Hvor kan jeg søke økonomisk støtte?

Her får du svar på hvilken støtte du har krav på om du flytter hjemmefra, er ferdig med videregående, er student eller gravid.

Penger og verktøy. (www.colourbox.com)
BEDRE LØNN: Husk at du stort sett får bedre lønn om du har utdanning.

Er du under 18 år og vurderer å flytte hjemmefra? Da er det lurt å tenke nøye gjennom hvordan du skal klare deg økonomisk på egenhånd.

Ikke bo hjemme?

Når du er under 18 år har foreldrene dine/foresatte/verge ansvar for deg både økonomisk og juridisk. Det betyr blant annet at du selv ikke kan skrive under på bindende avtaler som en husleiekontrakt.

Er det spesielle grunner til at du ikke kan bo hjemme når du er under 18 år, har barnevernet ansvar for å hjelpe deg.

Er du over 18 år er du i utgangspunktet selv ansvarlig for å finne deg et sted å bo. Du bør også ha en plan for hvordan du skal klare deg økonomisk. Med økonomisimulatoren Sjef i eget liv kan du få bedre oversikt over hvordan ulike økonomiske valg påvirker muligheten din til å skaffe deg egen bolig.

Du kan se på Husbanken sine nettsider for å sjekke om du har rett til bostøtte.

Ferdig med videregående – hva nå?

Mange synes det er vanskelig å vite hva de skal gjøre og hva de skal bli. Utdanning er nøkkelen til en jobb du har lyst på – det er tross alt viktig å jobbe med noe du trives med når du skal jobbe med noe i mange år. Utdanning gir deg viktig erfaring og forbereder deg på kravene som stilles til deg når du kommer ut i arbeid.

Hvis du trenger råd og veiledning, kan du få hjelp fra noen på skolen din eller fra kommunen. Det finnes flere du kan snakke med hvis du er skolelei, trenger hjelp til å fullføre eller har andre problemer som gjør det vanskelig å holde motivasjonen oppe.

Å fullføre videregående skole legger grunnlaget for å velge videre studier og for å få et yrke du trives med når du blir voksen. Har du utdanning, stiller du ofte sterkere når de søker jobb. Du får som regel også høyere lønn.

Ingen NAV-støtte under utdanningen

Alle som er under utdanning må utnytte de økonomiske mulighetene du har hos Lånekassen. Du kan også sjekke Legathåndboken for å se andre muligheter for å søke andre stipend.

I tillegg til støtte fra Lånekassen er det mange som må ha en deltidsjobb ved siden av skolen for å klare seg økonomisk. Studenter som ikke kan jobbe ved siden av skolen på grunn av helsemessige årsaker, må hovedsakelig ta kontakt med Lånekassen for å høre om mulighetene der. Må du avslutte studiene på grunn av helsemessige årsaker, så må du ta kontakt med NAV. Studenter som ikke har tid til å jobbe ved siden av skolen, vil uansett måtte klare seg på stipend og lån fra Lånekassen.

Studenter og elever under 18 år skal hovedsakelig forsørges av foreldre/foresatte/verge. De kan i tillegg søke om stipend og/eller lån hos Lånekassen.

Foreldre/foresatte/verge har også plikt til å forsørge barnet sitt så lenge hun eller han går på videregående skole/er lærling. Plikten gjelder kun hvis foreldrene/foresatte/verge har økonomi til dette. Les mer om barnebidrag til barn over 18 år på NAV sine nettsider.

Økonomisk hjelp fra NAV til studenter gis kun unntaksvis, og Sosialtjenesteloven gir klare retningslinjer som NAV må følge:

4.18.2.10 Studenter og elever:"Økonomisk stønad skal i utgangspunktet ikke bidra til å finansiere høyere utdanning. Det forutsettes at studenter sikres inntektsgrunnlag gjennom lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning, eventuelt gjennom egne ordninger for utenlandske studenter. En student kan ha krav på økonomisk stønad i påvente av utbetaling fra Statens lånekasse eller i nødssituasjoner. Hvis studenten ikke har rettigheter i Statens lånekasse, kan det kreves at studiene avsluttes og vedkommende forsørger seg selv gjennom arbeid eller på annen måte. Unntaksvis vil det likevel være rimelig å innvilge økonomisk stønad, for eksempel hvis vedkommende kun har kort tid igjen til avsluttende eksamen."

Uten jobb og skoleplass?

