Reglene for fravær på videregående skole

På grunn av smittesituasjonen er fraværsreglene endret ut skoleåret.

Gutt med caps går ute på gata
10 PROSENT: Hvis du er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal du i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Foto: Colourbox

På grunn av Korona-pandemien har regjeringen besluttet å innføre unntak fra fraværsreglene i videregående skole.

Det betyr at du ikke trenger dokumentasjon fra fastlege ved sykefravær. Er du under 18 år må du likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

Obs! Legger du ikke fram egenmelding eller foreldrebekreftelse, gjelder fraværsgrensen som normalt.

Det er likevel viktig å huske på at høyt fravær, uansett grunn, kan føre til at lærer i det enkelte fag kan mangle vurderingsgrunnlag. Husk også at fraværet blir registrert på vitnemål og andre kompetansebevis.

Unntaket fra fraværsgrensen vil vare fram til 1. juli 2022.

Fakta

Du kan få fjernet inntil ti dager fravær dersom du:

 • Deltar i politisk arbeid i partier og organisasjoner.
 • Arbeider som tillitsvalgt.
 • Deltar i hjelpearbeid (for eksempel for Røde Kors).
 • Lovpålagt oppmøte (som sesjon eller møte i retten).
 • Helsegrunner (langvarig sykdom).
 • Velferdsgrunner (for eksempel alvorlig sykdom, sykt barn eller død i familien).
 • Representasjon i arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå (f.eks. kultur- eller idrettsarrangementer).

Lurer du på noe om fravær? Send inn spørsmål anonymt til elevombudet på ung.no/oss.

Fraværsgrensen i korte trekk

 • Hvis du som elev er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal du i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke ditt totale fravær.
 • Selv om du ikke får halvårsvurdering til jul, kan du få standpunktkarakter hvis du har mindre enn 10 prosent fravær i faget gjennom hele skoleåret.
 • Dersom du står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær skal du få varsel om dette. Skolen plikter å følge deg opp tett dersom du står i fare for å ikke få vurdering i et fag.

Fraværsgrense på 15 prosent for noen få

Rektor kan avgjøre om elever i en vanskelig livssituasjon skal få karakter hvis de har udokumentert fravær på under 15 prosent. Dette vil kun gjelde noen få elever, og årsaken til fraværet vil være avgjørende.

Rektor kan ikke godta fravær over 15 prosent. Ta kontakt med rektor hvis du mener dette gjelder deg.

Dette er ikke fravær, selv om du er ute av timen

Hvis du er ute av skoletimen på grunn av en elevrettighet, er det ikke fravær.

Eksempler:

 • Samtale med rådgiver, lærer eller rektor
 • Møte med PP-tjenesten
 • Elevrådsarbeid godkjent av skolen
 • Organisert studiearbeid avtalt med faglærer på forhånd

Dette regnes som fravær

Dette er fravær du ikke kan trekke fra på fraværsgrensen:

 • Bortvisning
 • Deler av kjøreopplæringen
 • Lokale eller regionale arrangementer som skolen ikke gir fri til, for eksempel kretsmesterskap
 • Politisk streik der elevene streiker
 • Fravær hvor du ikke kan dokumentere gyldig grunn

Obligatorisk kjøreopplæring

Deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensen.

Unntaket gjelder for sikkerhetskurs på bane (4 timer) og del to og tre av sikkerhetskurs på vei (5 timer kjøring på landevei og 4 timer planlegging og kjøring i variert trafikkmiljø) til førerkort klasse B.

Resten av kjøreopplæringen eller førerprøvene kan du ikke unnta fra fraværsgrensen.

Alt fravær til kjøreopplæring og førerprøver kommer på vitnemålet.

Hvilket fravær kommer på vitnemålet?

I utgangspunktet kommer alt fravær på vitnemålet (unntak for fravær av helsegrunner skoleåret 2020/2021). Ti hele dager per år kan trekkes fra dersom du dokumenterer gyldig fraværsgrunn.

Maksimalt to av de ti dagene kan gjelde religiøs høytid.

Sykefravær må dokumenteres med legeerklæring, og du kan kun trekke fra fraværsdager fra og med fjerde sykedag ved sykdom på mer enn tre dager.

For kronisk syke, kan fravær trekkes fra fra dag én. Maksimalt antall dager du kan trekke fra på vitnemålet er uansett ti.

Fravær med gyldig grunn utover de ti dagene du har trukket fra, kommer på vitnemålet. Men hvis fraværet er dokumentert med gyldig grunn kan det holdes utenfor fraværsgrensen.

