Kan det bli krig i Norge?

Når krig og konflikter plutselig kommer nært, er det normalt å bli urolig. Men krig i Norge er heldigvis ikke sannsynlig.

Sist oppdatert: 20.02.2024 Av: Ung.no i samarbeid med forsvaret.

REDD FOR KRIG I NORGE? Det er ingen grunn til å tro at konfliktene i Europa vil ramme Norge direkte. foto: Ung.no

Det er mye uroligheter i verden nå. Først den pågående krigen i Ukraina, og nå konflikten mellom Israel og palestinerne i Midtøsten.

Krig og konflikter fører til sterke inntrykk gjennom nyheter og sosiale medier.

Nedenfor svarer vi på ofte stilte spørsmål om krig, og hva du selv kan gjøre for å skjerme deg mot sterke inntrykk i hverdagen.

Blir det krig i Norge?

Med den pågående krigingen i Ukraina og Gaza, er det naturlig å engste seg for at det kan bli krig i Norge. Men det er ingen grunn til å tro at konfliktene vil ramme Norge direkte.

Forsvaret ser ingen økt militærtrussel mot Norge.

Samtidig merker vi konflikter i Europa indirekte, blant annet gjennom økte priser og et økt antall flyktninger fra Ukraina.

På Forsvaret sin nettside kan du lese mer om krigen i Ukraina, og hvordan den påvirker Norge.

Norge er beskyttet av NATO

Det er også viktig å understreke at Norge er medlem av NATO, verdens sterkeste militærallianse, noe som gjør terskelen for å true eller angripe Norge svært høy.

Vi er altså godt beskyttet av våre allierte.

På NATO sin nettside kan du se en liste over hvilke land som er medlem.

Hva skjer hvis det blir krig i Norge?

Forsvaret ser ingen umiddelbar fare for at det skal bli krig her hjemme i Norge. Samtidig skal vi være bekymret for den utviklingen som skjer i verden.

Vi bor i et veldig trygt land, og det jobber forsvaret for å opprettholde.

Hvis det skulle blitt krig i Norge, må forsvaret selv forsvare Norge før NATO-styrkene kommer.

Dette er noe forsvaret øver på gjennom store øvelser, også sammen med NATO og allierte.

I denne filmsnutten tar NRK forklarer opp spørsmålet: Hvorfor er det økt militær trussel i Norge?

Kan det bli krig i Sverige?

Det svenske forsvaret har selv formidlet at risikoen for et væpnet angrep mot Sverige fortsatt er lav.

På forsvarmakten.se kan du lese mer om hva Sverige selv svarer på spørsmål rundt faren for krig.

Kan det bryte ut en tredje verdenskrig?

Sannsynligheten for at det bryter ut en tredje verdenskrig er liten.

Forsvaret sin viktigste oppgave er å ta vare på Norges fred, og forhindre at det blir krig.

Forsvaret i Norge står i beredskap hver dag, og følger med på situasjonen både i Norge og ute i verden.

Deres oppgave er å trene, øve og stå klare dersom noe skulle skje, også når det ikke er en umiddelbar fare for krig i Norge.

Kan det skje atomulykker?

Snakk om atomulykker i media kan virke skremmende for mange.

Det er viktig å vite at dersom det skulle skje noe med atomkraftverkene i Ukraina, vil dette ikke gi noen akutt fare for oss i Norge.

Avstanden er så stor at utslippene fra en eventuell atomulykke vil fortynnes kraftig før det kommer hit. Vi ville også fått gode råd om hva vi burde gjøre for å holde oss trygge.

Krig har vært fjernt for mange

I Norge er det mange som aldri har opplevd krig før, men det er også mange som har flyktet fra krig – eller som har nær familie og venner i krigsområder.

Når krigen kommer til Europa, kan det føles ekstra skremmende for oss alle. Da er det viktig å støtte hverandre og ta hensyn til hverandres reaksjoner.

Om du kjenner noen som har familie eller venner i krigsområder kan det være godt med litt ekstra støtte fra deg.

Husk kildekritikk

Det er medienes jobb å dekke det som skjer, og jo mer alvorlig det som skjer er, jo større dekning vil det være.

