Førerkort for motorsykkel

Skal du ta lappen på lett, mellomtung eller tung motorsykkel (A, A1 og A2) må du gjennom fire trinn.

Sist oppdatert: 13.09.2022 Av: Redaksjonen, ung.no

Den gode følelsen av å lære noe nytt, som å kjøre motorsykkel.
TO HJUL: Det finnes flere klasser innenfor motorsykler. Lett motorsykkel er klasse A1, og kan tas når du fyller 16 år. (Foto: Colourbox)

Førerkort på motorsykkel deles inn i klassene:

 • A1 Lett motorsykkel (16 år)
 • A2 Mellomtung motorsykkel (18 år)
 • A Tung motorsykkel (20/24 år)

A1 Lett motorsykkel

Denne klassen gjelder lett motorsykkel med eller uten sidevogn. Slagvolum for lett motorsykkel er høyst 125 ccm, effekt på høyst 11 kW og forholdet mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg.

Du må være mint 16 år for å kjøre lett motorsykkel. Les mer om førerkort klasse A1 hos Vegvesenet.

A2 Mellomtung motorsykkel

Klassen gjelder føring av mellomtung motorsykkel. Høyeste effekt kan vøre 35 kW, og forholdet effekt/vekt høyst 0,2 kW/kg. Motorsykkelen må ikke være «nedtrimmet» til mer enn halvparten av opprinnelig effekt) med eller uten sidevogn. For å få førerrett i denne klassen må du ta obligatorisk opplæring og avlegge førerprøve.

Du må være minst 18 år for å kjøre klasse A2. Les mer om førerkort klasse A2 hos Vegvesenet.

A Tung motorsykkel

Gjelder føring av motorsykkel (med eller uten sidevogn) uten begrensning på motorsykkelens effekt. Du må være mint 24 år for å få førerkort klasse A direkte.

Men ved å ta lappen trinnvis, er minstealderen 20 år. Da må du ta klasse A2 som 18-åring, gjennomføre et kurs på 7 timer og opparbeide deg 2 års erfaring med klasse A2. Les mer om førerkort klasse A hos Vegvesnet.

Trinn 1: Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvelseskjøre privat eller begynne opplæringen på en trafikkskole, må du ta trafikalt grunnkurs.

Trafikalt grunnkurs er et obligatorisk kurs på 17 undervisningstimer. Kurset er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøskuter og traktor). Tema for kurset er:

 • Trafikkopplæringen
 • Grunnleggende forståelse for trafikk.
 • Mennesket i trafikken.
 • Øvingskjøring og kjøreerfaring.
 • Førstehjelp.
 • Tiltak ved trafikkulykke.
 • Mørkekjøring.

Trafikalt grunnkurs gir deg med andre ord en grunnleggende forståelse for trafikk, og er utgangspunktet for den videre opplæringen.

Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Tar du kurset i den offentlige skolen, kan du ta det i 10. klasse selv om du ikke har fylt 15 år.

Har du allerede førerkort i en klasse, kan du øvelseskjøre uten å måtte ta kurset på nytt. Husk å ha med deg førerkortet du har fra før når du øvelseskjører.

Trinn 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Alt lærestoff i dette trinnet er felles for de tre motorsykkelklassene.

Hvor mange kjøretimer du skal trenger, tilpasses behovet du har. Derfor er det lurt å få øvelseskjørt privat så mye du kan.

Obligatorisk opplæring på trinn 2 består av:

 • Teoridel på tre undervisningstimer. Temaene er motorsykkelkjøring, miljø, sikkerhet og opplæring og skal være fullført før praktisk opplæring i trinnet påbegynnes.
 • Trinn 2 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 3: Trafikal opplæring

På dette trinnet skal du lære å kjøre selvstendig i variert trafikk. Du skal blant annet lære om motorsykkelens kjøreegenskaper, om kjøreteknikk, om sikker kjøremåte i ulike trafikkmiljø og vurdere egen førerkompetanse.

Obligatorisk opplæring på trinn 3 består av:

 • Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk klasse A . Kurset er på totalt fire undervisningstimer, og har hovedfokus på presis kjøreteknikk ved bremsing og styring av motorsykkel.
 • Trinn 3 avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Trinn 4: Avsluttende opplæring

På dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte, og i god samhandling med andre trafikanter.

Obligatorisk opplæring på trinn 4 består av:

 • Sikkerhetskurs på 4-8 timer, avhengig av førerkortklasse.
 • Sikkerhetskurset klasse A består av totalt åtte timer, fordelt med fire timer teori og fire timer praksis. Den praktiske delen består av fire timer sammenhengende kjøring. Kurset innledes og avsluttes med 2-timers teorisekvenser.

Åpen

Førerkort
Den gode følelsen av å lære noe nytt, som å kjøre motorsykkel.
TO HJUL: Det finnes flere klasser innenfor motorsykler. Lett motorsykkel er klasse A1, og kan tas når du fyller 16 år. (Foto: Colourbox)

Åpen

Førerkort

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?
Temasider