Hvordan diskutere på nett?

Det kan være gøy å diskutere på nett, men det er lurt å følge noen retningslinjer: Hold deg til saken og ikke gå til personangrep.

Sist oppdatert: 16.03.2023 Av: Bufdir

Illustrasjon av en ung gutt som blir sint og går til personangrep i en diskusjon på nett
HATPRAT: Ikke gå til personangrep når du diskuterer på nett. Illustrasjon: ung.no

Mange liker å diskutere i kommentarfelt, ulike debattforum og i sosiale medier. Det er mange fordeler med å diskutere på nett, men det er fort gjort å miste fokus og gå til personangrep heller enn å diskutere sak.

Her får du noen gode tips til hvordan du kan diskutere på en god måte, uten å miste hodet.

Hvordan være uenig uten å ødelegge diskusjonen?

  • Det er en fordel å ha greie på det det som blir diskutert. Sett deg inn i saken først. God oversikt over fakta og bakgrunn for saken gjør det enklere både å danne seg en egen mening og argumentere for den
  • La andre si hva de mener, selv om du er uenig med dem
  • Hold deg til temaet
  • Ikke gå til personangrep på dem du diskuterer med. Negative beskrivelser om utseende eller andre kjennetegn og trusler er eksempler på personangrep
  • Prøv å forstå hvorfor de du diskuterer med mener noe annet enn deg. Spør hvorfor! Dersom ingen interesserer seg for hvorfor de andre mener det de gjør, blir det heller ingen debatt
  • Forklar meningene dine, ikke bare gjenta dem. Hvorfor mener du det du mener?
  • Svar på saklig kritikk
  • Du må ikke vinne hver eneste diskusjon. Det er lov å være uenig

Noen ytringer - ting man skriver eller sier, kan ha negative konsekvenser selv om de er lovlige. Derfor er det mange fordeler med å diskutere på en god og saklig måte.

Uskyldig spøk eller mobbing?

Nettet gir ikke den samme muligheten til å se reaksjonen til personen som sitter i den andre enden. Det gjør at noe som kanskje var ment som en uskyldig spøk og humor fra avsenderens side, kan oppfattes som mobbing, hets, hat eller trusler av mottakeren.

Derfor er det viktig å tenke seg om før man trykker på send eller "kommenter"-knappen.

Du har heller ingen kontroll over hva andre gjør med innholdet du skriver, og det kan være vanskelig å fjerne det.

Fordeler med saklig debatt

Kjennetegnet på en god diskusjon er at den gir rom for å mene og stå for noe. Meningsutveksling og uenighet skjerper tanker og argumenter, og man gjør hverandre litt klokere. Du må vurdere egne standpunkter og argumenter på nytt. Kanskje lærer du noe nytt som gjør at du justerer eller endrer standpunkt?

En god debatt er positivt både for enkeltpersoner og for samfunnet. Når du deltar i gode i gode diskusjoner får du et gjennomtenkt forhold til hva du selv står for når du forsvarer det i en diskusjon. Selv om du ikke overbeviser motstanderen kan du overbevise tilskuere til debatten.

Gjennom å delta i saklig debatt bidrar du til å skape arena hvor motsetninger og uenigheter i samfunnet avklares på en fredelig måte.

Du har rett til å mene hva du vil

I Norge har vi demokrati, og et levende demokrati trenger mange forskjellige stemmer og meninger.

Din rett til å si og mene hva du vil står skrevet i Grunnloven §100. Der står det at alle i Norge har ytringsfrihet og at ingen kan straffes for en ytring så lenge ytringen begrunnes i "sannhetssøken, demokrati og individets frie meningsdannelse".

MEN: Ytringsfriheten er ikke absolutt. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering, hensynsløs atferd og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn.

Illustrasjon av en ung gutt som blir sint og går til personangrep i en diskusjon på nett
HATPRAT: Ikke gå til personangrep når du diskuterer på nett. Illustrasjon: ung.no

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?