Samtidig finnes det dessverre mye feilinformasjon og falske nyheter der ute. Det er derfor svært viktig å sjekke hvor informasjonen kommer fra – og om du kan stole på at informasjonen du får er sann.

Dekningen til norske kjente mediehus kan vi stole på.

Om du bare får med deg litt nyheter her og der, kan fantasier og feiloppfatninger fort gi unødvendig frykt og uro.

Da er det lurt å få en voksen til å forklare hva som skjer, så du ikke sitter alene med mange spørsmål.

Tips til hvordan du beskytter deg mot sterke inntrykk

  • Prat om det: På den måten får du mer kunnskap om det som skjer, og du slipper å sitte med alle spørsmålene alene. Fortell familie, venner, en lærer eller helsesykepleier om bekymringene dine.
  • Skjerm deg: Hvis nyhetene gjør deg urolig, kan det være lurt å ta noen pauser fra TV-kanaler og sosiale medier.
  • Lev som normalt: Det er helt greit å gjøre vanlige ting, selv om du bryr deg om det som skjer i verden. Du kan føle omsorg og medfølelse for de som er rammet, samtidig som du har det bra i din egen hverdag.

    For flere tips kan du lese artikkelen til Sio helse om hvordan du tar vare på deg selv hvis du er skremt av krig.

Om du ikke føler deg berørt av det som skjer, er det også helt normalt. Vi mennesker beskytter oss selv gjennom å distansere oss fra vonde ting.

Trenger du ekstra støtte?

Dersom du skulle oppleve situasjonen spesielt vanskelig, er det viktig å fortelle noen om det du føler, og få hjelp hvis du skulle trenge det.

Logo for Grubl
45 minutter
Mobil-appnorsk bokmål

Grubl er en app som kan hjelpe deg å gruble mindre. Du får se en serie om stress, oppmerksomhet og grubling, og du får øvelser som kan gi deg bedre kontroll over grublingen.

«Grubl» er en helt ny populærvitenskapelig helseapp laget for deg som ønsker å gruble mindre. Å bruke «Grubl» er enkelt og trygt:


1. Du starter med en kort sjekk av helse og humør (den vil bli nyttig når opplegget er over).
2. Du ser en programserie om hvordan stressystemet settes i gang av grubling, og lærer hva oppmerksomheten har å si for hvordan vi har det.
3. Du får tilgang til ulike eksperimenter og små øvelser som gir deg bedre kontroll over grubling og bekymring i 12 dager.
4. Du svarer en gang til på spørsmål om helse og humør. Har du fått det bedre?

Faglig ansvarlig: Brorson og Sande AS

Utviklet av: Youwell AS

Åpen

Problemer hjemmePsykisk helse og følelserSorg og krise

Stengt

Psykisk helse og følelserMobbingVennskap

Les også:

REDD FOR KRIG I NORGE? Det er ingen grunn til å tro at konfliktene i Europa vil ramme Norge direkte. foto: Ung.no
Logo for Grubl
45 minutter
Mobil-appnorsk bokmål

Grubl er en app som kan hjelpe deg å gruble mindre. Du får se en serie om stress, oppmerksomhet og grubling, og du får øvelser som kan gi deg bedre kontroll over grublingen.

«Grubl» er en helt ny populærvitenskapelig helseapp laget for deg som ønsker å gruble mindre. Å bruke «Grubl» er enkelt og trygt:


1. Du starter med en kort sjekk av helse og humør (den vil bli nyttig når opplegget er over).
2. Du ser en programserie om hvordan stressystemet settes i gang av grubling, og lærer hva oppmerksomheten har å si for hvordan vi har det.
3. Du får tilgang til ulike eksperimenter og små øvelser som gir deg bedre kontroll over grubling og bekymring i 12 dager.
4. Du svarer en gang til på spørsmål om helse og humør. Har du fått det bedre?

Faglig ansvarlig: Brorson og Sande AS

Utviklet av: Youwell AS

Åpen

Problemer hjemmePsykisk helse og følelserSorg og krise

Stengt

Psykisk helse og følelserMobbingVennskap

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider