Hopp til hovedinnholdet

Utsettelse eller fritak fra førstegangstjenesten

Utsetting militæret (colourbox.com)
FRITAK ELLER UTSETTELSE: Kan du ikke møte til førstegangstjenesten kan du søke om utsettelse.

Du kan kan søke om utsettelse om du ikke kan møte til førstegangstjenesten, eller søke om fritak dersom du er pasifist/militærnekter eller toppidrettsutøver.

Offentlig og kvalitetssikret
Utsetting militæret (colourbox.com)
FRITAK ELLER UTSETTELSE: Kan du ikke møte til førstegangstjenesten kan du søke om utsettelse.

Fritak fra førtsegangstjeneste

Selv om du er vernepliktig finnes det visse unntak som kan gi deg fritak fra førstegangstjenesten. Er du ung toppidrettsutøver kan du søke om fritak dersom du skal drive med toppidrett. Du må selv søke om fritak gjennom et skjema du finner på Olympiatoppens nettsider.

Du kan også søke om fritak fra førstegangstjenesten om du er militærnekter eller pasifist. Dette betyr at din overbevisning må være tydelig etisk, religiøst eller politisk begrunnet. Det er militærnekterloven som gjør det mulig for vernepliktige å nekte militærtjeneste. Les mer om militærnekterloven og hvordan du søker om fritak med grunnlag i denne loven på Forsvarets nettsider.

 

Utsettelse av førstegangstjenesten

Videregående opplæring eller folkehøyskole:

Går du på videregående skole eller folkehøyskole på oppmøtetidspunktet, kan du søke om utsettelse. Send inn søknad med en bekreftelse på at du går på skole så fort som mulig.

Er du lærling på oppmøtetidspunktet, kan du også søke om utsettelse. Send inn søknad med kopi av offentlig godkjent lærlingkontrakt så fort som mulig.

Slik søker du:

 • Skriv en søknad, forklar motivet.
 • Legg ved relevant dokumentasjon. NB! Dersom dokumentasjon ikke legges ved, blir søknaden sendt i retur.

Send søknaden i posten til denne adressen:

  Forsvarets personell- og vernepliktssenter
  Postboks 800, postmottak
  2617 Lillehammer

Normal saksbehandlingstid er 4–6 uker. Du får svar i posten.

 

Høyskole eller universitet

Er du allerede student i høyere utdanning når du får innkalling, får du vanligvis utsettelse. Send søknad med bekreftelse på at du har studieplass så fort som mulig.

Slik søker du

 • Skriv en søknad, forklar motivet.
 • Legg ved dokumentasjon fra skolen som beviser at du er student, eller hvorfor det ikke er mulig å reservere studieplassen. NB! Dersom dokumentasjon ikke legges ved, blir søknaden sendt i retur.

Send søknaden i posten til denne adressen:

  Forsvarets personell- og vernepliktssenter
  Postboks 800, postmottak
  2617 Lillehammer

Normal saksbehandlingstid er 4–6 uker. Du får svar i posten.

Reservér studieplassen din

Dersom du har søkt og fått bekreftet studieplass på sivil høyskole/ universitet, og samtidig fått innkallelse til førstegangstjeneste med frammøte i juli, august eller september, må du be skolen om å reservere studieplassen din i ett år mens du avtjener førstegangstjenesten.

Du må søke til utdanningsinstitusjonen om å få fryst studieplassen din for det året du er i Forsvaret. Send en søknad til høyskolen/universitetet du studerer ved. Legg ved en kopi av innkallingen du har fått fra Forsvaret. NB! Dette må du avklare så fort som mulig.

Får du ikke reservert studieplassen på høyskolen/universitetet i ett år, må du søke om å få utsatt førstegangstjenesten.

 

 

Helseproblemer

Har du etter sesjon del 2 fått en skade, en sjukdom eller ei

et annet helseproblem som du mener har noe å si for din evne til å gjennomføre førstegangstjeneste, kan du søke om utsettelse.

Slik søker du

Send søknad med dokumentasjon fra lege om den nye situasjonen du er i. Det er viktig at søknaden inneholder opplysninger om de plagene eller skaden du har, dokumentasjon på utførte undersøkelser (røntgen, blodprøver osv.), funksjonsbeskrivelse og diagnose. Når du søker om utsettelse er det viktig at legen gjør en vurdering av tidsperioden for prognosen din.

Legeerklæringa må være av nyere dato, ikke eldre enn 3 måneder. Søknaden og dokumentasjonen blir vurdert av militære leger.

Send søknaden i posten til denne adressen:

  Forsvarets personell- og vernepliktssenter
  Postboks 800, postmottak
  2617 Lillehammer

Normal saksbehandlingstid er 4–6 uker. Du får svar i posten.

 

 

Økonomiske eller sosiale årsaker

Du kan søke om utsettelse av førstegangstjenesten på grunn av økonomiske eller sosiale årsaker. Hver søknad blir behandlet individuelt. Husk å legge ved relevant dokumentasjon.

Send søknaden i posten til denne adressen:

  Forsvarets personell- og vernepliktssenter
  Postboks 800, postmottak
  2617 Lillehammer

Normal saksbehandlingstid er 4–6 uker. Du får svar i posten.

Merk! Forsvaret dekker en del faste utgifter mens du er inne til førstegangsjteneste. Les mer om økonomisk støtte på forsvaret.no.