Hva skjer når du bryter fraværsgrensen?

Du skal få varsel når det er fare for at du går over fraværsgrensen. Når du har over 10 prosent udokumentert eller ugyldig fravær i ett fag i løpet av et skoleår, kan du ikke få standpunktkarakter. Du har da følgende muligheter:

 • Fortsette som elev: Fortsette som elev i faget, levere oppgaver og få underveisvurdering av læreren. Du kan få sluttvurdering uten karakter, men du får ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter. Du kan ta faget som privatist et senere semester. Du får ikke være elev og privatist på en gang, jf. forskrift til opplæringslova § 3-10 første ledd. Fylkeskommunen vurderer om du får fortsette videre i Vg2 eller Vg3 i mellomtiden.
 • Privatist: Slutte som elev i faget og gå opp som privatist med en gang. Fristen for å melde seg opp som privatist finner du her.
 • Bytte fag eller skole: Hvis du får bytte fag eller skole, settes fraværet til null.

Du kan klage

På standpunktkarakterer har du klagerett, også hvis du får «Ikke vurdert (IV)» fordi du har mer enn 10 prosent fravær. På halvårsvurdering er det ingen klagerett fordi karakteren ikke er endelig. Du kan derfor ikke klage formelt på at du får «Ikke vurdert» til halvårsvurderingen.

Selv om du har fått «Ikke vurdert» i en halvårsvurdering, kan du likevel få standpunktkarakter hvis du holder deg innenfor fraværsgrensen på 10 prosent hele året under ett.

Kan få «Ikke vurdert» uten å bryte fraværsgrensa

For at læreren skal kunne sette karakter, må du ha deltatt i timene, tatt prøver og levert innleveringer. Det vil si at du kan risikere å få «Ikke vurdert (IV)» selv uten å bryte fraværsgrensa. Du får varsel hvis læreren har for lite grunnlag for å sette karakter. Da kan du tilby læreren å ta en prøve eller levere en ekstra oppgave.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 11.01.2022

Offentleg og kvalitetssikra
Gutt med caps går ute på gata
10 PROSENT: Hvis du er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal du i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Foto: Colourbox

Fakta

Du kan få fjernet inntil ti dager fravær dersom du:

 • Deltar i politisk arbeid i partier og organisasjoner.
 • Arbeider som tillitsvalgt.
 • Deltar i hjelpearbeid (for eksempel for Røde Kors).
 • Lovpålagt oppmøte (som sesjon eller møte i retten).
 • Helsegrunner (langvarig sykdom).
 • Velferdsgrunner (for eksempel alvorlig sykdom, sykt barn eller død i familien).
 • Representasjon i arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå (f.eks. kultur- eller idrettsarrangementer).

Lurer du på noe om fravær? Send inn spørsmål anonymt til elevombudet på ung.no/oss.

Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Elev- og lærlingombudene - spørsmål og svar om dine rettigheter

Ombudene skal passe på at du som er elev eller lærling i videregående får de rettighetene du har krav på. Vi har samlet noen eksempler på problemer du kan oppleve på skolen - og som ombudene kan hjelpe med.

Skole i Oslo (foto: ung.no)

Føler du deg urettferdig behandlet på skolen?

Blir du ikke sett i timene? Får du dårligere karakterer eller flere anmerkninger enn du synes du fortjener? Her er en oversikt over hva du kan gjøre for å løse problemet.

Tomt klasserom (colourbox.com)

Er du skolelei?

Sliter du med å holde motivasjonen oppe på skolen? Kanskje synes du skolen er kjedelig, og det er et ork å stå opp om morgenen. Hva gjør du?

Hva teller for karakteren?

Det er ikke tilfeldig hvordan karakterene settes. Her er en oversikt over hva lærerne vektlegger når de setter dine karakterer.

Prøve på skolen (colourbox.com)
Aktuelt

Å nei, ikke mensen nå!

Skal du ha mensen akkurat den uka du skal på badeferie? Her er noen tips hvis det passer dårlig med mensen akkurat nå.

Skal sette inn tampong på badet (ung.no)

Hva skjer hvis du ikke består alle fag?

Har du strøket på eksamen eller ikke fått godkjent et fag på VGS? Her kan du lese om konsekvensene av det – og hvordan du kan komme deg videre.

Norges grunnlovsdag - 17. mai

17. mai feirer vi Grunnloven og at Norge er et demokrati hvor alle borgerne har de samme rettighetene.

17. mai-tog (foto: colourbox.com)