Ungdomsråd i Norge

Ungdomsråd skal representerer ungdom der de bor. De skal si sin mening om det som er viktig for barn og unge.

Ungdomsråd (colourbox.com)

Fra og meg høsten 2019 er alle kommuner og fylkeskommuner pålagt å ha et ungdomsråd eller et annet forum for medvirkning for ungdom. Ungdomsrådet skal ha reel gjennomslagskraft, noe som vil si at ditt ungdomsråd har rett til å medvirke i saker som handler om barn og unge.

Gi råd til kommunen

En av oppgavene til et ungdomsråd er å gi råd til kommunen eller fylkeskommunene. Rådet velger selv hvilke saker de ønsker å komme med innspill til. Dersom kommunen skal bygge ny skole, eller fylkeskommunen gjør endringer i skoleskyss kan ungdomsrådene komme med innspill. Dette er eksempler på saker som påvirker barn og unge direkte, og deres syn på saken er viktig.

Kommunestyret eller fylkeskommunene må ikke alltid gjøre slik ungdom vil, men de skal vite hva ungdomsrådet mener før de tar en avgjørelse i en sak.

Hvilke saker kan dere jobbe med?

Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom i kommunen eller fylket. Det kan være mange ulike saker, for eksempel

 • kultur- og fritidstilbud
 • skolesaker
 • helsetilbud
 • samferdsel og kollektivtilbud
 • miljøsaker
 • kommunens årsbudsjett og økonomiplan
 • arealplanlegging
 • kommuneplaner

Representere ungdommen

Dersom du ønsker å delta i et ungdomsråd kan du stille til valg for å bli medlem av rådet. På bufdir.no finner du mer informasjon om krav til medlemmene og valg av ungdomsråd.

Som medlem av et ungdomsråd kan du representere andre ungdom i din kommune eller fylke.

Ungdomsrådet skal sette seg inn i saker som påvirker ungdom i kommunen eller fylket og behandle sakene i møtene sine. I tillegg til dette kan medlemmene av ungdomsrådet for eksempel

 • bli invitert til å holde innlegg eller taler i ulike sammenhenger
 • arrangere samlinger for ungdom i kommunen/fylket
 • prøve å påvirke politikerne ved å fremme sitt syn i media eller andre steder

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 07.10.2019

Offentlig og kvalitetssikret
Ungdomsråd (colourbox.com)
Fikk du svar på det du lurte på?