Står du uten skole eller jobb bør du registrere deg som arbeidssøker hos NAV. Bruk tid på registreringen, skriv hva du er god til og mestrer. Arbeidsgivere kan søke etter nye ansatte blant alle CV-ene som er registrert hos NAV, og da er det viktig at du skriver en god CV.

Du kan ikke forvente å finne drømmejobben med en gang. All jobberfaring er verdifull, og kan gi deg muligheter videre. Om du ikke trives med arbeidsoppgavene i din nåværende jobb, så vil alle de andre fordelene med å jobbe komme deg til gode. Bedre økonomi, du er en del av et arbeidsmiljø, du bidrar til samfunnet og du utvider din egen kunnskap.

Det blir mye vanskeligere å få en jobb dersom du går lenge uten en jobb. Arbeidsgivere ser ofte etter «hull» i CV-en, det vil si perioder hvor du verken har jobbet eller tatt utdanning. Det kan få arbeidsgivere til å tro at du ikke har hatt interesse av å være i arbeidslivet eller delta i samfunnet.

Se faktaboks for å finne ut hvordan du skriver CV og jobbsøknad.

Sosialhjelp er siste utvei

Selv om du ikke har tenkt å jobbe eller gå på skole så er du selv ansvarlig for din egen økonomiske situasjon.

Sosialhjelp, eller økonomisk sosialhjelp, kan være aktuelt, hvis du ikke har andre muligheter til å forsørge deg selv. Du må være aktiv arbeidssøker for å kunne søke på økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Det er også aktivitetsplikt for personer under 30 år som får økonomisk sosialhjelp. En aktivitet kan være at du må levere en såkalt jobblogg som viser hvilke jobber du har søkt på i løpet av en måned. En annen aktivitet er delta på kurs via NAV som skal øke sjansene dine for å få jobb. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.

Økonomisk sosialhjelp er en støtte som regnes som siste utvei, og alle andre muligheter for å få inntekt skal være prøvd først. NAV sitt fremste mål er å få flest mulige ut i jobb.

Gravid?

Er du gravid så kan du ha rett til engangsstønad eller foreldrepenger fra NAV. Hvis du regnes som enslig forsørger av barnet, så kan blant annet overgangsstønad være aktuelt. Les mer om hvilke stønader enslig mor/far kan ha rett til på våre nettsider.

Kontakt NAV om du venter barn, og du vil få informasjon om hvilke rettigheter du har. Ring NAV på telefon 55 55 33 33, tastevalg 3. Du kan også kontakte nav på Chat (foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte) eller Facebook (foreldrepenger)

Skrevet av Redaksjonen, ung.no i samarbeid med nav.no

Sist oppdatert: 17.02.2019

Offentlig og kvalitetssikret
Penger og verktøy. (www.colourbox.com)
BEDRE LØNN: Husk at du stort sett får bedre lønn om du har utdanning.
Fikk du svar på det du lurte på?
Les også

Jeg vet jo ikke hva jeg vil bli!

Noen ganger virker det som om alle rundt deg vet hva de vil bli når de blir voksne. Ungdomsjournalist Hege skriver at de fleste bruker lang tid på å bestemme seg for hva de vil gjøre.

Jenter tenker (colourbox.com)

Jeg er gravid, hva skjer med penger?

Jeg har funnet ut at jeg er gravid, men hva skjer med penger? Får jeg støtte fra Nav? Hvor mye kan jeg regne med å få?

Gravid (colourbox.com)

Er du student og har ekstra utfordringer?

Har du fysiske eller psykiske plager? Er du alene med barn? Har du funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å fullføre en utdanning? Du kan få støtte.

Ung dame sitter foran et bord og tenker. (www.colourbox.com)
Aktuelt

10 tips for et godt forhold

Noe av det hyggeligste i verden er å ha kjæreste, men det er ikke alltid lett. Hvordan opprettholder du og pleier et godt forhold?

Kjærestepar sitter på kaia i Oslo (foto: Tine Poppe / bufdir.no)

Hva er BUP?

På BUP får du hjelp når du har det litt ekstra vanskelig. Du får selv være med å bestemme hvordan du får hjelp som passer deg.

Jente prater med en psykolog (colourbox.com)

HPV-virus og HPV-vaksine

HPV-virus er den desidert vanligste kjønnssykdommen i verden, antagelig fordi kondom ikke gir fullstendig beskyttelse. Det finnes en effektiv vaksine alle unge i dag får tilbud om. I denne artikkelen kan du finne svar på dine spørsmål om HPV.

Vaksine i armen (icolourbox.com)