Hvordan får jeg generell studiekompetanse?

Generell studiekompetanse er din inngangsbillett til høyere utdanning. Hvordan oppnå generell studiekompetanse? Og finnes det alternative måter å søke høgskole eller universitet på?

Penal på skolpulten (colourbox.com)
KRAV: Generell studiekompetanse er det formelle opptakskravet til høyere utdanning.

Generell studiekompetanse er det formelle opptakskravet til høyere utdanning. Du må altså ha generell studiekompetanse for å komme inn på studier ved høgskole eller universitet.

På videregående skole

Det mest vanlige er at man får et vitnemål med generell studiekompetanse fordi man har en godkjent kombinasjon av fag fra videregående skole. Alle de studieforberedende utdanningsprogrammene fører til generell studiekompetanse på tre år. På alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene kan du også ta studiekompetanse på tre år, eller du kan ta yrkeskompetanse først og studiekompetanse i tillegg.

For deg som går studieforberedende utdanningsprogram

Du oppnår generell studiekompetanse på videregående hvis du går Vg1, Vg2 og Vg3 på et av disse studieforberedende utdanningsprogrammene:

 • Studiespesialisering
 • Idrettsfag
 • Musikk, dans og drama
 • Kunst, design og arkitektur
 • Medier og kommunikasjon

For deg som går yrkesfaglige utdanningsprogram

Du oppnår generell studiekompetanse etter tre år hvis du går to år på et av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene og velger å ta påbygging til generell studiekompetanse det tredje året. I tillegg finnes det et eget treårig løp på Naturbruk som gir generell studiekompetanse.

På disse måtene kan du få generell studiekompetanse:

 • Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram + Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse
 • Vg1, Vg2 og Vg3 på Naturbruk (studieforberedende)
 • Hvis du ønsker yrkeskompetanse, for eksempel et fagbrev, bør du gjøre det først. De som gjør det får rett til å ta påbygging til studiekompetanse i tillegg etterpå.
 • Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram + lærling i bedrift (eller vg3 i skole) + Vg4 påbygging til generell studiekompetanse.

23/5-regelen

For de som er litt mer voksne og som ikke har generell studiekompetanse fra før, er det ganske vanlig å ta studiekompetanse gjennom 23/5-regelen.

For å ha generell studiekompetanse etter denne ordningen må du oppfylle tre kriterier:

 • Du må fylle minst 23 år det året du søker.
 • Du må du kunne dokumentere erfaring fra arbeid og/eller utdanning som til sammen blir minst 5 år. Erfaring som teller er lønnet arbeid, førstegangstjeneste, folkehøgskole, skoleår fra videregående, høyere utdanning, fagskole eller liknende. Omsorg for egne barn kan også oppfylle deler av dette kravet, eller hvis du har vært syk over lengre tid.
 • Du må ha bestått de såkalte studiekompetansefagene.

Det er følgende seks fellesfag fra videregående skole:

Studiekompetanse

Fra studieforberedende

Fra yrkesfag

Norsk (393 timer)

Karakterer på vg3

Karakterer på påbygging

Historie (140 timer)

Karakterer på vg3

Karakterer på påbygging

Samfunnsfag (84 timer)

Karakterer på vg1 eller vg2

Karakterer på vg2

Engelsk (140 timer)

Karakterer på vg1

Karakterer på vg2

Naturfag (140 timer)

Karakterer på vg1

Karakterer på vg1 og påbygging

Matematikk (224 timer)

Karakterer på vg1 og vg2

Karakterer på vg1 og påbygging

På samordnaopptak.no kan du lese mer om 23/5-regelen.

Andre alternativ

Du kan også ha generell studiekompetanse dersom du har:

 • Fullført videregående opplæring ved Steinerskolen
 • Fullført en godkjent fagskoleutdanning
 • Fullført et universitets- eller høgskolestudium
 • Fullført en godkjent utenlandsk utdanning

Det er i tillegg mulig å komme inn på noen studier på høgskole/universitet gjennom forkurs, tre-semesterordning, Y-veien eller teknisk fagskole. Det er spesielt aktuelt for deg som har yrkeskompetanse, men som ikke har generell studiekompetanse. Dette kan du lese mer om på samordnaopptak.no.

Søk om opptak med realkompetanse

Fra du er 25 år kan du søke om opptak til studier på bakgrunn av realkompetanse. Med realkompetanse menes at du kan dokumentere minst fem år med praksis. Det kan være erfaring gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring. Den erfaringen du har må være relevant for det studiet du søker på, og praksisen skal veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene.

På samordnaopptak.no kan du lese mer om realkompetanse.

Fritak fra generell studiekompetanse

Om du ikke har generell studiekompetanse, kan du i helt spesielle tilfeller få dispensasjon. Dispensasjon betyr unntak fra kravet om generell studiekompetanse.

Hvis du har en varig sykdom, funksjonshemming eller lignende som gjør at du ikke klarer å oppfylle kravet, kan det være mulig å få dispensasjon. Det er vanlig at du bare kan få denne fordelen i ett fag, og du kan ikke fylle mer enn 24 år i søknadsåret.

Du må dokumentere at du har forsøkt å ta faget, og du må forklare hvorfor du mener du likevel har de nødvendige forutsetningene for å klare å gjennomføre studiet.

På samordnaopptak.no kan du lese mer om dispensasjon.

Når generell studiekompetanse ikke er nok

Karakterene teller:

Du er dessverre ikke sikret å komme inn på drømmestudiet selv om du har generell studiekompetanse. Det er karakterene dine fra alle årene på videregående som teller. Karakterene dine regnes om til poeng, og det er disse du konkurrerer med.

Til mange studier er det flere søkere enn det er studieplasser, derfor har studiene poenggrenser. Poenggrensen viser den laveste poengsummen som noen kom inn med i opptaket. En poenggrense er aldri bestemt på forhånd, men avgjøres av antall søkere og poengsummen til de ulike søkerne, i forhold til hvor mange studieplasser det er.

Spesielle opptakskrav:

Noen utdanninger har egne opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Det kan for eksempel være at du må ha noen spesielle realfag fra videregående skole, eller at du må ha arbeidserfaring i det faget du skal studere, eller at du må bestå en opptaksprøve.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 13.06.2018

Offentlig og kvalitetssikret
Penal på skolpulten (colourbox.com)
KRAV: Generell studiekompetanse er det formelle opptakskravet til høyere utdanning.

Fakta

Når du har fullført og bestått alle fag og eksamener fra videregående opplæring får du et vitnemål der det står at du «har oppnådd generell studiekompetanse».


Er du usikker på om du har, eller vil få generell studiekompetanse kan skolen din hjelpe deg.

Fikk du svar på det du lurte på?