Rettigheter når du jobber

Feriepenger, arbeidskontrakt og lønn er bare noen av rettighetene du har når du jobber. Her er en oversikt over hva du har krav på som ansatt.

Jente og gutt jobber sammen (colourbox.com)
RETTIGHETER: Som arbeidstaker er det viktig å vite hva du har krav på som ansatt. Arbeidstilsynet og LO er noen av de som kan hjelpe deg.

På en del områder er det strengere regler for ungdom - det er for eksempel ikke alle typer arbeid ungdom har lov til å få. Disse reglene er satt for å gi unge ekstra beskyttelse mot arbeid som kan være skadelig. Du kan lese mer om aldersgrenser og i jobb i artikkelen under.

Husk at du har rettigheter også i sommerjobb, eller deltidsjobb. I denne artikkelen får du en god oversikt over hvilke rettigheter du har.

Hvem kan hjelpe deg med dine rettigheter?

Dersom du opplever at dine rettigheter på jobben er brutt - eller du føler deg dårlig behandlet er det flere du kan kontakt for hjelp.

 • Får du ikke lønnen du skal ha? Jobber du lange dager uten pause? Arbeidstilsynet svarer på generelle spørsmål om rettigheter og plikter i jobb. Du kan kontakte dem på telefon 73 19 97 00, eller send dem en epost. Les mer om arbeidstilsynet og hvordan kontakte dem på deres nettside.
 • Har du sommerjobb og mener dine rettigheter blir brutt? Er du usikker på hvilke rettigheter du har? Da kan du kontakte LOs sommerpatrulje. De reiser rundt i landet for å sikre at unge i sommerjobb har gode forhold på arbeidsplassen sin.
 • Noen kan også oppleve diskriminering på arbeidsplassen sin. Likestillings- og diskrimineringsombudet kan hjelpe deg dersom du blir diskriminert.

Arbeidstid

Vanlig arbeidstid er 40 arbeidstimer i uka og ikke mer enn ni timer i døgnet. Jobber du mer enn dette, har du krav på overtidsbetaling.

Der LO har tariffavtale, har du krav på overtidsbetaling hvis du jobber mer enn 37,5 timer i uka. Denne rettigheten gjelder hvis du er LO-organisert.

Dersom du jobber flere steder, skal arbeidstiden din beregnes samlet. Din arbeidsgiver er pliktet til å skaffe seg informasjon om arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere.

Det er ulike regler for arbeidstid avhengig av hvor gammel du er – og om du er skolepliktig. Skolepliktig betyr at du fortsatt går på grunnskolen.

Uavhengig av alder og skoleplikt er det viktig at arbeidstiden for deg under 18 år ikke hindrer deg i din skolegang, og at det ikke hindrer deg i å dra nytte av undervisning. Det vil si at du skal ha tid til å gjøre lekser – og du ha nok overskudd til å dra nytte av undervisning på skolen.

Arbeidstid – for deg under 15 år

Er du under 15 år? Eller over 15, men går fortsatt på ungdomsskolen? Da er det andre regler for hvor mange timer du kan jobbe.

 • I uker med undervisning kan du ikke jobber mer enn 2 timer i døgnet de dagene du har undervisning, og du kan ikke jobbe mer enn 12 timer i uken.
 • På dager hvor du har fri fra skolen kan du arbeide opp til 7 timer i døgnet.
 • I skoleferier som varer minst en uke kan du jobbe opp til 7 timer i døgnet, og 35 timer i uken.
 • Du skal ha fri mellom 20.00 om kvelden og 06.00 om morgenen.

Det finnes unntak fra disse reglene, og Arbeidstilsynet kan gi tillatelse til å jobbe flere timer i døgnet og uken i visse tilfeller. Dette kan du lese mer om på arbeidstilsynet.no.

Arbeidstid – for deg mellom 15 og 18

Er du mellom 15 og 18 år, og ikke lenger er skolepliktig (ferdig på grunnskolen) er det disse reglene som gjelder:

 • Du kan jobbe opp til 8 timer i døgnet, og opp til 40 timer i uken.
 • Du skal ha fri mellom 23.00 og 06.00
 • Jobber du mellom 21.00 og 23.0 regnes dette som nattarbeid, og bare tillatt på visse tilfeller. Det kan du lese mer om her.

