Homofobi og diskriminering av skeive

Får du slengt «homo» eller «lesbe» etter deg på skolen? Har du opplevd å bli diskriminert på grunn av din seksuelle orientering eller kjønnsidentitet?

To jenter som ser forelska ut.
HJELP: Skeiv Ungdom kan ta kontakt med skolen din for deg hvis du blir behandlet dårlig der på grunn av din legning. Foto: Unsplash / Jana Sabeth

Homofobi er frykt for homofile og homoseksualitet. Homofobi brukes for å beskrive negative handlinger, holdninger og ytringer rettet mot skeive.

Diskriminering viser til urettferdig forskjellsbehandling. Det er ulovlig å behandle noen dårligere enn andre på grunn av kjønn eller seksualitet.

Homofobi i skolegården

Unge skeive opplever at de først og fremst blir diskriminert på skolen, noe som gjør at det å «komme ut» blir vanskeligere, og kan ta lenger tid.

Homofobi går ut over alle, og kan gjøre det vanskelig å skille seg ut. Heterofile som skiller seg ut fra det andre mener er godtatt oppførsel kan også oppleve å bli kalt «homo» eller «lesbe» som skjellsord.

Du kan føle deg mindre verdt når du opplever at din måte å leve livet på blir brukt som skjellsord av andre. Det er viktig å si i fra dersom du opplever mobbing, eller annen urettferdig forskjellsbehandling på grunn av din legning eller kjønnsidentitet.

Du trenger ikke å håndtere dette alene. Snakke med en lærer, helsesøster eller minoritetsrådgiver, eller noen andre du stoler på. De skal støtte deg og kan ta det videre til skoleledelsen slik at det blir håndtert på en måte som føles bra for deg.

Få hjelp fra Skeiv Ungdom

Diskriminering og mobbing er svært sårende, og dette er ikke noe du skal godta. Dersom du opplever mobbing og diskriminering på grunn av din seksuelle orientering eller ditt kjønn, kjønnsuttrykk eller kjønnskarakteristika på skolen, har skoleledelsen et ansvar for å hjelpe deg og forhindre at dette skjer. Noen elever opplever likevel å ikke få hjelp dersom de sier fra til ledelsen på skolen. 

Har du snakket med skolen din, men opplever at det ikke blir bedre? Da oppfordrer Skeiv Ungdom deg til å kontakte dem. De vil veldig gjerne høre hva som skjer på din skole, og hvordan du har det. Dersom du ønsker det, kan Skeiv Ungdom også ta kontakt med skolen din for gi kunnskap og veiledning slik at situasjonen bedrer seg.

Hvordan skape en inkluderende skole?

Mobbing og diskriminering på skolen kan motarbeides. Ansvaret ligger hos ledelsen på skolen, men som elev kan du også være med å skape en skole hvor alle kan være seg selv.

Et godt utgangspunkt for å skape en inkluderende skole er å møte hverandre på en respektfull og likeverdig måte. Vi kan vise hverandre respekt ved å verdsette at vi alle er forskjellige, og har forskjellige identiteter og måter vi uttrykker oss på.

Skeive i minoritetsmiljøer

I noen land i Midtøsten og Afrika er det forbudt å være skeiv, og det kan i noen religiøse og kulturelle minoriteter være mindre akseptert å ha en annen legning eller kjønnsidentitet enn majoriteten.

Dersom man føler tilhørighet til en av disse minoritetene, kan det være ekstra vanskelig å si i fra dersom man opplever homofobi og diskriminering av skeive. Det kan da være fint å snakke med noen man er trygge på at aksepterer og respekterer skeive. Som for eksempel helsesykepleier eller minoritetsrådgiver på skolen, eller Skeiv Verden.

Sammen kan dere finne ut hvordan dette kan håndteres på en god måte.

Diskriminering er ulovlig

Det er ikke bare på skolen du kan møte mennesker med homofobe holdninger. Unge skeive kan oppleve homofobi eller diskriminering blant venner, hos familien, på jobben, på utesteder, fritidssteder eller andre steder.

Derfor er det viktig å vite at diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet er forbudt gjennom Diskrimineringsloven.

Denne loven sier at det er ulovlig å trakassere andre på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller seksualitet. Trakassering er handlinger eller ytringer som er krenkende, skremmende, fiendtlige eller nedverdigende.

Dersom du opplever at noen sier eller gjør noe som er krenkende eller urettferdig forskjellsbehandling mot skeive, er det lurt å kontakte noen voksne du stoler på, enten på skolen eller hjemme.

Hvor kan du få hjelp?

Ofte kan det være vanskelig å vite sikkert om det du har opplevd er ulovlig. Da kan du kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). De tilbyr gratis veiledning til deg som har spørsmål om diskriminering. Veiledningstjenesten til LDO kan blant annet gi innspill til hva du kan gjøre videre.

Du kan lese mer om hvor ombudet jobber for likestilling og hindre diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk på denne siden.

Dersom man opplever diskriminering eller trakassering, er det mulig å klage til Diskrimineringsnemnda, som håndhever likestillings- og diskrimineringsloven. LDO kan veilede deg i hvordan klage til nemda.

Du kan også kontakte Foreningen FRI og få hjelp eller svar på spørsmål fra en jurist. FRI jobber for at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal ha de samme rettighetene som andre, ikke bare på papiret, men også i praksis. Et viktig område FRI jobber med er rettighetsopplysning.

På FRI sine sider kan du lese mer om hvilke rettigheter du har som lesbisk, homofil, bifil eller transperson.

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 09.12.2020

Offentlig og kvalitetssikret
To jenter som ser forelska ut.
HJELP: Skeiv Ungdom kan ta kontakt med skolen din for deg hvis du blir behandlet dårlig der på grunn av din legning. Foto: Unsplash / Jana Sabeth

Fakta

Trenger du noen å snakke med om kjønn, seksualitet eller identitet?Ønsker du helst å ringe eller chatte med noen? Da kan du kontakte:

Ønsker du å melde deg på kurs, finne nye møteplasser eller delta på ungdomsleir? Da kan du sjekke ut tilbudene til:

Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Hva er diskriminering?

Diskriminering kan forklares med at noen behandles forskjellig på en usaklig måte. Dette kan skyldes manglende kunnskap, og ikke et ønske om å behandle folk forskjellig.

Hånd mot vindu(colourbox.com)

Ordliste LHBTIQ

Lesbisk, homofil, bifil, trans, interkjønn eller queer. Det er sikkert ord du har hørt før, men hva betyr de egentlig alle sammen?

To jenter som har et regnbueflagg surret rundt seg

Trenger du noen å snakke med om seksualitet, kjønn og identitet?

Her er en oversikt over organisasjoner med nettsider, chat- og telefontilbud for deg som er, eller lurer på om du er, lesbisk, homofil, bifil, skeiv, eller trenger å snakke med noen om kjønnsidentitet.

Jente som holder mobilen sin og smiler.
Aktuelt

10 tips for et godt forhold

Noe av det hyggeligste i verden er å ha kjæreste, men det er ikke alltid lett. Hvordan opprettholder du og pleier et godt forhold?

Kjærestepar sitter på kaia i Oslo (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hva er BUP?

På BUP får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig. Du får selv være med å bestemme hvordan du får hjelp som passer deg.

Jente prater med en psykolog (colourbox.com)

Aldersforskjell i kjæresteforhold

Er det sånn at kjærlighet ikke kjenner noen alder? Kan det gå bra i et kjæresteforhold med stor aldersforskjell? Ungdomsjournalist Hege har sett litt på hvilke utfordringer dere kan møte.

Kjærester holder rundt hverandre (colourbox.com)