Homofobi, hatkriminalitet og diskriminering av skeive

Har du opplevd å bli trakassert eller mobbet på grunn av din seksuelle orientering eller kjønnsidentitet? Husk at diskriminering og hatkriminalitet er ulovlig – og at det er hjelp å få.

Sist oppdatert: 23.06.2022 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med Skeiv Ungdom

To unge jenter på Pride-feiring som lener seg mot hverandre og ser forelska ut
HJELP: Skeiv Ungdom kan ta kontakt med skolen din for deg hvis du blir behandlet dårlig der på grunn av din seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Foto: Unsplash / Jana Sabeth

Homofobi brukes for å beskrive negative handlinger, holdninger og ytringer rettet mot de av oss som er skeive.

Diskriminering viser til urettferdig forskjellsbehandling. Det er ulovlig å behandle noen dårligere enn andre på grunn av kjønn eller seksualitet.

Homofobi i skolen

Unge skeive opplever i stor grad å bli utsatt for homofobi og diskriminering på skolen. Dette kan gjøre at det å «komme ut» blir vanskeligere, og kan ta lenger tid for de av oss som er skeive, fordi man er redd for konsekvensene hvis man tør å dele hvem man er.

Du kan føle deg mindre verdt når du opplever at den du er og din identitet blir brukt som skjellsord av andre. Det er viktig å si ifra dersom du opplever mobbing, eller annen urettferdig forskjellsbehandling på grunn av din seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

Du trenger ikke å håndtere dette alene. Snakk med en lærer, helsesykepleier, minoritetsrådgiver eller noen andre du stoler på. De skal støtte deg og kan ta det videre til skoleledelsen, slik at det blir håndtert på en måte som føles bra for deg.

Homofobi i sosiale medier

Homofobi er også utbredt på internett. De samme negative eller hatefulle ytringene om og til skeive spres i kommentarfelt og lignende.

I sosiale medier kan man ofte spre homofobi bak anonyme kontoer. Det gjør det vanskeligere å finne ut av hvem som står bak mobbingen og trakasseringen.

Hvis du eller noen andre blir utsatt for homofobi i sosiale medier kan du rapportere inn kommentaren eller meldingen til den tjenesten du benytter deg av. Da vil de gå gjennom ytringen og slette den hvis de ser at den bryter med deres retningslinjer. I tillegg kan du blokkere kontoen som har skrevet negative ting.

Få hjelp fra Skeiv Ungdom

Diskriminering og mobbing er svært sårende, og dette er ikke noe du skal godta. Dersom du opplever mobbing og diskriminering på grunn av din seksuelle orientering eller ditt kjønn, kjønnsuttrykk eller kjønnskarakteristika på skolen, har skoleledelsen et ansvar for å hjelpe deg og forhindre at dette skjer. Noen elever opplever likevel å ikke få hjelp dersom de sier fra til ledelsen på skolen.

Har du snakket med skolen din, men opplever at det ikke blir bedre? Da oppfordrer Skeiv Ungdom deg til å kontakte dem.

  • De vil veldig gjerne høre hva som skjer på din skole, og hvordan du har det.
  • Dersom du ønsker det, kan Skeiv Ungdom også ta kontakt med skolen din for å gi kunnskap og veiledning slik at situasjonen bedrer seg.
  • Du kan også ta kontakt med Skeiv Ungdom sin hjelpetjeneste Ungdomstelefonen helt anonymt på chat eller telefon, for å dele det du har blitt utsatt for og få pratet med noen som forstår.

Stengt

KjønnsidentitetSkeivForelskelse

Diskriminering er ulovlig

Det er ikke bare på skolen du kan møte mennesker med homofobe holdninger. Unge skeive kan oppleve homofobi eller diskriminering blant venner, hos familien, på jobben, på utesteder, fritidssteder eller andre steder.

Derfor er det viktig å vite at diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet er forbudt gjennom Diskrimineringsloven.

Denne loven sier at det er ulovlig å trakassere andre på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller seksualitet. Trakassering er handlinger eller ytringer som er krenkende, skremmende, fiendtlige eller nedverdigende.

Dersom du opplever at noen sier eller gjør noe som er krenkende eller urettferdig forskjellsbehandling mot skeive, er det lurt å kontakte noen voksne du stoler på, enten på skolen eller hjemme.

Er du blitt utsatt for hatkriminalitet?

Skeive opplever i større grad enn resten av befolkningen å bli utsatt for nedsettende og hatefulle ytringer, samt trusler og vold.

Hvis du blir utsatt for vold eller hatefulle ytringer basert på din seksuelle orientering eller kjønnsidentitet vil det kunne anmeldes som en hatkriminalitet.

Hvor kan du få hjelp?

På Foreningen FRI sine sider kan du lese mer om hvilke rettigheter du har som lesbisk, homofil, bifil eller transperson.

Fakta

Trenger du noen å snakke med om kjønn, seksualitet eller identitet?Ønsker du helst å ringe eller chatte med noen? Da kan du kontakte:

Ønsker du å melde deg på kurs, finne nye møteplasser eller delta på ungdomsleir? Da kan du sjekke ut tilbudene til:

To unge jenter på Pride-feiring som lener seg mot hverandre og ser forelska ut
HJELP: Skeiv Ungdom kan ta kontakt med skolen din for deg hvis du blir behandlet dårlig der på grunn av din seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. Foto: Unsplash / Jana Sabeth

Stengt

KjønnsidentitetSkeivForelskelse

Fakta

Trenger du noen å snakke med om kjønn, seksualitet eller identitet?Ønsker du helst å ringe eller chatte med noen? Da kan du kontakte:

Ønsker du å melde deg på kurs, finne nye møteplasser eller delta på ungdomsleir? Da kan du sjekke ut tilbudene til:

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider