Hva er ungdomsråd?

Ungdom skal bli hørt når kommunen eller fylket bestemmer noe som påvirker dem. Gjennom et ungdomsråd kan du representere andre ungdommer der du bor.

Sist oppdatert: 08.09.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

""
BLI HØRT: Ungdom under 18 år har ikke stemmerett, men gjennom ungdomsråd kan du likevel bli hørt og få påvirke politikken i kommunen og fylkeskomnunen du bor i. Foto: Brooke Cagle/Unsplash

Skal kommunen du bor i bestemme noe om ditt nærmiljø? Skal det vedtas endringer som påvirker deg og andre ungdommer som bor i kommunen eller fylket? Da er det viktig at dere som er ungdom blir hørt.

Hvorfor er det viktig med ungdomsråd?

Ettersom ungdom under 18 år ikke har stemmerett eller selv kan stille til valg, har de få muligheter til å si meningen sin og påvirke politiske avgjørelser. Derfor har vi ungdomsråd.

I alle norske kommuner og fylkeskommuner skal det være ungdomsråd. Ungdomsrådet har rett til å medvirke i saker som handler om barn og unge.

Rådet velger selv hvilke saker de ønsker å komme med innspill til, ut fra hva de selv vurderer som relevant og viktig. Dette gjelder ikke kun områder som oppvekst, utdanning og helse, men alle områder som berører ungdom, f.eks. miljø, levekår, samferdsel og byplanlegging.

Kommunestyret eller fylkeskommunene må ikke alltid gjøre slik ungdom vil, men de skal vite hva ungdomsrådet mener før de tar en avgjørelse i en sak.

Vil du bli med i et ungdomsråd?

Som medlem av et ungdomsråd representerer du andre ungdom i din kommune eller fylke. På bufdir.no finner du mer informasjon om hva et ungdomsråd er, valg av ungdomsråd og hvilke oppgaver medlemmer av ungdomsrådet har.

Ungdomsrådet har møter, hvor de behandler saker og sier noe om hva de mener er viktig for barn og unge. 

I tillegg til dette kan medlemmene av ungdomsrådet 

 • bli invitert til å holde innlegg eller taler i ulike sammenhenger for å presentere ungdomsrådets arbeid og saker dere er engasjert i
 • arrangere samlinger for ungdom i kommunen/fylket for å samle synspunkter og innspill 
 • påvirke politikerne ved å fremme ungdomsrådets syn i media eller andre steder

Hvordan finner du info om ungdomsråd?

Du trenger ikke være medlem av ungdomsrådet for å engasjere deg. Kanskje du har lyst til å høre hva ditt ungdomsråd jobber med akkurat nå? Eller kanskje har du en sak du brenner for, som du vil at ungdomsrådet skal snakke om? 

Hvis du ikke vet hvem som sitter i din kommunes ungdomsråd, men vil ha kontakt med dem kan du ta kontakt med flere for å be om hjelp:

 • Læreren på skolen din kan kanskje hjelpe deg med hvem du kan kontakte
 • Finnes det en fritidsklubb/ungdomsklubb i kommunen din? Spør om de vet noe om ungdomsrådet
 • Ta direkte kontakt med din kommune. På kommunens hjemmeside bør det være informasjon om kommunens ungdomsråd, eller en epost-adresse som du kan sende en forespørsel til.

Fakta

Kort fortalt

 • I alle norske kommuner og fylkeskommuner skal det være ungdomsråd
 • Ungdom skal bli hørt når det bestemmes noe i kommunen eller fylket som påvirker dem
 • Du kan representere andre ungdommer i ditt ungdomsråd
""
BLI HØRT: Ungdom under 18 år har ikke stemmerett, men gjennom ungdomsråd kan du likevel bli hørt og få påvirke politikken i kommunen og fylkeskomnunen du bor i. Foto: Brooke Cagle/Unsplash

Fakta

Kort fortalt

 • I alle norske kommuner og fylkeskommuner skal det være ungdomsråd
 • Ungdom skal bli hørt når det bestemmes noe i kommunen eller fylket som påvirker dem
 • Du kan representere andre ungdommer i ditt ungdomsråd

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?