Husk at når du er 18 år skal ikke arbeidstiden gå utover skolegangen din. I praksis betyr dette at det vil være vanskelig å jobbe 8 timer i døgnet og 40 timer i uken samtidig som du går på skolen.

Skriftlig arbeidskontrakt

I følge Arbeidsmiljøloven har alle krav på skriftlig arbeidskontrakt - selv om du bare er ansatt for en kortere periode. Arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter du har. I kontrakten blir du og arbeidsgiveren også enige om hvor mye du skal jobbe og hva slags jobb du skal ha.

Les mer om hva arbeidskontrakten skal inneholde i denne artikkelen, eller se Arbeidstilsynets liste her.

Merk: Du er ikke forsvarsløs uten arbeidsavtale heller. Ingen arbeidsgiver kan frata deg beskyttelsen som lovene gir. De rettighetene og pliktene som Arbeidsmiljøloven sikrer deg, gjelder uansett.

Attest

Du har krav på skriftlig sluttattest. Attesten skal fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet i bedriften. Attesten er viktig å ta vare på. Når du senere skal søke annet arbeid eller opptak ved skole, er attesten din et skriftlig bevis på at du faktisk har hatt en jobb med et bestemt innhold.

Ofte forteller også attesten hvordan du har utført jobben. Det kan være anbefalinger som er mye verdt senere i livet.

Feriepenger og skatt

Du har krav på feriepenger i tillegg til lønnen, uansett hvor kort eller lang tid du har jobbet. Feriepenger skal være minimum 10,2 prosent av alt det du har tjent. Både vanlig lønn, tillegg og overtid skal regnes med.

Feriepengene kommer i tillegg til lønna, og det er ikke lov å legge dette inn som en del av lønna. Etter avsluttet arbeidsforhold har du rett til å få utbetalt feriepengene med en gang du slutter.

Husk at feriepenger også skal skattes. Når du får en jobb er det svært viktig å følge med på om du tjener så mye at du må trekke skatt av lønna di, eller om du holder deg under frikortgrensen på 65 000 kroner. Tjener du mindre enn 65 000 kroner trenger du ikke å skatte av det du tjener, men du må likevel bestille frikort. Sjekk Skatteetatens nettsider for mer info, eller les artikkelen under.

Lønn

Det er i utgangspunktet opp til deg og arbeidsgiveren å bli enige om lønnen din.

Gjennom medlemskap i en fagforening kan du få lønnen fastsatt gjennom en tariffavtale. Dette er en avtale om lønnsnivået i hver enkelt bedrift. Tariffavtalen sikrer deg en rettferdig lønn - noe du ikke har krav på uten medlemskap i en fagforening.

Lønn er mer enn vanlig timelønn. Overtidsbetaling, nattillegg, helgetillegg og tillegg for spesielle arbeidsoppgaver avtales mellom deg og arbeidsgiver i din arbeidskontrakt. Er du fagorganisert kan dette være bestemt gjennom tariffavtalen, og det kan også være interne avtaler på arbeidsplassen som bestemmer dette.

Husk at du har krav på lønnsslipp ved utbetaling av lønn. Lønnsslippen skal beskrive lønn, skattetrekk og eventuelle andre trekk.

Trekk i lønn

Arbeidsgiver har som hovedregel ikke lov til å foreta trekk i lønn eller feriepenger med mindre dere har inngått avtale om det. Dersom arbeidsgiver av en eller annen grunn mener at du har gjort deg skyldig i forhold som gir han rett til å holde tilbake lønna, må han først ha dom for kravet sitt eller avtale med deg.

Opplæring

Arbeidsgiver har plikt til å gi deg så god opplæring, at du uten problemer kan utføre den jobben du er ansatt i. Den tiden opplæringen tar skal regnes som arbeidstid. Det betyr at du skal ha lønn for den tiden som går med til opplæring. Opplæringen skal blant annet omfatte:

 • Hvordan jobben skal utføres
 • Hvilke regler som gjelder for sikkerhet og helse
 • Hvilke regler og lover som gjelder på arbeidsplassen

Dersom det er påbudt å bruke verneutstyr i jobben, skal arbeidsgiveren både skaffe og betale utstyret for deg.

