Slik oppnår du respekt

Du skal ha respekt for andre, men du skal også bli respektert! Finn ut hvordan du oppnår respekt, og få tips om hvordan du kan vise andre mer respekt.

Sist oppdatert: 13.02.2019 Av: Redaksjonen, ung.no

Gutt som står lent inntil en vegg med armene i kors og bestemt ansiktsuttrykk
RESPEKT: For å få respekt må du også vise respekt. Vær åpen og lytt til andre, så kan du forvente det samme tilbake.

Hva er respekt?

Respekt handler om holdninger overfor andre personer. Når du respekterer noen ser du dem som dine likemenn, eller setter dem høyere enn deg selv, men du kan også respektere en persons handlinger eller meninger.

Å respektere andre betyr ikke nødvendigvis at du er enig i alt personen gjør eller sier, men at du aksepterer at personen er - eller tenker - annerledes enn deg selv.

Alle ønsker å bli respektert av de man har rundt seg, dette gjelder i alle relasjoner fra familie, til venner, lærere eller personer du ikke kjenner. Man kan føle seg overkjørt, tilsidesatt eller mobbet dersom man ikke blir respektert.

Eksempler på holdninger som ikke skaper respekt kan være nedlatenhet, hån, arroganse, spydighet og ignoranse, løgn, tyveri og mistro.

Stå opp for deg selv!

Et av de beste triksene for å oppnå respekt er å lære seg å stå opp for seg selv og si ifra på en ordentlig og seriøs måte. Dersom noen sier noe frekt gjelder det å sette ned foten og si at det ikke er greit.

Dette trengs en del øving og selvtillit, da de som slenger med leppa gjerne ikke gir seg av litt tilsnakk. Allikevel er det viktig å stå på sitt og få andre rundt til å skjønne at du har rett. Du trenger nødvendigvis ikke bli sint og sur da dette kan ha motsatt effekt, men vær helt alvorlig og blås av det de sier som tåpelig og barnslig.

Le det bort med humor

Selvironi er et annet virkemiddel som ofte hjelper dersom man føler seg usikker. Vær bevisst på dine egne svakheter og gjerne bli med på tullet som de andre slenger etter deg og vis at det ikke påvirker deg. Da vil du med en gang heve deg over de som er frekke.

Dette krever selvfølgelig en del øving, men det viktigste er at du er sikker på deg selv og din sak. Du har like mye rett til plass og oppmerksomhet som alle andre, og alle fortjener å bli møtt med respekt og vennlighet.

Frykt er ikke respekt

Noen prøver å oppnå respekt ved å oppføre seg truende slik at andre skal frykte dem. Men det at andre folk er redde for deg, er ikke det samme som å ha respekt. Denne oppførselen kan faktisk virke mot sin hensikt fordi folk gjerne mister respekten for dem som bruker hersketeknikker og makt for å nå frem.

Andre oppnår respekt gjennom gode resultater eller gjennom en væremåte som gjør at de får respekt. Noen kan for eksempel komme inn i et rom og bli respektert fra første øyeblikk, mens andre må jobbe hardere for dette.

En gylden regel for å oppnå respekt hos andre, er å behandle andre med respekt. Dette gjelder uansett alder, og uavhengig av om man er gode venner eller ikke.

Det er viktig å huske på at alle er forskjellige. Vi har ulik klesstil, interesser og oppfatninger av hva som er kult, og det ene er ikke nødvendigvis mer riktig enn det andre. Det å respektere disse ulikhetene er viktig for å unngå konflikter og for å unngå at folk føler seg krenket eller mobbet. Det er mye respekt i å akseptere andre for den de er!

Lærere og respekt

Hvor stor respekt elever har for en lærer er svært varierende. Noen lærere trenger bare å vise seg i klasseromsdøra for at det skal bli stille, mens andre sliter med uro i timen og elever som krangler og ikke følger med.

En god lærer er kunnskapsrik og vet hva han snakker om, samtidig som han er åpen for høre på hva elevene mener, tenker og synes. Ved å inkludere elevene i undervisningen og å ta deres tilbakemeldinger på alvor, viser læreren respekt overfor elevene. Og å gi respekt fører ofte til at man selv får respekt.

Familie og respekt

Ungdomstiden kan være frustrerende, og mange føler at foreldre og familie ikke gir dem den respekten de mener de fortjener. Dette kan føre til uenigheter og krangler. Det beste man kan gjøre for å bli respektert og behandlet som en 'ung voksen' person er å vise det ved å:

 • være åpen slik at foreldrene forstår dine valg
 • ta avgjørelser som er gode for deg selv, også på lang sikt
 • vise at du ser konsekvenser av de valgene du tar
 • bidra til fellesskapet hjemme, sosialt og med oppgaver
 • respektere de andre i familien

Hvordan vet du at du har respekt?

Folk viser respekt på forskjellige måter, så det er ikke alltid like lett å vite om man har en persons respekt eller ikke. Ofte merker man det på måten man blir behandlet på. Tegn på at man har respekt kan være at:

 • Man føler at man kan være seg selv med de man har rundt deg, at de godtar deg for den du er og ikke rakker ned på deg eller ber deg forandre deg.
 • At folk inkluderer deg i samtalen eller diskusjoner, og ber om din mening.
 • At folk sier sin mening til deg, men aksepterer at du er uenig, og ikke prøver å få deg til å forandre synspunkt.

Fakta

Tips for å vise venner mer respekt:

 • Vær ærlig og vis at du er til å stole på.
 • Respekter valg de tar. Du kan selvfølgelig være uenig, men anerkjenn at det er deres valg.
 • Vis interesse. Lytt til det de har å si, og still gjerne spørsmål.
 • Bruk tid på vennene dine, og vær der for dem hvis de trenger det.
 • Se an omgangstonen. Noen tåler godt at man tuller med dem, mens andre kan oppfatte det som erting eller mobbing. Forsøk å være bevisst på hvordan ulike venner takler ulike ting.
Gutt som står lent inntil en vegg med armene i kors og bestemt ansiktsuttrykk
RESPEKT: For å få respekt må du også vise respekt. Vær åpen og lytt til andre, så kan du forvente det samme tilbake.

Fakta

Tips for å vise venner mer respekt:

 • Vær ærlig og vis at du er til å stole på.
 • Respekter valg de tar. Du kan selvfølgelig være uenig, men anerkjenn at det er deres valg.
 • Vis interesse. Lytt til det de har å si, og still gjerne spørsmål.
 • Bruk tid på vennene dine, og vær der for dem hvis de trenger det.
 • Se an omgangstonen. Noen tåler godt at man tuller med dem, mens andre kan oppfatte det som erting eller mobbing. Forsøk å være bevisst på hvordan ulike venner takler ulike ting.

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?