Ansvar og samvittighet

Noen tar mye ansvar for at broren eller søsteren har det bra. Det er ikke uvanlig å føle seg litt tilsidesatt, og noen kan føle sinne eller sjalusi overfor det familiemedlemmet som ofte får mest oppmerksomhet. Dette kan igjen gi dårlig oss samvittighet.

Mye å lære og erfare

Det er ikke tvil om at søsken også lærer mye og vokser på å være i familie med en som har en funksjonsnedsettelse, selv om det noen ganger kan være utfordrende. Det er mye glede å hente i et søskenforhold, og mye å lære. Som søster eller bror til en som er funksjonshemmet, er du en støttespiller og ressurs i nærmiljøet. Det kan være fint og berikende, og det kan føles litt slitsomt noen ganger.

FAKTA

Les mer: ung.no/funksjonshemning


NTNU Samfunnsforskning gjennomførte i 2011/2012 en studie av søsken til barn med nedsatt funksjonsevne

Tar du mye ansvar?

Forskning viser at mange som må ta mer ansvar hjemme, blir tidligere voksne. Du har selvsagt også andre erfaringer enn ungdom som ikke har søsken med funksjonsnedsettelser. Kanskje dette kan gi mer solidaritet innad i søskenflokken? Dette kan du se på som en styrke og være noe du kan ta med deg videre i livet.

Det er vanlig å bli sint eller flau

Det er helt normalt å føle seg sint eller flau fordi noen glaner eller oppfører seg kjipt overfor søsteren eller broren din. Det kan føles tungt å kjenne på disse følelsene. Det kan være veldig fint å snakke med noen om dette, for eksempel helsesykepleier, foreldre eller en annen voksen du stoler på.