Oppsigelse

Arbeidsgiveren må ha svært gode og saklige grunner for å si deg opp. Oppsigelsen må være skriftlig for å være gyldig. Oppsigelsen kan være saklig dersom du har gjort alvorlige brudd på arbeidsavtalene eller bedriften må nedbemanne.

Arbeidsgiveren har ikke lov til å si deg opp og så ansette en ny i din jobb dagen etter, dersom nedbemanning var oppsigelsesgrunnen. Blir du oppsagt, kan du som fagorganisert få hjelp av den tillitsvalgte på arbeidsplassen din. Det er viktig at du raskt tar kontakt med den tillitsvalgte fordi det finnes bestemte tidsfrister du må overholde.

Hvis du selv sier opp jobben, må det gjøres skriftlig. Dersom du blir sagt opp, eller sier opp selv, er det normalt en bestemt tidsperiode hvor du har rett/plikt til å jobbe etter oppsigelsen er levert. Oppsigelsestida er minst en måned, dersom det ikke står noe annet i den skriftlige arbeidsavtalen din. Fagforeninger med tariffavtale kan ha avtaler om kortere oppsigelsesfrister, som også vil gjelde deg. Oppsigelsestida er den samme om du sier opp selv eller om du blir sagt opp.

Overtid

Overtidsbetaling er det tillegget du skal ha for å jobbe lenger enn avtalt arbeidstid. Arbeidsmiljøloven sikrer deg at tillegget for overtid skal være minst 40 % av vanlig timelønn. Men er du LO-organisert og kommer inn under tariffavtale, er overtidstilleggene som regel noe høyere. Det er vanlig at overtidstillegget er 50-100 % av vanlig timelønn.

Pauser

Du har rett til pauser hvis du jobber mer enn fem og en halv time om dagen. Har du åtte timers arbeidsdag, skal du ha minst en halvtimes pause i løpet av dagen. Hvis du ikke kan gå fra arbeidsstedet i spisepausen, skal spisepausen regnes som en del av arbeidstida. Det betyr at du skal ha betalt for pausen også. Avtale om pause skal inngås skriftlig i arbeidskontrakten.

Fakta

Dårlig behandlet på arbeidsplassen din?

Skrevet av Redaksjonen, ung.no

Sist oppdatert: 06.07.2020

Offentleg og kvalitetssikra
Jente og gutt jobber sammen (colourbox.com)
RETTIGHETER: Som arbeidstaker er det viktig å vite hva du har krav på som ansatt. Arbeidstilsynet og LO er noen av de som kan hjelpe deg.

Fakta

Dårlig behandlet på arbeidsplassen din?

Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Jobb og aldersgrenser

Visste du at det er ulovlig å jobbe hvis du er under 13 år? Og at du som er ungdom ikke skal ha en jobb som går ut over skolearbeidet?

Jobber i kassa på butikk (colourbox.com)

Arbeidskontrakt og attest

Fått deg jobb? Da har du krav på en skriftlig arbeidskontrakt. Og når du slutter i jobben kan du kreve en sluttattest.

Jente skriver kontakt (colourbox.com)

Dette må du vite om lønn og feriepenger

Aldri hørt om tariff, feriepenger eller lønnsslipp? Da bør du lese dette.

Pengesedler, 200-lapper (Foto: Colourbox.com)

Hvordan si opp jobben?

Skal du si opp muntlig eller skriftlig? Og bør du fortelle arbeidsgiver hvorfor du sier opp? Her kan du lese mer om reglene for oppsigelse.

Aktuelt

Dette skjer med kroppen din hvis du spiser for lite

Er det farlig å spise lite mat én dag? Hva med over en lengre periode? Hvor lite mat kan du spise før det blir farlig, og hva er det egentlig som skjer med kroppen din da?

TRØTT GUTT (colourbox.com)

Hva skjer hvis du blir tatt med falsk legitimasjon?

Det kan være fristende å låne legitimasjon av andre for å komme inn på utesteder eller konserter, men hvis du blir tatt kan du få problemer.

Ungdom ved gjerde på festival (Foto: www.colourbox.com)

Gutt og utsatt for overgrep?

Gutter opplever også seksuelle overgrep. For å få hjelp til å takle de vonde opplevelsene, er det viktig å snakke om det som er vanskelig.

Trist jente