På Forsvaret.no finner du skjema for både utsettelse og fritak. Der finner du også kriteriene for å få dette godkjent.

Utsettelse

Går du på VGS, kan du søke om utsettelse dersom du ikke kan møte til førstegangstjeneste. Folkehøyskole gir ikke rett til utsettelse. Studerer du eller skal du studere ved høyskole, fagskole og universitet, er det egne regler som gjelder. Les mer om de på forsvaret.no.

Når det gjelder jobb og arbeid, gir arbeidsmiljølioven deg rett til fri fra arbeidsplassen. Det finnes riktignok noen unntak her, f.eks. hvis det innebærer stort økonomisk tap for arbeidsplassen eller at livsviktige funksjoner stopper opp.

Har du fått endringer i helsa di etter sesjon, eller er det økonomiske eller sosiale grunner til at du ikke kan møte, er det også mulig å søke om utsettelse.

Les mer og søk om utsettelse på Forsvaret.no.

 

 

Fritak

Det er to mulige grunner til å søke fritak. Det første gjelder for de som driver med toppidrett. Da er det mulig å søke om fritak fra militærtjeneste.

Forsvarsloven åpner også for at vernepliktige som har en grunnleggende pasifistisk holdning (sterkt imot krig som konfliktløsning), kan bli fritatt for militærtjeneste. Søknad om dette kan du tidligst legges fram på sesjon. Du finner skjema her.

Les mer og søk om fritak på Forsvaret.no.