Utdanningsprogram på videregående skole

Skal du søke på videregående skole til våren, og lurer på hva du skal velge? Her får du en oppdatert oversikt over de ulike programmene du kan velge mellom både på yrkesfag og studieforberedende.

Sist oppdatert: 15.11.2020 Av: Redaksjonen, ung.no

""
VIKTIG VALG: Det er mye å tenke på når du skal velge utdanningsprogram.

Alle elever som er ferdig med grunnskolen, har rett til videregående utdanning. Dette kalles for ungdomsrett, og du har ungdomsrett fram til du er 24 år.

Du velger enten et studieforberedende eller et yrkesfaglig utdanningsprogram på videregående.

Yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Det er ti yrkesfaglige utdanningsprogram som gir yrkeskompetanse (fagbrev eller svennebrev). Yrkesopplæringen er mer praktisk enn det du er vant til fra ungdomsskolen.

Vanligvis går du de to første årene på skole og har teoretisk og praktisk undervisning. Etter det har du arbeidspraksis i bedrift. Det kalles læretid. Når du har vært lærling i to år, kan du gå opp til fagprøve eller svenneprøve. Når du har bestått fag- eller svenneprøven, er du ferdig utdannet i et yrke.

For noen yrker går du alle tre årene på skole, mens for andre blir du lærling allerede etter Vg1. For noen yrker kan læretiden være lengre eller kortere.

Du velger ikke bort muligheten til å studere senere selv om du velger en yrkesfaglig utdanning. Hvis du ønsker å få generell studiekompetanse , kan du velge bort yrkeskompetansen og ta et teoretisk påbyggingsår det tredje året. Det er også mulig å ta begge deler, ved å ta påbygging til studiekompetanse etter at du har tatt yrkeskompetanse.

Her kan du lese mer om de ulike yrkesfaglige utdanningsprogrammene:

Studieforberedende utdanningsprogrammer

Det er fem studieforberedende utdanningsprogrammer. Alle legger mest vekt på teoretisk kunnskap. Mye av undervisningen her likner på den du er vant til fra ungdomsskolen.

Alle de studieforberedende utdanningsprogrammene tar normalt tre år og gir deg det som heter generell studiekompetanse. Du trenger generell studiekompetanse for å studere på høyskoler og universiteter.

Forskjellen på de fem utdanningsprogrammene er at du fordyper deg i forskjellige fag.

Her kan du lese mer om de ulike studieforberedende utdanningsprogrammene:

Fakta

  • Velg det utdanningsprogrammet du er mest motivert for!
  • Da er det lettere å lykkes og mindre sjanse for at du angrer på valget ditt senere.
  • Snakk med rådgiveren på skolen for hjelp og veiledning til studievalg.
""
VIKTIG VALG: Det er mye å tenke på når du skal velge utdanningsprogram.

Fakta

  • Velg det utdanningsprogrammet du er mest motivert for!
  • Da er det lettere å lykkes og mindre sjanse for at du angrer på valget ditt senere.
  • Snakk med rådgiveren på skolen for hjelp og veiledning til studievalg.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?