 

Utsettelse på grunn av arbeid

Arbeidsmiljøloven gir deg rett til permisjon fra jobben når du skal inn til førstegangstjeneste. Det er derfor ikke vanlig å få utsatt førstegangstjeneste på grunn av arbeid.

Utsettelse på grunn av arbeid kan du få dersom:

 • Arbeidsplassen din blir påført vesentlige tap
 • Livsviktige funksjoner stopper opp
 • Arbeidsplasser må legges ned dersom du må inn til førstegangstjeneste

Hver søknad blir behandlet individuelt. Søknaden må inneholde dokumentasjon fra arbeidsgiveren din.

Send søknaden i posten til denne adressen:

  Forsvarets personell- og vernepliktssenter
  Postboks 800, postmottak
  2617 Lillehammer

Normal saksbehandlingstid er 4–6 uker. Du får svar i posten.

 

Kilde: Forsvaret.no

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Jeg har autisme og har hørt at jeg ikke kan komme inn i militæret?
Hei Takk til deg som skriver til oss i ung.no.  Forsvaret stiller helsekrav til alle som skal tjenestegjøre militært, enten det er førstegangstj...
Jeg valgte feil tidspunkt å starte førstegangstjenesten min. Kan jeg bytte?
Hei.  Det vet vi dessverre ikke. Du må nok kontakte Forsvaret. Det er kun de som kan fortelle deg om det er mulig eller ikke.  Håper dette sva...
Kan jeg ta førstegangstjeneste midt i læretiden?
Hei Takk for spørsmålet.  Å være lærling er gyldig grunn til å søke om utsatt førstegangstjeneste. Inntrykket mitt er at de fleste først f...
Bør jeg ta førstegangstjeneste før eller etter læretida?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Skjønner godt at du står mellom disse tingene, og det er jo fordeler og ulemper med begge. Samtidig er jo begge to ...
Hvis jeg drar i millitæret, blir jeg da førstesøker året etter
Hei Hvis du lurer på om du søker med førstegangsvitnemål eller ikke, så står det mer om kravene for dette i artikkelen under svaret og hos Sa...
Utdanning i Forsvaret.
Hei!   Du trenger ikke utsette sesjon del 2. De fleste drar på sesjon del 2 i det siste året på videregående skole. Sesjon del 2 varer bare en ...
Kan jeg ta førstegangstjeneste før læretida?
Hei Ja, det kan du. Du vil fremdeles ha ungdomsrett når du er ferdig med førstegangstjenesten og kan søke læreplass på samme måte året etter. ...
Kan jeg søke på nytt til neste år?
Hei Det er ingen begrensninger på hvor mange ganger du kan søke høyere utdanning, så du kan godt sende inn en ny søknad til neste år. Hilsen...
Fritak fra skolen for førstegangstjeneste?
Hei. Du kan søke utsettelse for førstegangstjenesten til du er ferdig på videregående, og det er lett å få godkjent. Du mister altså ikke mul...
Hva skjer med læretida hvis jeg blir kalt ut i militærtjeneste?
Hei Takk for spørsmålet!Jeg tror de fleste fullfører læretiden sin før de avtjener verneplikten. Du kan søke om utsettelse av verneplikten. Les...
Får ikke perm fra Forsvaret til å gå på skole.
Hei!   Du kan førtidsdimitteres dersom tjenesten tillater det, og inntil 4 uker før opprinnelig dimisjonsdato. Det skal tungtveiende grunner til ...
Kan jeg ta førstegangstjenesten før læretida?
Hei Ja, det kan du. Du vil fremdeles ha ungdomsrett når du er ferdig med førstegangstjenesten og kan søke læreplass på samme måte året etter. ...
Fritak fra militæret pga manglende motivasjon?
Hei!   Nei, motivasjon alene er ikke gyldig utsettelses- eller fritaksgrunn. Motivasjonen svinger hos de fleste, og undersøkelser viser at motivas...
Er det lov til å dimme , selvom det har gått 5 måneder, 4 uker eller 6 uker ?
Hei Man kan dimittere dersom det er en gyldig årsak til at dimittering er nødvendig. For eksempel om det oppstår helseproblemer. Merk at man ikke ...
Vil ikke inn i Forsvaret.
Hei!   Det kan ha betydning å fortelle at du ikke ønsker tjeneste dersom du ellers ligger på vippen til å ikke bli innkalt (at du er en dårlig...
Hvis jeg ikke vil dra i militæret når jeg blir innkaldt, må jag uansett?
Hei Hvis du blir innkalt, så må du møte. Men det er ikke sikkert at du blir innkalt, det finner du ut gjennom sesjon del 1 og sesjon del 2. Det fi...
Slippe militæret pga ryggproblemer?
Hei!   Dette må vurderes av militær lege. Har det skjedd endringer etter sesjon så må du oppdatere Forsvaret på dette. Send inn dokumentasjon ...
Ønsker å utsette studieplasse pga verneplikt.
Hei!   Hvor lenge, eller om det i det hele tatt lar seg gjøre å reservere studieplassen må skolen din svare på. Dette er ikke noe du har krav p...
Usikker på skole eller førstegangstjeneste.
Hei!   Hvis du er jente og født før 1997 så er militærtjeneste frivillig. Da er du ikke forpliktet til noe inntil du signerer en villighetserkl...
Se alle