Reglene for fravær på videregående skole

Hvor mye fravær kan jeg ha? Hva er gyldige grunner til å være borte fra undervisningen - og hva er ikke? Her får du svar på ofte stilte spørsmål om fravær på videregående.

Sist oppdatert: 06.09.2022 Av: Redaksjonen, ung.no

Foto av tomme stoler i en forelesningssal.
FRAVÆR: Hvis du er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal du i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Foto: Ross Sneddon/Unsplash

På videregående skole har du som elev plikt til å møte opp til alle timer, og det er lovfestede regler for hvor mye fravær du kan ha i et fag.

Disse står skrevet i forskrift til opplæringsloven, og vi har oppsummert dem i denne artikkelen.

Fraværsgrensen i korte trekk

 • Hvis du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, skal du som hovedregel ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget.
 • Du kan få papirer på gyldig fravær (dokumentert fravær). Da vil det ikke telle på fraværsgrensen.
 • Fraværsgrensen gjelder timefravær i enkeltfag, ikke ditt totale fravær.
 • Dersom du står i fare for å ikke få karakter på grunn av fravær, skal du få varsel om dette. Hvis du er under 18 år, skal foresatte også varsles. Skolen plikter å følge deg opp dersom du står i fare for å ikke få vurdering i et fag.

Hva regnes som gyldig fravær?

Dette regnes som gyldige grunner til å være borte fra undervisningen, dersom du kan dokumentere det:

Fakta

Du kan få fjernet inntil ti dager fravær dersom du:

 • Deltar i politisk arbeid i partier og organisasjoner.
 • Arbeider som tillitsvalgt.
 • Deltar i hjelpearbeid (for eksempel for Røde Kors).
 • Lovpålagt oppmøte (som sesjon eller møte i retten).
 • Helsegrunner (langvarig sykdom).
 • Velferdsgrunner (for eksempel alvorlig sykdom, sykt barn eller død i familien).
 • Representasjon i arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå (f.eks. kultur- eller idrettsarrangementer).

Hva regnes som udokumentert fravær?

Dette er fravær du ikke kan trekke fra på fraværsgrensen:

 • Bortvisning fra undervisning
 • Deler av kjøreopplæringen
 • Lokale eller regionale arrangementer som skolen ikke gir fri til, for eksempel kretsmesterskap
 • Politisk streik der elevene streiker
 • Fravær hvor du ikke kan dokumentere gyldig grunn

Hvilket fravær kommer på vitnemålet?

 • I utgangspunktet kommer alt fravær på vitnemålet (unntak for fravær av helsegrunner skoleåret 2020/2021). Fraværet skal føres som dager og enkelttimer. Enkelttimer kan ikke gjøres om til dager.
 • Ti hele dager per år kan trekkes fra dersom du dokumenterer gyldig fraværsgrunn.
 • Maksimalt to av de ti dagene kan gjelde religiøs høytid.
 • Sykefravær må dokumenteres med legeerklæring, og du kan kun trekke fra fraværsdager fra og med fjerde sykedag ved sykdom på mer enn tre dager.
 • For kronisk syke, kan fravær trekkes fra fra dag én. Maksimalt antall dager du kan trekke fra på vitnemålet er uansett ti.
 • Fravær med gyldig grunn utover de ti dagene du har trukket fra, kommer på vitnemålet. Men hvis fraværet er dokumentert med gyldig grunn kan det holdes utenfor fraværsgrensen.

Fraværsgrense på 15 prosent for noen få

Rektor kan avgjøre om elever i en vanskelig livssituasjon skal få karakter hvis de har udokumentert fravær på under 15 prosent.

Dette vil kun gjelde noen få elever, og årsaken til fraværet vil være avgjørende.

Rektor kan ikke godta fravær over 15 prosent. Ta kontakt med rektor hvis du mener dette gjelder deg.

Hva skjer når du bryter fraværsgrensen?

Du skal få varsel når det er fare for at du går over fraværsgrensen.

Når du har over 10 prosent udokumentert eller ugyldig fravær i ett fag i løpet av et skoleår, kan du ikke få standpunktkarakter.

Du har da følgende muligheter:

Fortsette som elev

Fortsette som elev i faget, levere oppgaver og få underveisvurdering av læreren. Du kan få sluttvurdering uten karakter, men du får ikke halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter.

Du kan ta faget som privatist et senere semester. Du får ikke være elev og privatist på en gang, jf. forskrift til opplæringslova § 3-10 første ledd.

Fylkeskommunen vurderer om du får fortsette videre i Vg2 eller Vg3 i mellomtiden.

Gå opp som privatist

Du kan slutte som elev i faget og gå opp som privatist med en gang.

Fristen for å melde seg opp som privatist finner du her.

Du kan klage

På standpunktkarakterer har du klagerett, også hvis du får «Ikke vurdert (IV)» fordi du har mer enn 10 prosent fravær.

På halvårsvurdering er det ingen klagerett fordi karakteren ikke er endelig. Du kan derfor ikke klage formelt på at du får «Ikke vurdert» til halvårsvurderingen.

Selv om du har fått «Ikke vurdert» i en halvårsvurdering, kan du likevel få standpunktkarakter hvis du holder deg innenfor fraværsgrensen på 10 prosent hele året under ett.

Kan få «Ikke vurdert» uten å bryte fraværsgrensa

For at læreren skal kunne sette karakter, må du ha deltatt i timene, tatt prøver og levert innleveringer.

Det vil si at du kan risikere å få «Ikke vurdert (IV)» selv uten å bryte fraværsgrensa.

Du får varsel hvis læreren har for lite grunnlag for å sette karakter. Snakk med læreren din for å høre om det er noe du kan gjøre for å likevel bli vurdert.

Foto av tomme stoler i en forelesningssal.
FRAVÆR: Hvis du er borte i mer enn 10 prosent av timene i et fag, skal du i utgangspunktet ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. Foto: Ross Sneddon/Unsplash

Fakta

Du kan få fjernet inntil ti dager fravær dersom du:

 • Deltar i politisk arbeid i partier og organisasjoner.
 • Arbeider som tillitsvalgt.
 • Deltar i hjelpearbeid (for eksempel for Røde Kors).
 • Lovpålagt oppmøte (som sesjon eller møte i retten).
 • Helsegrunner (langvarig sykdom).
 • Velferdsgrunner (for eksempel alvorlig sykdom, sykt barn eller død i familien).
 • Representasjon i arrangementer på nasjonalt og internasjonalt nivå (f.eks. kultur- eller idrettsarrangementer).

Spørsmål og svar