Reglene for fravær på videregående skole

Skoleåret 2020/2021 er det innført midlertidige endringer i fraværsregelen. I denne artikkelen kan du lære mer om hvordan fraværsgrensen fungerer, og hva de midlertidige reglene betyr for deg.

Gutt med caps går ute på gata
10 PROSENT: Hvis du er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal du i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Foto: Colourbox

Midlertidige endringer

Skoleåret 2020/2021 trenger ikke du som elev å dra til fastlegen for å få dokumentert fraværet ditt. Dette er en del av de midlertidige fraværsreglene. Du kan lese mer om dem på udir.no.

Disse midlertidige reglene innebærer at:

 • Kravet om å dokumentere fravær av helsegrunner ikke gjelder dette skoleåret. Du må med andre ord ikke dra til fastlegen din dersom du er syk. Du som elev må likevel levere en bekreftelse på fravær fra foreldrene dine, dersom du er under 18 år. Er du over 18, må du levere egenmelding.
 • Dersom du har fravær som skyldes helsegrunner og har levert bekreftelse fra foreldre, eller egenmelding, skal ikke dette fraværet føres på ditt vitnemål eller kompetansebevis. Dette gjelder hele skoleåret 2020/2021.
 • Elever som høsten 2020 går på Vg4 påbygging til generell studiekompetanse, og som innen 1. november gjennomfører fag- eller svenneprøve som våren 2020 ble utsatt på grunn av covid-19-utbruddet, kan få fraværet ansett som dokumentert. Fraværet skal ikke føres på vitnemålet eller kompetansebeviset ditt.

Utover disse midlertidige reglene gjelder fraværsgrensen i videregående skole som normalt. Videre i denne artikkelen kan du lære mer om hvordan fraværsgrensen fungerer.

Fraværsgrensen i korte trekk

 • Hvis du som elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal du i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke ditt totale fravær.
 • Selv om du ikke får halvårsvurdering til jul, kan du få standpunktkarakter hvis du har mindre enn 10 prosent fravær i faget gjennom hele skoleåret.
 • Dersom du står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær skal du få varsel om dette. Skolen plikter å følge deg opp tett dersom du står i fare for å ikke få vurdering i et fag.

Fraværsgrense på 15 prosent for noen få

Rektor kan avgjøre om elever i en vanskelig livssituasjon skal få karakter hvis de har udokumentert fravær på under 15 prosent. Dette vil kun gjelde noen få elever, og årsaken til fraværet vil være avgjørende.

Rektor kan ikke godta fravær over 15 prosent. Ta kontakt med rektor hvis du mener dette gjelder deg.

Dette er ikke fravær, selv om du er ute av timen

Hvis du er ute av skoletimen på grunn av en elevrettighet, er det ikke fravær.

Eksempler:

 • Samtale med rådgiver, lærer eller rektor
 • Møte med PP-tjenesten
 • Elevrådsarbeid godkjent av skolen
 • Organisert studiearbeid avtalt med faglærer på forhånd

Dette regnes som fravær

Dette er fravær du ikke kan trekke fra på fraværsgrensen:

 • Bortvisning
 • Deler av kjøreopplæringen
 • Lokale eller regionale arrangementer som skolen ikke gir fri til, for eksempel kretsmesterskap
 • Politisk streik der elevene streiker
 • Fravær hvor du ikke kan dokumentere gyldig grunn

Obligatorisk kjøreopplæring

Deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensen.

Unntaket gjelder for sikkerhetskurs på bane (4 timer) og del to og tre av sikkerhetskurs på vei (5 timer kjøring på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø) til førerkort klasse B.

Resten av kjøreopplæringen eller førerprøvene kan du ikke unnta fra fraværsgrensen.

Alt fravær til kjøreopplæring og førerprøver kommer på vitnemålet.

Hvilket fravær kommer på vitnemålet?

I utgangspunktet kommer alt fravær på vitnemålet (unntak for fravær av helsegrunner skoleåret 2020/2021). Ti hele dager per år kan trekkes fra dersom du dokumenterer gyldig fraværsgrunn.

Maksimalt to av de ti dagene kan gjelde religiøs høytid.

Sykefravær må dokumenteres med legeerklæring, og du kan kun trekke fra fraværsdager fra og med fjerde sykedag ved sykdom på mer enn tre dager.

For kronisk syke, kan fravær trekkes fra fra dag én. Maksimalt antall dager du kan trekke fra på vitnemålet er uansett ti.

Fravær med gyldig grunn utover de ti dagene du har trukket fra, kommer på vitnemålet. Men hvis fraværet er dokumentert med gyldig grunn kan det holdes utenfor fraværsgrensen.

Hva skjer når du bryter fraværsgrensen?

Du skal få varsel når det er fare for at du går over fraværsgrensen. Når du har over 10 prosent udokumentert eller ugyldig fravær i ett fag i løpet av et skoleår, kan du ikke få standpunktkarakter. Du har da følgende muligheter:

 • Fortsette som elev: Fortsette som elev i faget, levere oppgaver og få underveisvurdering av læreren. Du kan få sluttvurdering uten karakter, men du får ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Du kan ta faget som privatist et senere semester. Du får ikke være elev og privatist på en gang, jf. forskrift til opplæringslova § 3-10 første ledd. Fylkeskommunen vurderer om du får fortsette videre i Vg2 eller Vg3 i mellomtiden.
 • Privatist: Slutte som elev i faget og gå opp som privatist med en gang. Fristen for å melde seg opp som privatist finner du her.
 • Bytte fag eller skole: Hvis du får bytte fag eller skole, settes fraværet til null.

Du kan klage

På standpunktkarakterer har du klagerett, også hvis du får «Ikke vurdert (IV)» fordi du har mer enn 10 prosent fravær. På halvårsvurdering er det ingen klagerett fordi karakteren ikke er endelig. Du kan derfor ikke klage formelt på at du får «Ikke vurdert» til halvårsvurderingen.

Selv om du har fått «Ikke vurdert» i en halvårsvurdering, kan du likevel få standpunktkarakter hvis du holder deg innenfor fraværsgrensen på 10 prosent hele året under ett.

Kan få «Ikke vurdert» uten å bryte fraværsgrensa

For at læreren skal kunne sette karakter, må du ha deltatt i timene, tatt prøver og levert innleveringer. Det vil si at du kan risikere å få «Ikke vurdert (IV)» selv uten å bryte fraværsgrensa. Du får varsel hvis læreren har for lite grunnlag for å sette karakter. Da kan du tilby læreren å ta en prøve eller levere en ekstra oppgave.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 14.11.2020

Offentlig og kvalitetssikret
Gutt med caps går ute på gata
10 PROSENT: Hvis du er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal du i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Foto: Colourbox

Fakta

Du kan få fjernet inntil ti dager fravær dersom du:


 • Deltar i politisk arbeid i partier og organisasjoner.
 • Arbeider som tillitsvalgt.
 • Deltar i hjelpearbeid (for eksempel for Røde Kors).
 • Lovpålagt oppmøte (som sesjon eller møte i retten).
 • Helsegrunner (langvarig sykdom).
 • Velferdsgrunner (for eksempel alvorlig sykdom, sykt barn eller død i familien).
 • Representasjon i arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå (f.eks. kultur- eller idrettsarrangementer).

Lurer du på noe om fravær? Send inn spørsmål anonymt til elevombudet på ung.no/oss.

Fikk du svar på det du lurte på?