Hvor kan jeg søke økonomisk støtte?

Dette har du krav på av økonomisk støtte om du flytter hjemmefra, er ferdig med videregående, er student eller gravid.

Sist oppdatert: 27.04.2022 Av: Redaksjonen, ung.no i samarbeid med nav.no

Illustrasjon av ungdommer i ulike livssituasjoner
PLANLEGG GODT: Endringer i livssituasjonen kan stille nye krav til økonomien din. Finn ut hva du har krav på av støtte og hva du må ordne selv. (Foto: Colorbox)

Er du under 18 år og vurderer å flytte hjemmefra? Da er det lurt å tenke nøye gjennom hvordan du skal klare deg økonomisk på egen hånd.

Når du er under 18 år har foreldrene dine, foresatte eller verge ansvar for deg både økonomisk og juridisk. Det betyr blant annet at du selv ikke kan skrive under på bindende avtaler som en husleiekontrakt.

Er det spesielle grunner til at du ikke kan bo hjemme når du er under 18 år, har barnevernet ansvar for å hjelpe deg.

Over 18 år? Lag en plan og sjekk om du kan få bostøtte

Er du over 18 år, er du i utgangspunktet selv ansvarlig for å finne deg et sted å bo. Du bør også ha en plan for hvordan du skal klare deg økonomisk. Med økonomisimulatoren Sjef i eget liv kan du få bedre oversikt over hvordan ulike økonomiske valg påvirker muligheten din til å skaffe deg egen bolig.

Du kan se på Husbanken sine nettsider for å sjekke om du har rett til bostøtte.

Utdanning etter VGS gir deg bedre lønnsgrunnlag

Mange synes det er vanskelig å vite hva de skal gjøre, og hva de skal bli. Utdanning er nøkkelen til en jobb du har lyst på – det er tross alt viktig å jobbe med noe du trives med når du skal jobbe med noe i mange år.

Utdanning gir deg viktig erfaring og forbereder deg på kravene som stilles til deg når du kommer ut i arbeid.

Hvis du trenger råd og veiledning, kan du få hjelp fra noen på skolen din eller fra kommunen. Det finnes flere du kan snakke med hvis du er skolelei, trenger hjelp til å fullføre eller har andre problemer som gjør det vanskelig å holde motivasjonen oppe.

Å fullføre videregående skole legger grunnlaget for å velge videre studier og for å få et yrke du trives med når du blir voksen. Har du utdanning, stiller du ofte sterkere når de søker jobb. Du får som regel også høyere lønn.

Lånekassen kan gi støtte under utdanningen

Under utdanning må du utnytte de økonomiske mulighetene du har hos Lånekassen. Du kan også sjekke Legathåndboken for å se andre muligheter for å søke andre stipend.

I tillegg til støtte fra Lånekassen er det mange som må ha en deltidsjobb ved siden av skolen for å klare seg økonomisk.

Studenter som ikke kan jobbe ved siden av skolen på grunn av helsemessige årsaker, må hovedsakelig ta kontakt med Lånekassen for å høre om mulighetene der.

Må du avslutte studiene på grunn av helsemessige årsaker, må du ta kontakt med NAV. Studenter som ikke har tid til å jobbe ved siden av skolen, vil uansett måtte klare seg på stipend og lån fra Lånekassen.

Studenter og elever under 18 år skal hovedsakelig forsørges av foreldre, foresatte eller verge. De kan i tillegg søke om stipend og/eller lån hos Lånekassen.

Foreldre, foresatte eller verge har også plikt til å forsørge barnet sitt så lenge hun eller han går på videregående skole eller er lærling. Plikten gjelder kun hvis de som er ansvarlige for deg har økonomi til dette. Les mer om barnebidrag til barn over 18 år på NAV sine nettsider.

Økonomisk hjelp fra NAV til studenter gis kun unntaksvis (se mer informasjon i trekkspillet nedenfor).

Står du uten jobb og skoleplass?

Uten skoleplass eller jobb bør du registrere deg som arbeidssøker hos NAV. Bruk tid på registreringen, skriv hva du er god til og mestrer. Arbeidsgivere kan søke etter nye ansatte blant alle CV-ene som er registrert hos NAV, og da er det viktig at du skriver en god CV.

Du kan ikke forvente å finne drømmejobben med en gang. En god jobbsøknad øker sjansen for at du får jobben du vil ha, men all jobberfaring er verdifull og kan gi deg muligheter videre.

Om du ikke trives med arbeidsoppgavene i din nåværende jobb, så vil alle de andre fordelene med å jobbe komme deg til gode. Bedre økonomi, du er en del av et arbeidsmiljø, du bidrar til samfunnet og du utvider din egen kunnskap.

Det blir mye vanskeligere å få en jobb dersom du går lenge uten en jobb. Arbeidsgivere ser ofte etter «hull» i CV-en, det vil si perioder hvor du verken har jobbet eller tatt utdanning. Det kan få arbeidsgivere til å tro at du ikke har hatt interesse av å være i arbeidslivet eller delta i samfunnet.

Sosialhjelp er siste utvei

Selv om du ikke har tenkt å jobbe eller gå på skole, er du ansvarlig for din egen økonomiske situasjon.

Sosialhjelp, eller økonomisk sosialhjelp, kan være aktuelt, hvis du ikke har andre muligheter til å forsørge deg selv. Du må være aktiv arbeidssøker for å kunne søke på økonomisk sosialhjelp fra NAV.

Det er også aktivitetsplikt for personer under 30 år som får økonomisk sosialhjelp. En aktivitet kan være at du må levere en såkalt jobblogg som viser hvilke jobber du har søkt på i løpet av en måned.

En annen aktivitet er delta på kurs via NAV som skal øke sjansene dine for å få jobb. Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.

Sosialhjelp er en økonomisk støtte som regnes som siste utvei, og alle andre muligheter for å få inntekt skal være prøvd først. NAV sitt fremste mål er å få flest mulige ut i jobb.

Er du gravid og trenger økonomisk støtte?

Er du gravid så kan du ha rett til engangsstønad eller foreldrepenger fra NAV. Hvis du regnes som enslig forsørger av barnet, så kan blant annet overgangsstønad være aktuelt. Les mer om hvilke stønader enslig mor eller far kan ha rett til på NAV sine nettsider.

Kontakt NAV om du venter barn, og du vil få informasjon om hvilke rettigheter du har. Ring NAV på telefon 55 55 33 33, tastevalg 3. Du kan også kontakte nav på Chat (foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte) eller Facebook (foreldrepenger).

Stengt

JobbØkonomien din
Illustrasjon av ungdommer i ulike livssituasjoner
PLANLEGG GODT: Endringer i livssituasjonen kan stille nye krav til økonomien din. Finn ut hva du har krav på av støtte og hva du må ordne selv. (Foto: Colorbox)

Stengt

JobbØkonomien din

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?