Homofobi er frykt for homofile og homoseksualitet. Homofobi brukes for å beskrive negative handlinger, holdninger og ytringer rettet mot skeive.

Diskriminering viser til urettferdig forskjellsbehandling. Det er ulovlig å behandle noen dårligere enn andre på grunn av kjønn eller seksualitet.

Homofobi i skolegården

Unge skeive opplever at de først og fremst blir diskriminert på skolen, noe som gjør at det å «komme ut» blir vanskeligere, og kan ta lenger tid.

Homofobi går ut over alle, og kan gjøre det vanskelig å skille seg ut. Heterofile som skiller seg ut fra det andre mener er godtatt oppførsel kan også oppleve å bli kalt «homo» eller «lesbe» som skjellsord.

Du kan føle deg mindre verdt når du opplever at din måte å leve livet på blir brukt som skjellsord av andre. Det er viktig å si i fra dersom du opplever mobbing, eller annen urettferdig forskjellsbehandling på grunn av din legning eller kjønnsidentitet.

Du trenger ikke å håndtere dette alene. Snakke med en lærer, helsesøster eller minoritetsrådgiver, eller noen andre du stoler på. De skal støtte deg og kan ta det videre til skoleledelsen slik at det blir håndtert på en måte som føles bra for deg.

FAKTA

Trenger du noen å snakke med om kjønn, seksualitet eller identitet?

Ønsker du helst å ringe eller chatte med noen? Da kan du kontakte:

Ønsker du å melde deg på kurs, finne nye møteplasser eller delta på ungdomsleir? Da kan du sjekke ut tilbudene til:

Få hjelp fra Skeiv Ungdom

Diskriminering og mobbing er svært sårende, og er ikke noe du skal godta. Dersom du opplever mobbing og diskriminering på grunn av ditt kjønn eller seksuelle legning på skolen, har skoleledelsen et stort ansvar for å hjelpe deg. Mange kan likevel oppleve å ikke få hjelp dersom de sier fra til ledelsen på skolen.

Har du snakket med skolen, men ikke opplever at det blir bedre? Da oppfordrer Skeiv Ungdom deg til å kontakte dem. Dersom du ønsker det, kan Skeiv Ungdom ta kontakt med skolen din. De vil veldig gjerne høre hva som skjer på din skole, og hvordan du har det.

Hvordan skape en inkluderende skole?

Mobbing og diskriminering på skolen kan motarbeides. Ansvaret ligger hos ledelsen på skolen, men som elev kan du også være med å skape en skole hvor alle kan være seg selv.

Et godt utgangspunkt for å skape en inkluderende skole er å møte hverandre på en respektfull og likeverdig måte. Vi kan vise hverandre respekt ved å verdsette at vi alle er forskjellige, og har forskjellige identiteter og måter vi uttrykker oss på.

  • arrow_drop_down_circle  Har du tenkt på at ord du bruker kan såre?
    Ønsker du å motvirke homofobe holdninger og diskriminering av skeive. Et enkelt tips er å tenke over hvordan valg av ord kan påvirke.

    Hvis en gutt forteller deg at han har kjæreste, er det ofte lett å anta at kjæresten hans er en jente og at du spør hva hun heter. I stedet kan du velge et mer nøytralt språk og for eksempel spørre «Hva heter kjæresten din?»

    Unngå å bruk identiteter som skjellsord. Du har kanskje hørt noen si «jævla homo» eller «jævla dust»? Har du tenkt over forskjellen på de to? Skjellsord er ord vi bruker på en negativ og nedsettende måte, men noen skjellsord skader oss mer enn andre. Det er for eksempel ingen som går i parader og veiver med flagg for å feire at de er stolte over å være duster! Det er fordi å være en dust ikke er en identitet. Derimot er det mange som er homofil. Ord som beskriver identiteter burde aldri brukes på en negativ måte, uansett om du ikke mener noe vondt med det.

Skeive i minoritetsmiljøer

I noen land i Midtøsten og Afrika er det forbudt å være skeiv, og det kan i noen religiøse og kulturelle minoriteter være mindre akseptert å ha en annen legning eller kjønnsidentitet enn majoriteten.

Dersom man føler tilhørighet til en av disse minoritetene, kan det være ekstra vanskelig å si i fra dersom man opplever homofobi og diskriminering av skeive. Det kan da være fint å snakke med noen man er trygge på at aksepterer og respekterer skeive. Som for eksempel helsesykepleier eller minoritetsrådgiver på skolen, eller Skeiv Verden.

Sammen kan dere finne ut hvordan dette kan håndteres på en god måte.

Diskriminering er ulovlig

Det er ikke bare på skolen du kan møte mennesker med homofobe holdninger. Unge skeive kan oppleve homofobi eller diskriminering blant venner, hos familien, på jobben, på utesteder, fritidssteder eller andre steder.

Derfor er det viktig å vite at diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet er forbudt gjennom Diskrimineringsloven.

Denne loven sier at det er ulovlig å trakassere andre på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller seksualitet. Trakassering er handlinger eller ytringer som er krenkende, skremmende, fiendtlige eller nedverdigende.

Dersom du opplever at noen sier eller gjør noe som er krenkende eller urettferdig forskjellsbehandling mot skeive, er det lurt å kontakte noen voksne du stoler på, enten på skolen eller hjemme.

Hvor kan du få hjelp?

Ofte kan det være vanskelig å vite sikkert om det du har opplevd er ulovlig. Da kan du kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). De tilbyr gratis veiledning til deg som har spørsmål om diskriminering. Veiledningstjenesten til LDO kan blant annet gi innspill til hva du kan gjøre videre.

Du kan lese mer om hvor ombudet jobber for likestilling og hindre diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk på denne siden.

Dersom man opplever diskriminering eller trakassering, er det mulig å klage til Diskrimineringsnemnda, som håndhever likestillings- og diskrimineringsloven. LDO kan veilede deg i hvordan klage til nemda.

Du kan også kontakte Foreningen FRI og få hjelp eller svar på spørsmål fra en jurist. FRI jobber for at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal ha de samme rettighetene som andre, ikke bare på papiret, men også i praksis. Et viktig område FRI jobber med er rettighetsopplysning.

På FRI sine sider kan du lese mer om hvilke rettigheter du har som lesbisk, homofil, bifil eller transperson.