Bilder og film som seksualiserer barn

Bilder eller filmer som seksualiserer barn og viser seksuelle overgrep mot barn, er ulovlig.

Sist oppdatert: 21.12.2021 Av: Redaksjonen, ung.no

Skjermbilde av Politiets side hvor du kan finne informasjon om seksuell utnyttelse av barn på internett

Filmer, bilder og annet materiale som seksualiserer barn og viser seksuelle overgrep mot barn er ikke porno. Denne type innhold regnes som overgrepsmateriale og er strengt ulovlig. Det bør derfor heller ikke omtales som «barneporno»

Dette sier loven

Etter straffeloven § 311 er bilder eller filmer som viser seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn ulovlig. Med barn menes alle personer som er, eller fremstår som, under 18 år.

Denne type filmer og bilder er det ulovlig å:

  • produsere
  • utgi, selge, tilby, overlate til en annen eller gjøre tilgjengelig
  • skaffe seg tilgang til (for eksempel se på), innføre til Norge eller besitte(oppbevare)

Bestemmelsen gjelder ikke fremstillinger som anses forsvarlige ut fra et kunstnerisk, vitenskapelig, informativt eller lignende formål, eller for film som er forhåndsgodkjent av Medietilsynet.

Ulikt innhold

Materialet som er ulovlig kan vise barn (personer under 18 år) i seksuelle situasjoner alene, eller sammen med voksne, andre barn eller dyr. Det involverer ofte også krenkende situasjoner, tvang og vold.

Tegnefilmer, animasjoner eller tekst er også ulovlig hvis de viser eller beskriver seksuelle overgrep mot barn eller seksualiserer barn.

Hva gjør du hvis du kommer over seksualiserte bilder av barn på nettet?

Hvis du får e-post eller andre meldinger fra en ukjent avsender og mistenker at innholdet kan være overgrepsfiler eller annet ulovlig materiale, må du ikke åpne e-posten eller gå videre på de linkene det reklameres for.

E-post fra ukjente avsendere kan være spam. Det er ofte mulig å melde seg av slike adresselister ved å trykke på 'unsubscribe', men det må du ikke gjøre. Ved å melde deg av listen sender du nemlig et signal til avsender om at e-postadressen din er i bruk og du mottar bare enda flere mailer.

Ved å gå inn på lenkene kan du legge igjen elektroniske spor som gjør at du mottar mer materiale av samme type. Selv om du går inn på vedlegg du ikke har bedt om, vil avsender kunne telle med ditt besøk og slik bidrar du i så fall til å opprettholde et kynisk marked basert på overgrep mot barn.

Vær-varsom-regler fra Kripos

1. Ikke søk aktivt etter bilder av seksuelle overgrep mot barn. Kripos tar gjerne imot tips på sider du har kommet over mens du driver vanlige søk på Internett, men ønsker ikke at tipsere skal arbeide aktivt mot dette. Sistnevnte henger sammen med neste punkt.

2. Det er straffbart å besitte (ha, oppbevare) seksualiserte bilder og videoer av barn. Dette betyr at enhver aktiv handling i forbindelse med dette, det vil si enhver nedlastning og besittelse av slike bilder/filer, vil være straffbar. Sørg derfor for å slette alle bilder/filer som er lagret på din maskin etter at du har sendt tips til Kripos.

3. Kripos oppfordrer ikke til å bruke provokasjonslignende eller infiltrasjonslignende metoder ved søk etter slikt materiale.

4. Husk at flere sider med denne type innhold er reklamefinansiert. Det betyr at ethvert klikk vil medføre inntekter for vedkommende som «eier» sidene.

Det er lurt å respektere disse reglene, men husk at Kripos gjerne tar imot tips på sider som 'dukker opp' under vanlig bruk av Internett. Hvis du kommer over bilder, filmer eller annet som viser seksuelle overgrep mot barn mens du surfer eller laster ned programmer så kan du også sende lenken til politiet/Kripos.

Barnekonvensjonen skal beskytte

I artikkel 34 i Barnekonvensjonens står det at alle under 18 år har rett til å bli beskyttet mot utnyttelse i form av prostitusjon, pornografiske fremstillinger eller andre former for ulovlig seksuell virksomhet.

Norge har forpliktet seg til å la dette gjelde på lik linje med norsk lov, og la det gjelde for alle som er under 18 år.

Skjermbilde av Politiets side hvor du kan finne informasjon om seksuell utnyttelse av barn på internett

Spørsmål og svar

Fikk du svar på det du lurte på?