Lett motorsykkel (A1)

Denne klassen gjelder lett motorsykkel med eller uten sidevogn. Slagvolum for lett motorsykkel er høyst 125 ccm, effekt på høyst 11 kW og forholdet mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg.

Du må være mint 16 år for å kjøre lett motorsykkel. Klasse A1 gir deg også førerrettighetfor:

 • moped.
 • snøscooter med eller uten tilhengersledes hvis førerkortet er utstedt før 1. juli 2006.
 • trehjuls motorsykkel med effekt på høyst 15 kW.
 • mopedbil, dersom man er over 18 år.

Les mer om førerkort klasse A1 hos Vegvesenet.

Mellomtung motorsykkel (a2)

Klassen gjelder føring av mellomtung motorsykkel (høyest effekt 35 kW og forholdet effekt/vekt høyst 0,2 kW/kg - og motorsykkelen må ikke være "nedtrimmet" til mer enn halvparten av opprinnelig effekt) med eller uten sidevogn. For å få førerrett i denne klassen må du ta obligatorisk opplæring og avlegge førerprøve.

Du må være minst 18 år for å kjøre klasse A2, som også gir deg førerrettighet for:

 • moped.
 • tilhenger til motorsykkel (med slagvolum over 125 ccm) godkjent for trekking.
 • 3-hjuls motorsykkel med effekt høyst 15 kW.

Les mer om førerkort klasse A2 hos Vegvesenet.

 

 

Tung motorsykkel (A)

Gjelder føring av motorsykkel (med eller uten sidevogn) uten begrensning på motorsykkelens effekt. Du må være mint 24 år for å få førerkort klasse A direkte.

Men ved å ta lappen trinnvis, er minstealderen 20 år. Da må du ta klasse A2 som 18-åring, gjennomføre et kurs på 7 timer og opparbeide deg 2 års erfaring med klasse A2. Klasse A gir deg også førerrettighet for:

 • moped.
 • tilhenger til motorsykkel (med slagvolum over 125 ccm) godkjent for trekking.
 • tilhenger til motorsykkel (med slagvolum over 125 ccm) godkjent for trekking.
 • 3-hjuls motorsykkel med effekt over 15 kW. Minstealderen for denne rettighet er 21 år for de som har klasse A. Har du klasse A1 eller A2, er høyeste effekt 15 kW for 3-hjuls motorsykkel uansett hvor gammel du er.

Les mer om førerkort klasse A hos Vegvesnet.

 

 

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvelseskjøre privat eller begynne trafikkopplæringen ved en trafikkskole må du ta trafikalt grunnkurs.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor), kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

 • Trafikkopplæringen
 • Grunnleggende forståelse for trafikk.
 • Mennesket i trafikken.
 • Øvingskjøring og kjøreerfaring.
 • Førstehjelp.
 • Tiltak ved trafikkulykke.
 • Mørkekjøring.

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring.

Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Tar du kurset i den offentlige skolen, kan du ta det i 10. klasse selv om du ikke har fylt 15 år.

Har du allerede førerkort i en klasse, kan du øvelseskjøre uten å måtte ta kurset på nytt. Husk å ha med deg førerkort fra annen klasse når du øvelseskjører.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Alt lærestoff i dette trinnet er felles for motorsykkelklassene.

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses behovet du har, og hvor mye du øvelseskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet!

Obligatorisk opplæring:

 • Teoridel på tre undervisningstimer. Temaene er motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring og skal være fullført før praktisk opplæring i trinnet påbegynnes.
 • Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

 

 

Trinn 3: Trafikal opplæring

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk. Du skal bl.a. lære om motorsykkelens kjøreegenskaper, om kjøreteknikk, om sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø og å vurdere egen førerkompetanse.

Obligatorisk opplæring

 • Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk klasse A . Kurset er på totalt fire undervisningstimer, og har hovedfokus på presis kjøreteknikk ved bremsing og styring av motorsykkel.
 • Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 4: Avsluttende opplæring

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte, og i god samhandling med andre trafikanter.

Obligatorisk opplæring

 • Sikkerhetskurs på 4-8 timer, avhengig av førerkortklasse.
 • Sikkerhetskurset klasse A består av totalt åtte timer, fordelt med fire timer teori og fire timer praksis. Den praktiske delen består av fire timer sammenhengende kjøring. Kurset innledes og avsluttes med 2-timers teorisekvenser.