Norge trenger både gutter og jenter som ønsker å utdanne seg i Forsvaret. Dette er fordi Forsvaret trenger det mangfoldet som jenter og gutter representerer hver for seg og sammen. En utdanning i Forsvaret gir deg mange muligheter, både personlig og for jobb videre. Du kan også få prøvd deg i nye situasjoner der du må ta vare på både deg selv og andre.

Les mer om utdanning i Forsvaret her på Forsvaret.no.

 

Samarbeid er viktig

Utdanningen i Forsvaret er basert på at du skal jobbe i team. Derfor er det viktig å utvikle gode relasjoner mellom menneskene som skal fungere sammen i rolige og krevende tider. Kameratskap er noe som de fleste husker fra sin tid i Forsvaret. Å jobbe sammen, bo sammen og oppleve slitsomme øvelser gjør at man blir godt kjent med hverandre, og dette gir et godt grunnlag for varig vennskap.

 

Hva kan jeg gjøre?

Forsvaret har et mangfold av utdanningsretninger der du kan utdanne deg til de fleste yrker. De har hvert år rundt 1000 studieplasser innen lederutdanning på befalskoler og rundt 500 nye lærlingplasser over hele landet. I Forsvaret kan du ta fagbrev i rundt 40 forskjellige lærefag som spenner seg fra kokk til flymekaniker.

 

 

Lederutdanning

Forsvaret gir lederutdanning innen operative fag som blant annet flyger, sjef på stridsvogn og lagførere. Teknisk fagutdanning eller ingeniørutdanning får du med lederutdanning innen tekniske fag, som tekniker på fly, bil, båt, IKT og så videre.

 

Annen utdanning

Utdanning innen administrasjon, språk, sanitet og idrett kombinert med lederutdanning er også en mulighet. Du kan også velge en lederutdanning under førstegangstjenesten.

Lykke til!