Som med alle andre førerkortklasser, må du ta trafikalt grunnkurs før du kan gå videre. For å kunne øvelseskjøre med traktor, må du også ha fylt 15 år.

Føreropplæringen for traktor er delt opp i trinn. Det legge stor vekt på at du skal ha riktig utvikling i opplæringen, slik at du er trygg før du går over til neste trinn. Bli god på ett trinn før du går videre til det neste.

Fire trinn til lappen

Etter de fire obligatoriske trinnene er du klar for å avlegge teoriprøve og oppkjøring.

Hva annet kan du kjøre med førerkort klasse T?

Minstealder for klasse T er 16 år når traktoren (med eller uten tilhenger) har en samlet totalvekt på maks 25.000 kg. Denne vektbegrensningen gjelder ikke lenger når du har fått to års erfaring i klasse T eller har fylt 21 år.

FAKTA

Veien til traktorlappen
1. Trafikalt grunnkurs
2. Grunnleggende opplæring
3. Trafikal del
4. Avsluttende opplæring

Teoriprøve
Oppkjøring

Les mer om de ulike trinnene på vegvesen.no

Klasse T gir deg også lov til å kjøre moped klasse AM 147 (3-/4-hjuls moped). Er mopedens egenvekt over 150 kg (minus batterienes vekt hvis den er elektrisk), må du ha fylt 18 år. Klasse T gir deg også førerrett for motorredskaper (med eller uten tilhenger) som ikke er laget for transport av personer eller gods, og som ikke kan kjøres fortere enn 30 km/t.

Klasse T gir også førerrettighet for klasse S (snøskuter)<

Maks 40 km/t

Klasse T tatt for første gang gir førerrettighet kun for traktor som ikke går fortere enn 40 km/t.

Utvidelse av traktorlappen

Ønsker du etter hvert å kjøre traktor opp til 50 km/t, kan du etter et kurs på syv timer utvide førerkortet. Både T 141 og T 148 gir rett til å kjøre traktor opp til 50 km/t.

Klasse T til T 141

Minstealderen på denne klassen er 18 år. Fram til du har 2 års kjøreerfaring eller fyller 21 år, er førerrettigheten begrenset til traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med tillatt totalvekt høyst 25.000 kg som enkeltkjøretøy eller som vogntog.

Klasse T 144 til klasse T 148

Klasse T 144 fås etter å ha tatt klasse BE for første gang. Minstealder for klasse T 148 er 18 år. Førerrettigheten gjelder for traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med tillatt totalvekt høyst 25 000 kg som enkeltkjøretøy eller som vogntog.