Blir du presset, truet eller tvunget til å gifte deg?

Tvangsekteskap er forbudt i Norge. Hvis du ikke ønsker å gifte deg og opplever at du ikke kan nekte, er det snakk om tvangsekteskap.

Sist oppdatert: 28.12.2023 Av: Redaksjonen, ung.no

Bilde av en ung person som ser ut av et lite vindu med sterkt lys.
FÅ HJELP: Det er mange som kan hjelpe deg hvis du blir presset til å gifte deg mot din vilje. Foto: Mario Azzi, Unsplash.

Det å få velge en kjæreste og partner selv er viktig for å kunne vite om personen er riktig for deg.

Noen foreldre eller slektninger har sterke ønsker om hvem som passer som partner for barna i familien.

Hva er tvangsekteskap?

Når noen utsettes for tvangsekteskap skjer det ofte over tid, og det er som regel ikke snakk om fysisk tvang.

Tvangsekteskap handler om foreldre som maser, og om unge som opplever dårlig samvittighet og frykt for å skuffe foreldrene eller andre slektninger.

Ofte øker også presset etter hvert, spesielt om familien har funnet kandidater som man må vurdere.

Flere opplever at de må holde kjærester som de selv har valgt skjult, fordi familien har andre planer. Det kan oppleves vondt og være en psykisk belastning.

Hvis du har følt deg så presset til å gifte deg at du ikke torde å si nei, er det tvangsekteskap.

Tvangsekteskap er ulovlig i Norge

Norsk lov forbyr tvangsekteskap og barneekteskap.

  • Det er ikke lov til å gifte seg før man blir 18 år.
  • Hvis foreldre lager avtaler for barna om ekteskap, er planene ikke gyldige.
  • Det er straffbart å presse eller tvinge noen til å gifte seg, eller tvinge eller presse noen til å være sammen med en annen person som om man er gift.

Her kan du få hjelp

Hvis du opplever mas eller trusler om å gifte deg eller være sammen med noen du ikke har valgt selv, er det viktig at du får hjelp og støtte.

Under 18 år og trenger hjelp

Hvis du er under 18 år, bør du ta kontakt med en voksen som du stoler på.

Det kan være noen på skolen, en skolehelsesøster, mangfoldsrådgiver eller andre voksne som kan støtte deg og søke hjelp til deg.

Du kan snakke med noen helt anonymt på chat eller på telefon hos Alarmtelefonen for barn og unge, de har mye erfaring med å snakke med barn og unge i liknende situasjoner.

Over 18 år og trenger hjelp

Hvis du er over 18 år bør du og så snakke med noen du stoler på. Hvis du ønsker å snakke med noen anonymt, kan du ta kontakt på chat eller på telefon hos Røde Kors-telefonen.

Du kan også kontakte Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold på telefon 478 090 50.

Få oppløst tvangsekteskap

Har du allerede blitt utsatt for tvangsekteskap, kan du også få hjelp.

Ekteskap inngått under tvang er ulovlig i Norge og kan bli kjent ugyldig. 

Hvis du har blitt tvunget til å inngå ekteskap, kan du reise søksmål for å få kjent ekteskapet ugyldig eller få direkte skilsmisse (uten separasjonstid).

Det er viktig å være klar over at et søksmål for å gjøre ekteskapet ugyldig, må reises innen bestemte frister:

  • Du må reise søksmål innen seks måneder etter at du har blitt fri fra tvangen.
  • Du må reise søksmålet innen fem år etter at ekteskapet er inngått.

Åpen

VoldSeksuelle overgrepProblemer hjemme

Åpen

VoldLikestilling og diskrimineringProblemer hjemme
Bilde av en ung person som ser ut av et lite vindu med sterkt lys.
FÅ HJELP: Det er mange som kan hjelpe deg hvis du blir presset til å gifte deg mot din vilje. Foto: Mario Azzi, Unsplash.

Åpen

VoldSeksuelle overgrepProblemer hjemme

Åpen

VoldLikestilling og diskrimineringProblemer hjemme

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?