Adoptert og vil vite mer om din opprinnelse?

Det er naturlig å være nysgjerrig på sin egen opprinnelse. Her er noen råd til deg som ønsker informasjon om bakgrunn og biologisk familie.

Sist oppdatert: 28.06.2021 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med en psykolog.

Ung jente med lue som ser ut i luften og smiler.
STØTTE: Prosessen kan være emosjonelt krevende, og det er viktig å ha støtte fra familie, venner og/eller fagfolk hele veien. Foto: Unsplash / Rustem Baltiyev

NB: Etteradopsjon.no har laget en veileder til deg som ønsker å finne ut mer om din opprinnelse. I artikkelen under har vi samlet et utdrag:

Før du starter søket etter informasjon

Det er viktig at du har tenkt gjennom hvilke forventninger du har til det hele før du begynner. Hva du søker etter, om du er klar for å dele historien din med en fagperson som kan hjelpe deg, og om du har god nok støtte rundt deg til å takle alle mulige utfall er ting du bør tenke gjennom på forhånd.

Du bør ikke starte på denne reisen alene. Problemer og utfordringer kan oppstå underveis, sørg derfor for å ha god støtte fra familie og fagpersoner. Dersom du synes det er vanskelig eller ukomfortabelt å snakke med noen du kjenner fra før, kan du kontakte en støttegruppe eller andre adopterte med egenerfaring som kan gi verdifull støtte både før, under og ikke minst etter ditt søk om informasjon om egen opprinnelse.

Det kan hende du blir skuffet

Det kan hende dine biologiske foreldre har rett til å være anonyme, og at du derfor ikke greier å finne ut noe om dem. I tillegg til at de kan nekte å gi fra seg informasjon kan det også hende at det ikke finnes noen informasjon om deg og ditt biologiske opphav i det hele tatt.

Det kan også hende at du får vite hvem dine biologiske foreldre er, men at de ikke ønsker kontakt eller trenger mer tid til å vurdere det. Da vil du kanskje ha behov for profesjonell støtte for å takle skuffelsen.

Det kan koste penger og ta lang tid

Det er viktig å på forhånd finne ut hva det vil koste å få hjelp til å lete etter informasjon fra det landet du er adoptert fra. Ved internasjonal adopsjon er det ofte en ubalanse i velstandsnivå mellom landene, og man kan bli lurt eller utnyttet til å betale mer penger enn man må.

I noen land er det konkrete gebyrer knyttet til søk etter informasjon om biologisk familie, mens det i andre land ikke eksisterer retningslinjer. Få hjelp av fagfolk underveis, sånn at dette skjer på en trygg måte. Hver historie er forskjellig, og alle søk er unike. Noen ganger tar det måneder å finne svar, mens andre ganger varer det livet ut – at det kan ta lang tid å finne informasjon om ditt opphav er også noe du bør tenke over.

Støtte er viktig, hele veien

Når du søker etter informasjon om opphavet ditt kan det oppstå mange tanker og spørsmål som kan skape stress og uro i deg. Det kan også skje endringer i livet ditt underveis, som kan påvirke hvordan du håndterer informasjon om ditt opphav.

Kanskje følte du deg rustet for å takle det som måtte komme frem, men plutselig er mer sårbar på grunn av noe som har skjedd i livet ditt? Du bør derfor sørge for at du har noen som kan støtte deg hele veien i ditt søk etter informasjon.

Det kan være en stor emosjonell utfordring

Selv når du tror at du har forberedt deg grundig, hatt realistiske forventninger og innstilt deg på ulike resultater, kan det være vanskelig å forutsi påvirkningen dette har på deg. Den emosjonelle påkjenningen av en slik «reise» som søk etter informasjon om egen opprinnelse er, stikker dypt.

Dette kan komme til utrykk på måter som man ikke alltid selv er helt forberedt på. Husk på at:

 • Det ikke er mulig å vite alle detaljene, eller kunne sette seg helt inn i din biologiske families historie og opplevelse.
 • At du ble bortadoptert har antageligvis gitt din biologiske familie følelse av tap og smerte. Det er dette som av og til fører til at de ikke ønsker kontakt, ikke deg personlig.
 • Opprinnelseslandets historiske, sosiale og kulturelle kontekst spiller ofte en stor rolle for hvorvidt man lykkes med å skaffe informasjon, spesielt når det gjelder å oppnå kontakt med biologisk familie.

Farer ved å søke informasjon på sosiale medier

Det kan hende at du bestemmer deg for å søke etter informasjon via internett eller ved hjelp av sosiale medier som for eksempel Facebook.

