Selv om det kanskje kan føles vanskelig å ta opp ting som ikke er så bra med den du leier bolig av, så er det helt nødvendig at du gjør det.

Utleier har plikter overfor deg som leietaker, men det er umulig for utleier å rette opp i feil og mangler, eller ta hensyn til deg og dine behov, hvis du ikke sier i fra.

Støy og bråk

Hører du ofte høy musikk, instrumentspilling, krangling, festing eller annet bråk fra utleier sin bolig, som blir forstyrrende for deg, har du lov til å si ifra.

Det beste er om du møter utleier ansikt til ansikt, men det kan være lurt å sende melding og si i fra om problemet for å ha bevis på at du har sagt ifra.

Fortell at det er veldig forstyrrende for deg når de for eksempel ofte spiller høy musikk i timevis, for du hører alt veldig godt. Du kan for eksempel si at du ikke får ro til å jobbe med skolearbeid. Etter husleieloven § 5-2 er utleier pliktig til å opprettholde vanlig ro i eiendommen.

Dette gjelder både i forhold til utleiers egen aktivitet, og andre leietakeres aktivitet.

Ødelagte møbler og hvitevarer

Har komfyren eller vaskemaskinen (hvitevarer) som fulgte med leiligheten gått i stykker? Om det er utleier som er ansvarlig for å rette eller erstatte dette, avhenger av hva som er avtalt i kontrakten.

Mange kontrakter har imidlertid samme regler som husleieloven, som sier at når noe er ødelagt og må skiftes ut, er det utleier sitt ansvar. Derfor kan du si ifra til utleier at møblene har gått i stykker, og si at du lurer på når han/hun har mulighet til å ordne opp.

Husk at det er du som må erstatte eller reparere møblene hvis de er ødelagte på grunn av uforsiktig bruk av deg eller dine gjester. Merk også at vedlikehold av møblene er ditt ansvar så lenge de ikke er festet til annet fast inventar, for eksempel at oppvaskmaskinen er festet til kjøkkeninnredningen.

Du har likevel faktisk ansvar for å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter, brytere og varmtvannsbeholdere, ifølge husleieloven.

Uenigheter i kollektivet

Hvis du bor med flere, kan du snakke med utleier dersom det er problemer i kollektivet.

Det kan være at noen aldri vasker eller rydder etter seg, går ut med søpla, eller at noen bråker veldig – spesielt sent på kvelden og på natta. Du bør prøve å ta opp dette med den eller de det gjelder før du snakker med utleier, men hvis det ikke fungerer så forklarer du bare helt enkelt situasjonen til utleier.

Husleieloven sier at utleier har ansvar for å gripe inn dersom leietakere eller andre som bruker eiendommen bidrar til at det ikke opprettholdes vanlig ro og orden i boligen.

Tett på badet

Ifølge husleieloven er det leietaker som skal vedlikeholde kraner og vannklosetter. Når det gjelder tett vask hjelper det ofte å prøve med avløpsåpner, som du får kjøpt på matbutikken.

Det kan uansett være lurt å informere utleier hvis du får problemer med tett toalett eller vask, i tilfelle det blir verre eller at du ikke får fikset problemet med for eksempel avløpsåpner.

Det er veldig kaldt inne

Hvis du plages med at det er kaldt der du bor, selv om du har slått på ovner og varmekabler du har tilgjengelig, så er det viktig at du forteller utleier om dette, for du skal ikke trenge å fryse.

Fortell at du fryser veldig, og forklar hva du har gjort for å prøve å få opp varmen og hva du plages med.

Matlukt

Det er lov å si ifra om du ofte kjenner ubehagelig matlukt som setter seg godt i hybelen eller leiligheten din, som kommer fra utleiers bolig. Du kan ikke be om at utleier slutter å lage maten han/hun/familien vil, men du kan prøve å snakke med dem om dette.

Fortell at det er ubehagelig for deg, og at du nesten ikke klarer å være hjemme når du kjenner den matlukten. Kanskje kan utleier lufte bedre under matlagingen?

Noen generelle tips er å tenke gjennom hva du skal si til utleier, og hvordan du skal si det. Det er veldig viktig å være saklig, og ikke virke irritert eller klagete første gang du tar opp noe med utleier.

Å skrive ned det du skal si kan være lurt, eller lage ei liste med det du skal ta opp.

Den aller beste måten å ta opp noe med utleier på er å møte han ansikt til ansikt, men hvis du synes det er veldig ekkelt kan du ringe, sende en e-post eller melding. Du må bare kjenne på hva du føler er best for deg.

Hvis du møter eller ringer utleier, kan det være lurt å sende en oppsummerende melding eller e-post til utleier om innholdet i samtalen deres etterpå. Det er lurt å ha i tilfelle du senere får behov for å bevise det som er sagt eller avtalt.