Rettigheter når du jobber

Feriepenger, arbeidskontrakt og lønn er bare noen av rettighetene du har når du jobber. Her er en oversikt over hva du har krav på som ansatt.

Sist oppdatert: 06.12.2022 Av: Redaksjonen, ung.no

Foto av ung barista som heller varm melk i en kaffekopp.
RETTIGHETER: Det er viktig å vite hva du har krav på som ansatt. Arbeidstilsynet og LO er noen av de som kan hjelpe deg. Foto: Unsplash, i samarbeid med Getty Images

På en del områder er det strengere regler for ungdom - det er for eksempel ikke alle typer arbeid ungdom har lov til å få. Disse reglene er satt for å gi unge ekstra beskyttelse mot arbeid som kan være skadelig. Du kan lese mer om aldersgrenser og i jobb i artikkelen under.

Husk at du har rettigheter også i sommerjobb, eller deltidsjobb.

Hvem kan hjelpe deg med dine rettigheter?

Dersom du opplever at rettighetene dine på jobben er brutt, eller du føler deg dårlig behandlet, er det flere du kan kontakte for hjelp.

 • Får du ikke lønnen du skal ha? Jobber du lange dager uten pause? Arbeidstilsynet svarer på generelle spørsmål om rettigheter og plikter i jobb. Du kan kontakte de gjennom telefon, chat eller kontaktskjema.
 • Har du sommerjobb og mener dine rettigheter blir brutt? Er du usikker på hvilke rettigheter du har? Da kan du kontakte LOs sommerpatrulje. De reiser rundt i landet for å sikre at unge i sommerjobb har gode forhold på arbeidsplassen sin. Du kan også ta kontakt med Arbeidstilsynet om sommerjobb
 • Noen kan også oppleve diskriminering på arbeidsplassen sin. Husk at dette er forbudt, og at Likestillings- og diskrimineringsombudet kan hjelpe deg dersom du blir diskriminert.

Arbeidstid

 • Vanlig arbeidstid er som hovedregel 40 arbeidstimer i uka og ikke mer enn ni timer i døgnet. Jobber du mer enn dette, har du krav på overtidsbetaling.
 • Der LO har tariffavtale og du er LO-organisert, har du krav på overtidsbetaling hvis du jobber mer enn 37,5 timer i uka.
 • Dersom du er under 18 år og jobber flere steder, skal arbeidstiden din beregnes samlet. Din arbeidsgiver er pliktet til å skaffe seg informasjon om arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere.

Det er ulike regler for arbeidstid avhengig av hvor gammel du er – og om du er ferdig med ungdomsskolen eller ikke. Under kan du lese hvilke regler som gjelder for deg:

Skriftlig arbeidskontrakt og attest

 • Alle har krav på skriftlig arbeidskontrakt - selv om du bare er ansatt for en kortere periode. Arbeidskontrakten beskytter både deg og arbeidsgiveren mot misforståelser om hvilke rettigheter og plikter du har.
 • Du har også krav på skriftlig attest når du slutter i jobben. Denne skal fortelle hva du har gjort og hvor lenge du har jobbet i bedriften.

I artikkelen under kan du lese mer om hva en arbeidskontrakt skal inneholde og hvorfor det er viktig å ta vare på sluttattesten:

Lønn, feriepenger, sykepenger og andre tillegg

 • Du har naturligvis rett på lønn for jobben du gjør, og hvor mye du får betalt vil i all hovedsak være avhengig av hva du og arbeidsgiver har avtalt.
 • Eventuelle tillegg, som overtidsbetaling, nattillegg, helgetillegg og tillegg for spesielle arbeidsoppgaver, avtales også mellom deg og arbeidsgiver i din arbeidskontrakt.
 • I tillegg har du krav på feriepenger, uansett hvor kort eller lang tid du har jobbet, som skal komme i tillegg til lønnen.

Mer informasjon om lønn, feriepenger og overtidstillegg finner du i denne artikkelen:

Det er mange som lurer på om de har rett til sykepenger. Les hvilke krav som må oppfylles for å kunne ha rett på dette, ved å klikke på boksen under:

Opplæring

Arbeidsgiver har plikt til å gi deg så god opplæring, at du uten problemer kan utføre den jobben du er ansatt i.

Om du har rett på lønn under opplæring og i så fall hvor mye, kommer an på hva som er avtalt i din arbeidsavtale. I bransjer med lovbestemt minstelønn skal du ha minstelønn for all arbeidstid, også for tiden som går med til opplæring.

Opplæringen skal blant annet omfatte:

 • Hvordan jobben skal utføres
 • Hvilke regler som gjelder for sikkerhet og helse
 • Hvilke regler og lover som gjelder på arbeidsplassen

Dersom det er påbudt å bruke verneutstyr i jobben, skal arbeidsgiveren både skaffe og betale utstyret for deg.

Pauser

 • Du har rett til minst en pause hvis du jobber mer enn fem og en halv time om dagen.
 • Har du åtte timers arbeidsdag, skal du ha minst en halvtimes pause i løpet av dagen.
 • Hvis du ikke kan gå fra arbeidsstedet i spisepausen, skal spisepausen regnes som en del av arbeidstida. Det betyr at du skal ha betalt for pausen også.
 • Er du under 18 år skal du, i følge Arbeidsmiljøloven, ha hvilepause i minst en halv time, om mulig sammenhengende, dersom den daglige arbeidstiden overstiger fire og en halv time.

Fakta

Dårlig behandlet på arbeidsplassen din?

Oppsigelse

Arbeidsgiveren må ha svært gode og saklige grunner for å si deg opp. Oppsigelsen må være skriftlig for å være gyldig. Oppsigelsen kan være saklig dersom du har gjort alvorlige brudd på arbeidsavtalene eller bedriften må nedbemanne.

Arbeidsgiveren har ikke lov til å si deg opp og så ansette en ny i din jobb kort tid etter, dersom nedbemanning var oppsigelsesgrunnen. Blir du oppsagt, kan du som fagorganisert få hjelp av den tillitsvalgte på arbeidsplassen din. Det er viktig at du raskt tar kontakt med den tillitsvalgte fordi det finnes bestemte tidsfrister du må overholde.

Hvis du selv sier opp jobben, må det gjøres skriftlig. Dersom du blir sagt opp, eller sier opp selv, er det normalt en bestemt tidsperiode hvor du har rett/plikt til å jobbe etter oppsigelsen er levert. Oppsigelsestida er minst en måned, dersom det ikke står noe annet i den skriftlige arbeidsavtalen din. Har du prøvetid er oppsigelsestiden minst 14 dager, dersom det ikke står en lengre oppsigelsestid i din arbeidsavtale.

Vær obs på at oppsigelsestida ikke nødvendigvis er den samme om du sier opp selv eller om du blir sagt opp.

Åpen

JobbRettighetene dine
Foto av ung barista som heller varm melk i en kaffekopp.
RETTIGHETER: Det er viktig å vite hva du har krav på som ansatt. Arbeidstilsynet og LO er noen av de som kan hjelpe deg. Foto: Unsplash, i samarbeid med Getty Images

Fakta

Dårlig behandlet på arbeidsplassen din?

Åpen

JobbRettighetene dine

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider