må vurdere i hver enkelt situasjon.

 

Språkpoeng

Det er bare når du velger et fremmedspråk på ungdomsskolen (nivå I) og fortsetter med dette i videregående på nivå II, at du oppnår det nødvendige grunnlaget for å ta nivå III i fremmedspråket tredje året på videregående. Nivå III i et fremmedspråk vil gi et helt tilleggspoeng (1,0) ved opptak til universitet og høgskoler. Programfag i fremmedspråk nivå I og II gir et halvt tilleggspoeng (0,5). Ønsker du mer informasjon om tilleggspoeng, er det lurt å snakke litt med rådgiver på skolen din.

Les også artikkelen Hvor gode karakterer må du ha for å komme inn? her på ung.no.

 

Fremdeles usikker?

Det kan være lurt å diskutere valget av språk med foreldrene dine og læreren din. Det er viktig at valg av språkfag er gjennomtenkt, og at du vet hva valgene innebærer for deg. Hvis du eller foreldrene dine vil lese mer om dette, kan dere sjekke ut sprakvalg.no. Der finner dere informasjon om alle de ulike språkene som tilbys på ungdomskolenivå, hvor de tilbys og hva man kan bruke dem til.

Er du usikker på hvilket av fremmmedspråkene du skal velge? Du finner mye nyttig informasjon og inspirasjon på sprakvalg.no og i Fremmedspråksenterets hefter om ulike språk i verden.

Kilde: Utdanningsdfirektoratet, vilbli.no og Fremmedspråksenteret.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Får jeg språkpoeng?
Hei Du kan gjerne ta ditt morsmål som privatist, og få det godkjent som det obligatoriske fremmedspråket på Studiespesialisering. Når du har tat...
2 eller 3 år fremmedspråk på vgs, hvis jeg hadde fritak på ungdomsskolen?
Hei, og takk for ditt spørsmål!  Hvis du har fått godkjent fritak i fremmedspråk i 10.klasse, vil vi tro at du kun skal ha det i to år på vide...
Hva er Spansk 1, Spansk 2 og Spansk 1+2?
Hei Spansk I (nivå I) er nybegynnernivå for de som hadde et annet språk på ungdomsskolen, Spansk II (nivå II) er for de som har hatt spansk på ...
Hvilket språk det er lurt å velg på ungdomskolen om jeg skal bli lærer?
Hei. Så spennende du vil bli lærer! Det spiller ingen rolle hvilket språk du velger på ungdomsskolen, hvis du ønsker å bli lærer. Jeg anbefal...
Må jeg ha språk på videregående?
Hei Så flott at du har begynt å tenke på utdanning! Det er avhengig av hva slags utdanning du skal ta på videregående skole. Alle skal ha enge...
Må jeg ha språk?
Hei Hvis du hadde fritak for vurdering i sidemål på ungdomsskolen vil det gi grunnlag for fritak for vurdering i sedemål på videregående skole ...
Hvilke fag kommer på vitnemålet i 10. klasse?
Hei, og takk for ditt spørsmål!  Alle fag du har i 10. klasse kommer på vitnemålet. I tillegg kommer fagene du er er ferdig med på 8. og 9.tri...
Hvilket språk lønner det seg å velge på videregående?
Hei Takk for ditt spørsmål! Det er ikke så enkelt for oss på ung.no å svare på hva som er lurt for deg. Det er det bare du som kan svaret på....
Jeg vil bli bedre i tysk.
Hei Det første du kan gjøre er å tvinge deg selv til å lære noe tysk. Skru på tysk språk på telefon, datamaskin, tablet, PlayStation/XboX. D...
Kan jeg ta nivå III?
Hei Du reflekterer godt, og det du spør om kan være mulig. Les det som står i punkt (2) og (3) nederst på denne siden i læreplanen for fremmedsp...
Kan jeg bytte språk?
Hei Du har rett i at fremmespråk er et obligatorisk fellesfag på alle de studieforberedende utdanningsprogrammene. Hvis du har hatt språk på ung...
Kan jeg trekke meg fra privatisteksamen?
Hei Det er fullt mulig å trekkes seg fra en privatisteksamen, men du vil ikke få tilbake pengene. Ta kontakt med privatistskolen direkte.Fremmedspr...
Kan jeg bytte fremmedspråk på vgs?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det var leit å høre at du ikke trives med fransken.  Vi anbefaler at du snakker med rådgiver om dette snarest mu...
Kan jeg ta eksamen i morsmål i stedet?
Hei Så flott at du mestrer flere språk!Det er riktig at det er mulig å erstatte det obligatoriske fellesfaget fremmedspråk med å ta ditt eget mo...
Hvor kan velge japansk som fremmedspråk?
Hei Du har spennende planer!Din rett til videregående opplæring er knyttet til det fylket hvor du har din folkeregistrert adresse, uavhengig av hvi...
Kan jeg slippe eksamen i spansk?
Hei Det kan være veldig vanskelig å fokusere på fag når det skjer andre ting rundt en på skolen. Gjør skolen noe for å motarbeide rasisme, og ...
Kan jeg slippe å ta Dari 2 når jeg ikke har fremmedspråk fra ungdomsskolen?
Hei, takk for ditt spørsmål! I utgangspunktet er det slik at hvis du ikke har fremmedspråk fra ungdomsskolen må du ta fremmedspråk fellesfag på...
Hvilket språk bør jeg velge på ungdomsskolen?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Skjønner godt at du lurer. Her har du mange fine muligheter, og det viktigste å huske er at det nok går bra uanse...
Fikk ikke velge fremmedspråk
Hei Takk for spørsmålet ditt! Fremmedspråk er en del av grunnskoleopplæringen (se opplæringsloven § 2-3). Jeg kan ikke se at skolen kan nekte d...
Se alle