Bruk av sosiale medier går raskt, koster lite, og gir mulighet for å lykkes på grunn av det globale nettverket. Men vær oppmerksom på at det også innebærer store risikoer:

 • Umiddelbar og ufiltrert kommunikasjon.
 • Mangel på støtte når det gjelder inntrykk av psykiske og følelsesmessig art.
 • Du kan komme i kontakt med personer som har dårlige intensjoner, eller bli utnyttet av instanser som arbeider på en uetisk måte.

Slik går du frem for å finne mer informasjon om ditt opphav:

Alle adopterte som har fylt 18 år har rett til å få kunnskap om sin biologiske bakgrunn. Opplysninger om adopsjon og biologisk opphav er strengt taushetsbelagt. Det er derfor bare deg som er adoptert som har rett til disse opplysningene.

 • Et fint sted å starte er å snakke med dine adoptivforeldre. De har alle adopsjonsdokumentene om deg og bør være involvert når du søker etter mer informasjon om ditt opphav.
 • Hvis du er over 18 år trenger du ikke samtykke fra dine adoptivforeldre for å søke informasjon, da kan du ta direkte kontakt med Bufdir (norsk sentralmyndighet i adopsjonssaker) selv.
 • Via denne lenken kan du lese om hvordan du går fram for å få innsyn i din adopsjonssak via Bufdir.
 • Bruk bare seriøse fagpersoner eller tjenester til å støtte deg praktisk og psykisk gjennom de ulike trinnene. Helsesykepleier eller fastlegen din er fagpersoner som kan hjelpe deg med å sørge for at du får den psykiske støtten du trenger underveis.
 • Koordinatoren for etteradopsjonsarbeid i Norge har oversikt over fremgangsmåter for hvordan du kan få tilgang til informasjon fra landet du er adoptert fra, og kan støtte deg med det praktiske. Koordinatoren kan kontaktes på e-post: post@etteradopsjon.no, eller telefon: 38 10 59 52.
 • Støtten og bistanden til å søke etter ditt opphav som du kan få i ditt opprinnelsesland, bør helst være anbefalt av sentralmyndighetene eller av adopsjonsorganisasjonen i opprinnelseslandet. Informasjon om hvilke disse er kan du også få ved å kontakte etteradopsjonskoordinatoren.

Hvis du skal møte den biologiske familien din

Hvis du har funnet ut hvem dine biologiske foreldre er, og dere skal møtes, er et godt tips å lese deg opp på hvem de er og hvor de kommer fra først. Jo mer du og de som skal være med deg når du møter din biologiske familie vet på forhånd, jo mer avslappet vil sannsynligvis møtet bli.

Å på forhånd kjenne til forskjeller når det gjelder økonomi, livsstil og kulturelle forhold, er avgjørende. Dere kan for eksempel starte med å skrive brev eller bruke sosiale medier. Det kan være en stor fordel å ha med et familiemedlem som støtte, i tillegg til en tolk.

Du bør også vurdere om det kan være nyttig å bruke en profesjonell instans eller kontaktperson til å støtte deg og hjelpe deg i forberedelsene med dette møtet. Det er klokt å ikke ha forventninger om å få besvart viktige spørsmål allerede i dette første møtet.

Trenger du hjelp eller noen å snakke med?

 • Etteradopsjonskoordinatoren har god kunnskap og kan gi veiledning til deg som er adoptert og familien din. Du kan lese mer om fremgangsmåtene for søk etter biologisk opphav på etteradopsjon.no og koordinatoren kan kontaktes på e-post post@etteradopsjon.no eller telefon: 38 10 59 52.
 • Helsesykepleier, fastlegen din eller Helsestasjon for ungdom er steder/fagfolk du kan oppsøke hvis du trenger noen å snakke med.
 • Vi i ung.no har samlet mange gode chattetjenester for deg som ønsker å snakke med noen om store og små problemer eller tanker.
 • Du kan sende spørsmål til vår spørretjeneste på ung.no der du forklarer situasjonen du står i, og får råd til hvordan du kan gå frem for å få det bedre.

Fakta

Trenger du hjelp eller noen å snakke med?

Ung jente med lue som ser ut i luften og smiler.
STØTTE: Prosessen kan være emosjonelt krevende, og det er viktig å ha støtte fra familie, venner og/eller fagfolk hele veien. Foto: Unsplash / Rustem Baltiyev

Fakta

Trenger du hjelp eller noen å snakke med?

Spørsmål og svar

Kilder:

Etteradopsjon.no – et lavterskeltilbud for alle adopstivfamilier og adopterte

Offentlig og kvalitetssikret
Fikk du svar på det du lurte på?