Hvem har rett på hjelp fra oppfølgingstjenesten?

Ikke søkt videregående skole? Sluttet på skolen eller som lærling? Oppfølgingstjenesten arbeider med og for ungdom som har rett til videregående opplæring.

Sist oppdatert: 18.11.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

""
FÅ HJELP: Målet med oppfølgingstjenesten er å hjelpe ungdom med å fullføre videregående skole. Foto: Marvin Meyer/Unsplash

Oppfølgingstjenesten (OT) jobber for og med ungdom som har rett til videregående opplæring til og med det året de fyller 21 år.

I Norge har alle elever rett til en hel utdanning på videregående skole når de er ferdig med grunnskolen. Dette kalles ungdomsrett og gjelder fra du går ut av ungdomsskolen.

Hva er målet med oppfølgingstjenesten?

Målet med oppfølgingstjenesten er å hjelpe ungdom med å fullføre videregående skole, slik at de sitter igjen med studiekompetanse,yrkeskompetanse eller grunnkompetanse.

Oppfølgingstjenesten skal hjelpe med å formidle tilbud om opplæring, arbeid eller kompetansefremmende tiltak.

Oppfølgingstjenesten skal kontakte deg hvis du:

 • ikke har søkt videregående opplæring
 • ikke har tatt imot tildelt elev- eller læreplass
 • har avbrutt opplæringen før den er ferdig
 • ikke er i arbeid
 • har tapt opplæringsretten som følge av vedtak om bortvisning for resten av skoleåret eller heving av lærekontrakten/opplæringskontrakt

Hvordan tar jeg kontakt?

Du kan selv ta kontakt med oppfølgingstjenesten.

Nærmeste videregående skole eller Inntakskontoret kan gi deg adresse og telefon til oppfølgingstjenesten i ditt område.

Hva kan du få hjelp med?

Oppfølgingstjenesten vil kunne hjelpe deg slik at du får:

 • Råd og veiledning om utdannings- og yrkesvalg.
 • Tilbud om opplæring, praksisplass eller arbeid.
 • Tilbud om en kombinasjon av opplæring i skole og praksisplass i bedrift.

Fakta

Viktig å vite om oppfølgingstjenesten:

 • Tilbudet gjelder til og med det året du fyller 21 år.
 • Alle ansatte i OT har taushetsplikt.
 • Tiltak blir laget i samarbeid med deg.
 • Alle tjenester ved OT er gratis.
 • I OT arbeider pedagoger, psykologer og sosionomer.
""
FÅ HJELP: Målet med oppfølgingstjenesten er å hjelpe ungdom med å fullføre videregående skole. Foto: Marvin Meyer/Unsplash

Fakta

Viktig å vite om oppfølgingstjenesten:

 • Tilbudet gjelder til og med det året du fyller 21 år.
 • Alle ansatte i OT har taushetsplikt.
 • Tiltak blir laget i samarbeid med deg.
 • Alle tjenester ved OT er gratis.
 • I OT arbeider pedagoger, psykologer og sosionomer.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?